Iskolavezetés, pedagógia, pszichológia


Áment Erzsébet: A budai Új Iskola pedagógiája (Országos Ped. Könyvtár és Múzeum, Budapest, 2005.) 550,- Ft

Áment Erzsébet: Emmi néni iskolája (Országos Ped. Könyvtár és Múzeum, Budapest, 2005.) 550,- Ft

Attwood, Tony: Különös gyerekek - Önsegítő könyvek c. sorozat (Animus Kiadó, Budapest, 2002.) 1290,- Ft

Balázsné Szűcs Judit (szerk.): Játék és fejlesztés a művészetek tükrében - Nevelés ötlet/l/esen c. sorozat (SZORT Bt., Budapest, 2005.) 990,- Ft

Balogh László (szerk.): Iskolai tehetséggondozás (Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Ped. Szakmai és Szakszolgálati Int., Miskolc, 2002.) 980,- Ft

Benedek István: A professzionális intézményvezetés alapjai (RAABE Kiadó, Budapest, 1997.) 1980,- Ft

Bíró Endre - Bosch Mária - Varga Mária Beáta (szerk.): Jogalkalmazás a közoktatásban 1-2. - Útmutató és példatár (Cserelapos, kétkötetes alapmű kiegészítő kötetekkel, RAABE Kiadó, Budapest, 1999-től) csak az alapmű CD-melléklettel 9240,- Ft

Bíró Jenő: Az iskolai pedagóguslétszám megállapítása - Módszertani levelek c. sorozat (Veszprém Megyei Ped. Int., Veszprém, 2005.) 525,- Ft

Boreczky Ágnes: Magyarországi családváltozatok 1910-1990 (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 2000.) 788,- Ft

Campbell, Ross: Dühöngő ifjak - Hogyan szelídíthatjük meg gyermekeink haragját? (4. utánnyomás, Harmat Kiadó, Budapest, 2004.) 1300,- Ft

Campbell, Ross: Életre szóló ajándék - Hogyan szeressük gyermekünket? (8. utánnyomás, Harmat Kiadó, Budapest, 2004.) 1300,- Ft

Campbell, Ross: Szülői hivatás - Hogyan ismerjük meg gyermekünket? (6. utánnyomás, Harmat Kiadó, Budapest, 2005.) 1300,- Ft

Chapman, Gary - Campbell, Ross: Gyerekekre hangolva - A gyerekek öt szeretet-nyelve (5. utánnyomás, Harmat Kiadó, Budapest, 2005.) 1500,- Ft

Chapman, Gary: A szeretet másik arca, a harag (2. kiadás, Harmat Kiadó, Budapest, 2005.) 1400,- Ft

Czachesz Erzsébet, Cs.: Multikulturális nevelés, interkulturális oktatás (Mozaik Kiadó, Szeged, 1999.) [MS-2916] 1580,- Ft

Czachesz Erzsébet, Cs.: Olvasás és pedagógia (Mozaik Kiadó, Szeged, 1998.) [MS-2914] 1150,- Ft

Czike Bernadett (szerk.): Bevezetés a pedagógiába - Szöveggyűjtemény (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 1996.) 1680,- Ft

Császár Zsuzsa, M.: Magyarország oktatásföldrajza (Pro Pannonia, Pécs, 2004.) 2490,- Ft

Csizmadia Ferencné Nemes Márta: Boldogságreceptek (4. kiadás, A Családi Nevelésért Alapítvány, Budapest, 2002.) 2000,- Ft

Csizmadia Ferencné Nemes Márta (szerk.): Családpedagógiai Módszertan - Családpedagógiai szakkönyv (4. kiadás, A Családi Nevelésért Alapítvány, Budapest, 2002.) 2500,- Ft

Davis, Julie - Balázs Anna: Autista a testvérem (Kapocs Könyvkiadó, Budapest, 1999.) 950,- Ft

Dieterich, Michael: Pszichológiai és lelkipásztorkodási kézikönyv - Szent István Kézikönyvek c. sorozat (Szent István Társulat, Budapest, 2000.) 2600,- Ft

Dombi Alice: Emlékezzünk régiekről (APC-Stúdió Bt., Gyula, 2001.) 1260,- Ft

Dombi Alice - Oláh János: A neveléselmélet alapkérdései (APC-Stúdió Bt., Gyula, 2004.) 2600,- Ft

Dombi Alice - Oláh János: Nevelési törekvések a XIX. században (APC-Stúdió Bt., Gyula, 2001.) 1400,- Ft

Dombi Alice - Oláh János - Varga István: Párhuzamok a XIX. és XX. század pedagógiai törekvéseiben (2. utánnyomás, APC-Stúdió Bt., Gyula, 2002.) 2240,- Ft

Dombi Alice: Tanári minta - Mintatanár (2. utánnyomás, APC-Stúdió Bt., Gyula, 2001.) 1400,- Ft

Dombi Alice - Oláh János: A XIX. századi magyar pedagógusok a polgárosodásért (APC-Stúdió Bt., Gyula, 2004.) 2380,- Ft

Dúró Lajos - Kékes Szabó Mihály - Pigler László: A pedagógiai gyakorlat pszichológiája - Nevelés és értékkutatás (BBS-Info Kft., Budapest, 2005.) 1970,- Ft

Erdélyi Ildikó: Tér és tükör: mindennapi kísérteteink - Szociál-pszichoanalitikus tanulmányok (Flaccus Kiadó, Budapest, 2004.) 2200,- Ft

Fehér Erzsébet: Tanítóképzőnk története - Sárospatak 1857-1997 (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 1997.) 1120,- Ft

Fehér Katalin: A felvilágosodás pedagógiai eszméi Magyarországon (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 1999.) 1325,- Ft

Fekete Gabriella - Gyurkó Edit - Szenográdi Péter (szerk.): Pedagógiai innovációk Békés megyében (Békés Megyei Humán Fejlesztési és Információs Központ, Békéscsaba, 2003.) 1406,- Ft

Forrai Judit: Értelmi sérültek érzelmi, szexuális élete és nevelése - Tanári útmutató (Szex Edukáció Alapítvány Semmelweis Egyetem Közegézségtan Intézet, Budapest, 2003.) [SZ-0001] 1000,- Ft

Forrai Judit - Lengyel Adél Eszter: Felnőttország-járás (Szex Edukáció Alapítvány Semmelweis Egyetem Közegézségtan Intézet, Budapest, 2003.) [SZ-0003] 1200,- Ft

Gácser Magdolna: Pedagógiai pszichiátria (APC-Stúdió Bt., Gyula, 2003.) 1680,- Ft

Griffin, Em: Együtt-lét - Mitől jó egy csoport? (Harmat Kiadó, Budapest, 2003.) 1750,- Ft

Hallesby, Ole: Személyiségtípusok (6. kiadás, Harmat Kiadó, Budapest, 2002.) 880,- Ft

Howlin, Patricia: Autizmus - Felkészülés a felnőttkorra (Kapocs Könyvkiadó, Budapest, 2001.) 2200,- Ft

Howlin, Patricia - Baron, Simon - Hadwin, Cohen-Julie: Miként tanítsuk az elme olvasását autizmussal élő gyermekeknek? - Gyakorlati kalauz tanároknak és szülőknek (Kapocs Könyvkiadó, Budapest, 2005.) 2000,- Ft

Hunyady Györgyné - Nádasi Mária: Osztályozás? Szöveges értékelés? - Modern pedagógia a gyakorlatban c. sorozat (Dinasztia Kiadó, Budapest, 2004.) 2490,- Ft

Joliffe, Therese - Landsdown, Richard - Robinson, Clive: Egy személyes beszámoló - Autizmus füzetek c. sorozat (Kapocs Könyvkiadó, Budapest, 1997.) 800,- Ft

Kaposi Márton: A rejtőzködő egyén arcai és álarcai (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 2004.) 3360,- Ft

Karlovitz János - Karlovitz János Tibor: Korszerű oktatástechnológia (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 2003.) 2240,- Ft

Kelemen Gábor: Szenvedélybetegség, család, pszichoterápia - Addiktológiai és pszichoterápiai tanulmányok - Pannónia Könyvek c. sorozat (Utánnyomás, Pro Pannonia, Pécs, 2002.) 2500,- Ft

Kézi Erzsébet: Egy megvalósult klebelsbergi koncepció - A sárospataki Angol Internátus (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 2004.) 2646,- Ft

Kiss Gyöngyi - Vígh Katalin - Tóth Katalin: Szociális történetek I: (Kapocs Könyvkiadó, Budapest, 2004.) 2600,- Ft

Kiss Gyöngyi - Vígh Katalin - Tóth Katalin: Szociális történetek II: (Kapocs Könyvkiadó, Budapest, 2004.) 2600,- Ft

Knausz Valéria (tervezte): Oklevél (Utánnyomás, Dinasztia Kiadó, Budapest, 2003.) nyomtatvány 100,- Ft

Korszerű iskolavezetés - Közoktatási kézikönyv (Cserelapos alapmű kiegészítő kötetekkel, RAABE Kiadó, Budapest, 1993-tól) csak az alapmű CD-melléklettel 13.440,- Ft

Kriska György - Rigóczki Csaba: Forrás - Tantárgyfüggetlen oktatási programcsomag CD-ROM (Flaccus Kiadó, Budapest, 2004.) taneszköz 3990,- Ft

Kurucz Rózsa: Az első magyar óvóképző (Babits Kiadó, Szekszárd, 2002.) 2300,- Ft

Kurucz Rózsa: Montessori pedagógia (OKTKER Kft. - Nodus Kiadó, Veszprém, 1995.) 540,- Ft

Lányi Katalin (szerk.): Emlékkönyv Gyulai Ágost jubileumára - Esszégyűjtemény 1946-ból (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 1999.) 1325,- Ft

Mészáros István: Ateista nevelés iskoláinkban, 1950-1990 - Neveléstörténeti tanulmány (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 1996.) 1325,- Ft

Mészáros István: Magyar iskola 996-1996 - Előadások, cikkek, beszédek (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 1997.) 1428,- Ft

Mészáros István: A katolikus ezeréves iskola története Magyarországon (Szent István Társulat, Budapest, 2000.) 2600,- Ft

Mező Ferenc - Miléné Kisházi Edit: Iskolai alulteljesítés tanulásmódszertani aspektusból (Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Ped. Szakmai és Szakszolgálati Int., Miskolc, 2004.) 1891,- Ft

Mező Ferenc: A tanulás stratégiája (Pedellus Novitas Kft., Debrecen, 2002.) 1600,- Ft

Mező Ferenc - Miléné Kisházi Edit: Művésztehetségek azonosítása, gondozása (Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Ped. Szakmai és Szakszolgálati Int., Miskolc, 2003.) 149,- Ft

Mikonya György: Kiút vagy tévút? - Reformpedagógiai újítások a német internátusi nevelésben (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 2003.) 1680,- Ft

Minőségbiztosítás - Multimédiás oktatóanyag CD-ROM (Innovadidact Bt., Budapest, 2003.) 9.875,- Ft

Molnár Andrea: Idegennyelv-tanítás - másképpen? - Minták a magyarországi tanítási gyakorlatból (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 2001.) 1680,- Ft

Nahalka István - Torgyik Judit (szerk.): Megközelítések - Roma gyerekek nevelésének egyes kérdései (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 2004.) 1995,- Ft

Németh András - Boreczky Ágnes: Nevelés, gyermek, iskola - A gyermekkor változó színterei - Neveléselméleti és neveléspszichológiai bevezetés - ELTE TFK Neveléstudományi Tanszékének közleményei c. sorozat (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 1997.) 1960,- Ft

Oktatástechnológia - Multimédiás oktatóanyag CD-ROM (Innovadidact Bt., Budapest, 2003.) 9.875,- Ft

Ormándi János: A kultúrpolitikus Keresztury Dezső (APC-Stúdió Bt., Gyula, 2003.) 1500,- Ft

Peeters, Theo: Autizmus az elmélettől a gyakorlatig (2. kiadás, Kapocs Könyvkiadó, Budapest, 2005.) 2000,- Ft

Penthin, Rüdiger: Miéert agresszív a gyermekem? (Deák és Társa Kiadó Bt., Pápa, 2003.) 1850,- Ft

Pukánszky Béla - Zsolnai Anikó (szerk.): Pedagógiák az ezredfordulón - Szöveggyűjtemény (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 1998.) 1867,- Ft

Pukánszky Béla (szerk.): Két évszázad gyermekei - A XIX-XX. század gyermekkorának története (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 2003.) 2464,- Ft

Schopler, Eric: Életmentő kézikönyv szülőknek (Kapocs Könyvkiadó, Budapest, 2002.) 2200,- Ft

Seamands, David: Gyógyító sebeink (Harmat Kiadó, Budapest, 2004.) 1100,- Ft

Sehringer, Wolfgang - Vass Zoltán (szerk.): Lelki folyamatok dinamikája - A képi világ a diagnosztikában és terápiában (Flaccus Kiadó, Budapest, 2005.) 3200,- Ft

Setényi János: A minőség kora - Bevezetés az iskolai minőségbiztosítás gyakorlatába (RAABE Kiadó, Budapest, 1999.) 1980,- Ft

Skiera, Ehrenhard: Egy antropológiai pedagógia alapvonásai (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 2000.) 485,- Ft

Stephens, Larry: Gyermeked hite (Utánnyomás, Harmat Kiadó, Budapest, 2002.) 1300,- Ft

Stöcklin-Meier, Susanna: Ami az életben valóban számít (Deák és Társa Kiadó Bt., Pápa, 2005.) 2250,- Ft

Szabó István: Pszichológia - Általános és személyiség-lélektani ismeretek (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 2000.) 1680,- Ft

Szabolcs Éva - Gavora, Peter - Loesch, Larry: Angol-magyar-szlovák pedagógiai terminológiai szótár (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 2004.) 2433,- Ft

Szabolcs Éva - Mann Miklós (szerk.): Magyar neveléstörténeti tanulmányok I. - Új szempontok, új források (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 2002.) 1176,- Ft

Szabolcs Éva - Mann Miklós (szerk.): Magyar neveléstörténeti tanulmányok II. - Új szempontok, új források (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 2002.) 1325,- Ft

Szenczi Árpád: Nevelés-lélektani alapkérdések - Az érzületi és a társas-lelkületi képességek kiművelése (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 2004.) 1872,- Ft

Szenczi Árpád: Neveléstani alapkérdések - A lelki szükségletek tökéletesedésének segítése, a moralitáson és a kompetenciafejlesztésen alapuló nevelés (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 2000.) 1493,- Ft

Szendi Emma: A fővárosi pedagógustársadalom kultúrtörténete a két világháború között, 1920-1938 (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 2002.) 1867,- Ft

Szónoklatok nagykönyve iskolaigazgatóknak - Hatásos beszédek, sikeres módszerek (Cserelapos, kétkötetes alapmű kiegészítő kötetekkel, RAABE Kiadó, Budapest, 2003-tól) csak az alapmű 10.290,- Ft

Tompáné Balogh Mária: Módszertani segédanyag a pedagógiai program módszertanához (Pauz-Westermann Könyvkiadó, Celldömölk, 2004.) [PK-K0101] 1092,- Ft

Tóth Anna (szerk.): Tanügyi segédletek és iratminták (3. kiadás, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Ped. Szakmai és Szakszolgálati Int., Miskolc, 2004.) 2100,- Ft

Tóth László: Az olvasás pszichológiai alapjai (Pedellus Tankönyvkiadó Kft., Debrecen, 2002.) 1350,- Ft

Tóth László: Pszichológia a tanításban (Pedellus Tankönyvkiadó Kft., Debrecen, 2001.) 1750,- Ft

Tóth László: A tehetségfejlesztés kisenciklopédiája (Pedellus Tankönyvkiadó Kft., Debrecen, 2003.) 1500,- Ft

Vajda Zsuzsanna - Pukánszky Béla (szerk.): A gyermekkor története - Szöveggyűjtemény (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 1998.) 2296,- Ft

Vannay Aladárné: Gondolkodj és írj! - Komplex fejlesztőprogram olvasás- és írászavarral küzdő felsőtagozatos és középiskolás tanulók számára (2. kiadás, Logopédia Kiadó, Budapest, 2004.) 1155,- Ft

Vass Zoltán: A rajzvizsgálat pszichológiai alapjai (2., jav. kiadás, Flaccus Kiadó, Budapest, 2005.) 2790,- Ft

Veczkó József: A gyermek- és ifjúságvédelem alapjai (3. utánnyomás, APC-Stúdió Bt., Gyula, 2002.) 1680,- Ft

Veczkó József: Gyermek- és ifjúságvédelem, család és gyermek-érdekek (2. utánnyomás, APC-Stúdió Bt., Gyula, 2002.) 2800,- Ft

Vekerdy Tamás: Kamaszkor körül (2. kiadás, Holnap Kiadó, Budapest, 2002.) 1500,- Ft

Veszprémi László: A didaktika - Alapfogalmai és fejlődése (2. utánnyomás, APC-Stúdió Bt., Gyula, 2001.) 2380,- Ft

Vidákovich Tibor - Hegymeginé Nyiry Enikő - Csíkos Csaba: Az alapképességek fejlődése (2. kiadás, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Ped. Szakmai és Szakszolgálati Int., Miskolc, 2004.) 896,- Ft

Vincze Tamás - Ugrai János: Szelényi Ödön (Országos Ped. Könyvtár és Múzeum, Budapest, 2005.) 700,- Ft

Vopaleczky György: Minőségbiztosítás és programfejlesztés a kollégiumban (Békés Megyei Humán Fejlesztési és Információs Központ, Békéscsaba, 2001.) 2053,- Ft

Wagner, Maurice E.: Vagyok-e valaki? - A helyes önértékelés fontossága (3. kiadás, Harmat Kiadó, Budapest, 2002.) 1750,- Ft

Zsolnai Anikó: Kötődés és nevelés (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 2001.) 1549,- Ft

Zsolnai József: Kisiskolás gyerek a családban (4. kiadás, OKTKER Kft. - Nodus Kiadó, Veszprém, 2003.) [OT-0103] 431,- Ft


E-mail: tanosz@index.hu

eXTReMe Tracker