Társadalomismeret, emberismeret, etika


Arany Erzsébet - Koczor Margit:rsadalomismeret, emberismeret 5-6. - Enyhe értelmi fogyatékos tanulók számára (Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 2002.) [MK-949-5519101] 960,- Ft

Arany Erzsébet - Koczor Margit: Társadalomismeret, emberismeret 7-8. - Enyhe értelmi fogyatékos tanulók számára (Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 2002.) [MK-953-5519102] 960,- Ft

Balhegy Gabriella - Brachna Zsuzsa - Diósi Alojzia - Lőrinc László - Puskás Aurél: Mindennapok Magyarországon Mohácstól a reformkorig (Cartographia Kft., Budapest, 2003.) [CR-0010] CD-ROM 4900,- Ft

Bánhegyi Ferenc: Etika (Apáczai Kiadó, Celldömölk, 2004.) [AP-764] 850,- Ft

Bánhegyi Ferenc: Tanári kézikönyv - Etika (Apáczai Kiadó, Celldömölk, 2004.) [AP-766] 990,- Ft

Bayer József - Jávor István - Utasi Ágnes: Társadalomismeret - A politika - A munka világa - Az életmód kérdései (Dinasztia Kiadó, Budapest) [DI-173001] 726,- Ft

Bíró Gyula: A megszelídülő világ... - Etika tankönyv 7. osztály (Pedellus Tankönyvkiadó Kft., Debrecen, 2005.) 987,- Ft

Bohár András: Társadalomismeret 5-6. osztály (OKTKER Kft. - Nodus Kiadó, Veszprém) [OT-0513] 697,- Ft

Bohár András: Társadalomismeret 7-8. osztály (OKTKER Kft. - Nodus Kiadó, Veszprém) [OT-0714] 875,- Ft

Bóna Gézáné Maksay Mária: Ember- és társadalomismeret, etika (3. kiadás, Okker Kiadó, Budapest, 2002.) [OE-0002] 909,- Ft

Bóna Gézáné Maksay Mária: Kézikönyv az általános iskolák 7. osztálya számára készült Ember- és társadalomismeret, etika tankönyvhöz (3. kiadás, Okker Kiadó, Budapest, 2002.) 1200,- Ft

Élet a polgárosodó Magyarországon (Cartographia Kft., Budapest, 2002.) [CR-0009] 4900,- Ft

Európa, 1945-1989 (Cartographia Kft., Budapest, 2000.) 100x140 cm-es falitérkép 15.600,- Ft

Európa, 1989-1999 (Cartographia Kft., Budapest, 2000.) 100x140 cm-es falitérkép 15.600,- Ft

Gönczöl Enikő: Én és a többiek - Társadalomismeret 13-15 éveseknek (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-00818] 754,- Ft

Gönczöl Enikő: Én és a politika? - Állampolgári ismeretek 13-15 éveseknek (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-00819] 607,- Ft

A határon túli magyarság (Cartographia Kft., Budapest, 2004.) 120x160 cm-es falitérkép 26.950,- Ft

Jungmann-Stadler, Franziska: Pénz - Mi Micsoda c. sorozat (2. kiadás, Tessloff és Babilon Kiadó, Budapest, 2004.) 2100,- Ft

Kamarás István - Vörös Klára: Embertan I. 5-6. osztály (OKTKER Kft. - Nodus Kiadó, Veszprém) [OT-0517] 694,- Ft

Kamarás István - Vörös Klára: Embertan II. 7-8. osztály (OKTKER Kft. - Nodus Kiadó, Veszprém) [OT-0711] 694,- Ft

Kamarás István - Vörös Klára: Embertan III. (OKTKER Kft. - Nodus Kiadó, Veszprém) [OT-0723] 694,- Ft

Kapcsáné Németi Júlia - Mihók Sándorné - Szabó Imre: Társadalmi ismeretek és gyakorlatok 7-8. - Középsúlyos értelmi fogyatékosok számára (Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 2001.) [MK-945-5510101] 960,- Ft

Ligeti György: Cigány népismereti tankönyv 7-10. osztály számára (Konsept-H Kiadó, Piliscsaba) [KT-0612] 910,- Ft

Purda Zsuzsanna: Felfedező úton az Európai Unióban - Veszprém Megyei Pedagógiai Füzetek c. sorozat (Veszprém Megyei Ped. Int., Veszprém, 2003.) 560,- Ft

Szekszárdi Júlia - Sallai Éva - Jakab György: Emberi kapcsolatok -Társadalmi ismeretek a 7. évfolyam tanulói számára (Független Pedagógiai Intézet, Budapest) [AF-1207] 1206,- Ft

Tarján Gábor: Mindennapi hagyomány (Magyar Média Műhely, Budapest) [MP-0003] 820,- Ft


E-mail: tanosz@index.hu

eXTReMe Tracker