Gazdasági ismeretek, közgazdaságtan, pénzügytan, számvitel


Adorján Csaba - Bába Ágnes - Mikáczó Éva - Lukács János - Róth József: Üzemgazdasági számvitel (2., átdolg. kiadás, Saldo Rt., Budapest, 2005.) 3700,- Ft

Antalóczy Györgyné: Adózási alapismeretek 2005. (KIT Kiadó, Budapest, 2005.) 2200,- Ft

Bánréviné Tóth Magdolna - Völgyiné Szűcs Emőke: Külkereskedelmi levelezés (KOTK /Külkeresk. Oktatási és Továbbképző Központ Kft./, Budapest, 1999.) 1500,- Ft

Bauer András - Berács József: Bevezetés a marketingbe (2. kiadás, KOTK /Külkeresk. Oktatási és Továbbképző Központ Kft./, Budapest, 2003.) 1650,- Ft

Bércziné Juhos Júlia: Marketing a 21. században (KIT Kiadó, Budapest, 2005.) 2500,- Ft

Bocsó Klára - Kosztrihán Éva - Sztanó Imre: Példatár és munkafüzet a vállalkozói számvitel tantárgyhoz (Perfekt Rt., Budapest, 2004.) 2390,- Ft

Bolevácz Ágnes - Botár Klára - Lukács Júlia: Business in English - Angol szakmai nyelvkönyv pénzügyi, közgazdasági szakmacsoport számára (2. kiadás, Képzőművészeti Kiadó Kft., Budapest, 2002.) 3800,- Ft

Csányi László: Marketing a közúti közlekedésben (2. kiadás, Volán Humán Rt., Budapest, 2002.) 3163,- Ft

Csányi László: A marketingterv készítése (2. kiadás, Volán Humán Rt., Budapest, 2002.) 2024,- Ft

Csányi László: A Modern Vállalkozások Gazdaságtana (2. kiadás, Volán Humán Rt., Budapest, 2002.) 2910,- Ft

Davenport, Thomas H. - Prusak, Laurence: Tudásmenedzsment (Kossuth Kiadó, Budapest, 2001.) 3400,- Ft

Dedinszkyné Sz. Erzsébet - Szirmai Péter - Szomor Tamás: Kis- és középvállalkozások alapítása és működtetése, üzleti tervezés - Feladatgyűjtemény (2. kiadás, Hunfalvy János Fővárosi Gyak. Kéttannyelvű Külker. és Közgazd. Szakközépiskola, Budapest, 1998.) 720,- Ft

Éva Katalin: Vállalkozói könyvvitel I. - Számvitel II. (Perfekt Rt., Budapest, 2005.) 2100,- Ft

Éva Katalin: Feladatgyűjtemény a vállalkozói könyvvitelhez I. - Számvitel II. (Perfekt Rt., Budapest, 2005.) 1990,- Ft

Korom Erik - Madarasiné Szirmai Andrea - Miklósyné Ács Klára - Reizingerné Ducsai Anita - Romsics Anikó - Siklósi Ágnes - Simon Szilvia: Vállalkozói könyvvitel II. - Számvitel III. (Perfekt Rt., Budapest, 2005.) 2100,- Ft

Korom Erik - Madarasiné Szirmai Andrea - Miklósyné Ács Klára - Reizingerné Ducsai Anita - Romsics Anikó - Siklósi Ágnes - Simon Szilvia: Feladatgyűjtemény a vállalkozói könyvvitelhez II. - Számvitel III. (Perfekt Rt., Budapest, 2005.) 1290,- Ft

Füleki Géza: Vámjogi ismeretek - Külkereskedelmi alapismeretek (2. kiadás, KOTK /Külkeresk. Oktatási és Továbbképző Központ Kft./, Budapest, 2002.) 800,- Ft

Gergely Orsolya - Szabó Roland: Állások és elvárások (2. kiadás, Junior Achievement, Szeged, 2004.) 350,- Ft

Gondi Judit - Ivánkai Györgyné: Marketing (Utánnyomás, KIT Kiadó, Budapest, 2003.) 1690,- Ft

Hajdu Péter: Gazdaságetika (2. kiadás, Képzőművészeti Kiadó Kft., Budapest, 2001.) 1900,- Ft

Hajós Ferenc - Eperjesi Zsuzsanna: Jogi és vállalkozási ismeretek (6. kiadás, Tankönyvmester Kiadó, Budapest, 2005.) 1365,- Ft

Halm Tamás: Magyarország és az Európai Unió gazdasági kapcsolatai (Junior Achievement, Szeged, 2002.) 350,- Ft

Horváth István: Munkavállalás az Európai Unióban (Saldo Rt., Budapest, 2004.) 2200,- Ft

Horváth Katalin: Számvitel a gyakorlatban (5., bőv., átdolg. kiadás, Saldo Rt., Budapest, 2004.) 4950,- Ft

Horváth Katalin - Rohlitzné Sajben Ágnes - Ceglédiné Schindler Anna: Számvitel a gyakorlatban - Alapismereti példatár (Saldo Rt., Budapest, 2002.) 3360,- Ft

Horváthné Gaál Éva: Lebonyolítási gyakorlati ismeretek munkafüzet (2. kiadás, KOTK /Külkeresk. Oktatási és Továbbképző Központ Kft./, Budapest, 2002.) 1400,- Ft

Illés Mária: Vezetői gazdaságtan (2., bőv. kiadás, Kossuth Kiadó, Budapest, 2003.) 4500,- Ft

Katits Etelka: Üzleti ismeretek nem csak közgazdászoknak (Saldo Rt., Budapest, 2002.) 4300,- Ft

Kerekes Barnabásné: Gépírás (Független Pedagógiai Intézet, Budapest) [AF-2140] 1122,- Ft

Kerekes Barnabásné: Gépírás szöveggyűjtemény (Független Pedagógiai Intézet, Budapest) [AF-2141] 1122,- Ft

Knoll Imre: Logisztika a 21. században (3. kiadás, Képzőművészeti Kiadó Kft., Budapest, 2001.) 2400,- Ft

Korom Erik: Amit a mérleg mutat - Mérlegmutatók alkalmazására (2., bőv., átdolg. kiadás, Saldo Rt., Budapest, 2005.) könyv és az internetről letölthető program együtt 8000,- Ft

Korom Erik - Miklósyné Ács Klára - Reizingerné Ducsai Anita - Simon Szilvia - Siklósi Ágnes: Példatár a számvitel alapjaihoz (Perfekt Rt., Budapest, 2002.) 1990,- Ft

Kovács Bernadette - Zuba Mariann, B.: Deutsch im Unternehmensbereich - Német szakmai nyelvkönyv a vállalkozási, pénzügyi szakmacsoport számára (Képzőművészeti Kiadó Kft., Budapest, 2001.) 3800,- Ft

Lakos István (szerk.): Üzleti gazdaságtan I. - Vállalkozási, marketing- és pénzügyi alapismeretek (Átdolg. kiadás, KOTK /Külkeresk. Oktatási és Továbbképző Központ Kft./, Budapest, 2002.) 700,- Ft

Lakos István (szerk.): Üzleti gazdaságtan II. - Statisztikai alapismeretek (2. kiadás, KOTK /Külkeresk. Oktatási és Továbbképző Központ Kft./, Budapest, 2002.) 700,- Ft

Lakos István (szerk.): Üzleti gazdaságtan III. - Számviteli alapismeretek (Átdolg. kiadás, KOTK /Külkeresk. Oktatási és Továbbképző Központ Kft./, Budapest, 2002.) 700,- Ft

Lengyel László: Vállalkozási ismeretek (Átdolg. kiadás, KOTK /Külkeresk. Oktatási és Továbbképző Központ Kft./, Budapest, 2003.) 1500,- Ft

Magyar Péter: Az Európai Unió alkotmánya (Saldo Rt., Budapest, 2004.) 2500,- Ft

Magyar Péter: Az Európai Unióról (Saldo Rt., Budapest, 2004.) 980,- Ft

Málovics Éva: Menedzsment ismeretek - A jövő gazdasága és társadalma c. sorozat (Utánnyomás, KIT Kiadó, Budapest, 2003.) 1500,- Ft

Merényi Zsuzsa: Család-háztartás - Gazdasági és vállalkozási ismeretek - Munkatankönyv (Utánnyomás, Junior Achievement, Szeged, 2002.) 672,- Ft

Merényi Zsuzsa: A munka világa - Gazdasági és vállalkozási ismeretek - Munkatankönyv (Utánnyomás, Junior Achievement, Szeged, 2002.) 672,- Ft

Merényi Zsuzsa: A vállalkozások világa - Gazdasági és vállalkozási ismeretek - Munkatankönyv (Utánnyomás, Junior Achievement, Szeged, 2002.) 672,- Ft

Merényi Zsuzsa: Nemzetgazdaság-világgazdaság - Gazdasági és vállalkozási ismeretek - Munkatankönyv (Utánnyomás, Junior Achievement, Szeged, 2002.) 672,- Ft

Shapiro, Harold T. - Dawson, George G. - Szomor Tamás - Juhászné Janik Beatrix - Lányiné Garai Mária - Merényi Zsuzsa: Alkalmazott közgazdaságtan - Gazdasági és vállalkozási ismeretek - Munkafüzet (6., átdolg. kiadás, Junior Achievement, Szeged, 2002.) 1344,- Ft

Merényi Zsuzsa: Karrier ABC (Junior Achievement, Szeged, 2004.) 350,- Ft

Mónus Erzsébet, D. - Dobi Tibor: Titkári kézikönyv (Képzőművészeti Kiadó Kft., Budapest, 2005.) 3500,- Ft

Novák Miklós: Bevezetés a nemzetközi beszámoló készítésbe (Saldo Rt., Budapest, 2005.) 2500,- Ft

Olaszy Kamilla - Molnár Judit: Írásbeli feladatok - Német - Gazdasági szakmai nyelvvizsgák c. sorozat (Utánnyomás, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2002.) 1950,- Ft

Molnár Judit: Szóbeli nyelvvizsga - Gazdasági szakmai nyelvvizsgák c. sorozat (Utánnyomás, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2003.) 1570,- Ft

Paróczai Péterné: Pénzügyi és vállalkozásfinanszírozási ismeretek - Ügyintézők részére (Perfekt Rt., Budapest, 2005.) 2900,- Ft

Pernyéz István (összeáll.): Árutan (KOTK /Külkeresk. Oktatási és Továbbképző Központ Kft./, Budapest, 2000.) 700,- Ft

Pintér Márta - Bajkó István Zsigmond: Hallás utáni szövegértés - Német - Gazdasági szakmai nyelvvizsgák c. sorozat (Akadémiai Kiadó, Budapest, 2002.) 2450,- Ft

Rabb Szabolcs: Karriertervezés, önmenedzselés (Junior Achievement, Szeged, 2002.) 350,- Ft

Radenhausen, Rudolf - Viczena Andrea - Szőke Andrea - Molnár Judit: 1000 Fragen 1000 Antworten - Wirtschaftdeutsch (Lexika Kiadó, Székesfehérvár, 2005.) [LX-0106] 1512,- Ft

Réh Péterné: Üzletkötési ismeretek és gyakorlatok (KOTK /Külkeresk. Oktatási és Továbbképző Központ Kft./, Budapest, 1999.) 1200,- Ft

Réh Péterné: Feladatgyűjtemény az Üzletkötési ismeretek és gyakorlatok című tankönyvhöz (KOTK /Külkeresk. Oktatási és Továbbképző Központ Kft./, Budapest, 2000.) 400,- Ft

Reizingerné Ducsai Anita - Vörös Miklós: Könyvviteli alapismeretek - Számvitel I. (11., átdolg. kiadás, Perfekt Rt., Budapest, 2005.) 1350,- Ft

Éva Katalin - Madarasiné Szirmai Andrea - Miklósyné Ács Klára - Reizingerné Ducsai Anita - Romsics Anikó - Siklósi Ágnes - Simon Szilvia: Feladatgyűjtemény a könyvviteli alapismeretekhez - Számvitel I. (11., átdolg. kiadás, Perfekt Rt., Budapest, 2005.) 1160,- Ft

Rigó János: HACCP-ről röviden (Saldo Rt., Budapest, 2005.) CD-mellékleten kitölthető nyomtatványokkal együtt 3000,- Ft

Roóz József: Vállalkozás-gazdálkodási ismeretek ügyintézők részére (Perfekt Rt., Budapest, 2005.) 2400,- Ft

Roóz József: Vállalkozások gazdaságtana (Perfekt Rt., Budapest, 2003.) 2750,- Ft

Fülöp Sándor: Példatár a Vállalkozások gazdaságtanához (Perfekt Rt., Budapest, 2003.) 2490,- Ft

Ruzicska György: Minőségirányítási ismeretek (Volán Humán Rt., Budapest, 2002.) 2150,- Ft

Sarkadi László - Sarkadiné Bonczos Piroska: A HACCP megvalósítása a közétkeztetésben (Saldo Rt., Budapest, 2003.) 2100,- Ft

Siklósi Ágnes - Simon Szilvia: A számvitel alapjai - Feladatgyűjtemény és munkafüzet (Perfekt Rt., Budapest, 2004.) 1490,- Ft

Sókiné Nagy Erzsébet: A kereskedelem gazdaságtana I. - A vállalkozások alapítása és működtetése - Kereskedelmi vállalkozások gazdaságtana c. sorozat (Utánnyomás, KIT Kiadó, Budapest, 2004.) 1300,- Ft

Sókiné Nagy Erzsébet: A kereskedelem gazdaságtana II. - Kereskedelmi szakmai ismeretek - Kereskedelmi vállalkozások gazdaságtana c. sorozat (Utánnyomás, KIT Kiadó, Budapest, 2003.) 1700,- Ft

Sókiné Nagy Erzsébet: A kereskedelem gazdaságtana III. - A vállalkozások gazdálkodása - Kereskedelmi vállalkozások gazdaságtana c. sorozat (Utánnyomás, KIT Kiadó, Budapest, 2003.) 1600,- Ft

Sutus Imre - Sabján Julianna: Gazdasági események elszámolása a kettős könyvvitel rendszerében (4., átdolg. kiadás, Saldo Rt., Budapest, 2005.) 2800,- Ft

Szabó-Bakos Eszter: Gazdasági alapismeretek (5. kiadás, Tankönyvmester Kiadó, Budapest, 2005.) 819,- Ft

Szabó-Bakos Eszter - Déri Tibor: Gazdasági és vezetési alapismeretek (4. kiadás, Tankönyvmester Kiadó, Budapest, 2005.) 987,- Ft

Szegedi Zoltán - Prezenszki József: Logisztika-menedzsment (3. kiadás, Kossuth Kiadó, Budapest, 2005.) 4500,- Ft

Szivi József: Gazdasági alapismeretek (KOTK /Külkeresk. Oktatási és Továbbképző Központ Kft./, Budapest, 2002.) 1200,- Ft

Szivi József: Közgazdasági alapismeretek (2. kiadás, KOTK /Külkeresk. Oktatási és Továbbképző Központ Kft./, Budapest, 2003.) 1500,- Ft

Szivi József: Külgazdasági ismeretek I. (2. kiadás, KOTK /Külkeresk. Oktatási és Továbbképző Központ Kft./, Budapest, 2000.) 950,- Ft

Szemlér Tamás (szerk.): Külgazdasági ismeretek II. (2. kiadás, KOTK /Külkeresk. Oktatási és Továbbképző Központ Kft./, Budapest, 2000.) 950,- Ft

Szomor Tamás: Üzleti terv (Junior Achievement, Szeged, 2002.) 350,- Ft

Sztanó Imréné: Adók, illetékek, járulékok és vámok 2004 (5., átdolg. kiadás, Saldo Rt., Budapest, 2004.) 4900,- Ft

Sztanó Imréné: Adók, illetékek, járulékok és vámok - Kiegészítés (Saldo Rt., Budapest, 2005.) 2200,- Ft

Szücs Imre: Egyszeres könyvvezetés (Képzőművészeti Kiadó Kft., Budapest, 2005.) 1700,- Ft

Szücs Imre: Számviteli alapismeretek (Képzőművészeti Kiadó Kft., Budapest, 2005.) 2900,- Ft

Szücs Imre: Számvitel középfokon (Képzőművészeti Kiadó Kft., Budapest, 2005.) 3800,- Ft

Szücs Imre: Számviteli példatár (Képzőművészeti Kiadó Kft., Budapest, 2005.) 5100,- Ft

Tátrai Anna: Nemzetközi fuvarozás és szállítmányozás - Tanulási útmutató (Hunfalvy János Fővárosi Gyak. Kéttannyelvű Külker. és Közgazd. Szakközépiskola, Budapest, 2001.) 1400,- Ft

Tátrai Anna: Szállítmányozási jog - Tanulási útmutató (Hunfalvy János Fővárosi Gyak. Kéttannyelvű Külker. és Közgazd. Szakközépiskola, Budapest, 2001.) 800,- Ft

Törzsök Éva - Füleki Géza - Balázs Lívia: A külkereskedelem technikája I. (KOTK /Külkeresk. Oktatási és Továbbképző Központ Kft./, Budapest, 2003.) 1500,- Ft

Törzsök Éva - Füleki Géza - Balázs Lívia: A külkereskedelem technikája II. (KOTK /Külkeresk. Oktatási és Továbbképző Központ Kft./, Budapest, 2003.) 1500,- Ft

Törzsök Éva - Füleki Géza - Balázs Lívia: A külkereskedelem technikája III. (KOTK /Külkeresk. Oktatási és Továbbképző Központ Kft./, Budapest, 2003.) 1500,- Ft

Trautmann Szilvia - Dedinszkyné Szilágyi Erzsébet: Marketing az Interneten! (Hunfalvy János Fővárosi Gyak. Kéttannyelvű Külker. és Közgazd. Szakközépiskola, Budapest, 2002.) 760,- Ft

Üzleti kommunikáció (2. kiadás, Volán Humán Rt., Budapest, 2002.) 1392,- Ft

Vándorffy István: Logisztikai ismeretek (2. kiadás, Volán Humán Rt., Budapest, 2002.) 2365,- Ft

Vass György: Jogi ismeretek I-II.(Átdolg. kiadás, KOTK /Külkeresk. Oktatási és Továbbképző Központ Kft./, Budapest, 2002.) 1800,- Ft

Takácsné Kása Jolán: Kiegészítés a Jogi ismeretek című jegyzethez marketing szakos hallgatók részére (KOTK /Külkeresk. Oktatási és Továbbképző Központ Kft./, Budapest, 2003.) 500,- Ft

Veress Péter: EU Dictionary (Hunfalvy János Fővárosi Gyak. Kéttannyelvű Külker. és Közgazd. Szakközépiskola, Budapest, 2002.) négynyelvű szótár CD-n 1480,- Ft

Veress Péter: A gazdasági, külkereskedelmi tevékenység és az európai integráció szakkifejezéseinek szótára - Angol-magyar, magyar-angol (Hunfalvy János Fővárosi Gyak. Kéttannyelvű Külker. és Közgazd. Szakközépiskola, Budapest, 2002.) 1025,- Ft

Veress Péter: A gazdasági, külkereskedelmi tevékenység és az európai integráció szakkifejezéseinek szótára - Német-magyar, magyar-német (Hunfalvy János Fővárosi Gyak. Kéttannyelvű Külker. és Közgazd. Szakközépiskola, Budapest, 2002.) 1120,- Ft

Veress Péter: International Economic Relations (4. kiadás, Hunfalvy János Fővárosi Gyak. Kéttannyelvű Külker. és Közgazd. Szakközépiskola, Budapest, 2000.) 1900,- Ft

Veress Péter: International Trade and Finance I. - Enterprise and Foreign Trade - Nemzetközi kereskedelem és pénzügyek I. - Vállalkozás és külkereskedelem (5. kiadás, Hunfalvy János Fővárosi Gyak. Kéttannyelvű Külker. és Közgazd. Szakközépiskola, Budapest, 2003.) 1080,- Ft

Veress Péter: Microeconomics - Tartalmi és módszertani útmutató az angol gazdasági nyelv tanulásához I. (Hunfalvy János Fővárosi Gyak. Kéttannyelvű Külker. és Közgazd. Szakközépiskola, Budapest, 2004.) 1350,- Ft

Veress Péter: Macroeconomics - Tartalmi és módszertani útmutató az angol gazdasági nyelv tanulásához II. (Hunfalvy János Fővárosi Gyak. Kéttannyelvű Külker. és Közgazd. Szakközépiskola, Budapest, 2004.) 1350,- Ft

Veress Péter: Nemzetközi gazdasági kapcsolatok - Európai Unió (4. kiadás, Hunfalvy János Fővárosi Gyak. Kéttannyelvű Külker. és Közgazd. Szakközépiskola, Budapest, 2001.) 1800,- Ft

Tarr Bence: Szöveggyűjtemény az angol gazdasági nyelv tanulásához (Hunfalvy János Fővárosi Gyak. Kéttannyelvű Külker. és Közgazd. Szakközépiskola, Budapest, 2004.) 1500,- Ft

Veress Péter - Baranyai Anita - Tarr Bence: Tartalmi, módszertani útmutató és szöveggyűjtemény az angol gazdasági nyelv tanulásához CD-n (Hunfalvy János Fővárosi Gyak. Kéttannyelvű Külker. és Közgazd. Szakközépiskola, Budapest, 2004.) taneszköz 1100,- Ft

Viczena Andrea - Szőke Andrea - Molnár Judit: 1000 kérdés 1000 felelet - Angol üzleti társalgási gyakorlatok (Utánnyomás, Lexika Kiadó, Székesfehérvár, 2005.) [LX-0100] 1652,- Ft

Vörösmarti Gyöngyi - Sebestyén László - Néman Zoltán: Logisztika - Folyamatok az ellátási láncban (KIT Kiadó, Budapest, 2005.) tankönyvcsomag: tankönyv, feladatgyűjtemény, CD együtt 4900,- Ft


E-mail: tanosz@index.hu

eXTReMe Tracker