Rajz, művészettörténet, néprajz


Ágh Zsófia: Paraszti és polgári hagyományok a Kárpát-medencében - Néprajz, művelődéstörténet, régészet - Segédkönyv középiskolások számára (Mozaik Kiadó, Szeged, 1999.) [MS-3600] 2546,- Ft

Balassa Iván: A szomszédos országok magyarjainak néprajza - Jelenlévő múlt c. sorozat (Planétás Kiadó, Budapest, 2003.) 4900,- Ft

Balázsi Zoltánné et al.: Szabadidős tevékenységek - Kézikönyv és módszertani segédlet a kismesterségek oktatásához (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 1997.) 3920,- Ft

Bálint Sándor - Barna Gábor: Búcsújáró magyarok - A magyarországi búcsújárás története és néprajza (Szent István Társulat, Budapest, 1993.) 2800,- Ft

Baloghné Zsoldos Julianna: A néphagyomány az iskolában (Pedellus Tankönyvkiadó Kft., Debrecen, 2004.) 1100,- Ft

Banner Zoltán: Deák Beke Éva Album (Mozaik Kiadó, Szeged, 2003.) [MS-4202] 1300,- Ft

Beke László: Műalkotások elemzése a gimnázium I-III. osztálya számára (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-13112] 2129,- Ft

Beke László: Műalkotások elemzése I. (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-15147] 1263,- Ft

Beke László: Műalkotások elemzése II. - Építészeti és tárgyi környezet (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2003.) [NT-15247] 1433,- Ft

Boross Marietta - Karácsony Zoltán: Magyar népi kultúra - Népművészet, népszokások, néptánc (Képzőművészeti Kiadó Kft., Budapest, 2004.) 3500,- Ft

Boross Marietta: Népművészet (Utánnyomás, KIT Kiadó, Budapest, 2003.) 1900,- Ft

Carr-Gomm, Sarah: Szimbólumok a művészetben (Holnap Kiadó, Budapest, 2001.) 3500,- Ft

Dávid Katalin: A teremtett világ misztériuma - Bibliai jelképek kézikönyve (2. kiadás, Szent István Társulat, Budapest, 2003.) 4200,- Ft

Deák Ferenc: Betű és rajz - Művészeti album a könyvtervezésről (Mozaik Kiadó, Szeged, 1999.) [MS-4201] 5100,- Ft

Debicki, Jacek - Favre, Jean François - Grünewald, Dietrich - Pimentel, Antonio Filipe: A művészet története (Képzőművészeti Kiadó Kft., Budapest, 2003.) 6600,- Ft

Dempsey, Amy: A modern művészet története (Képzőművészeti Kiadó Kft., Budapest, 2003.) 9300,- Ft

Fekete Csaba József (szerk.): Építőművészet Magyarországon CD-ROM (Kossuth Kiadó, Budapest, 2001.) 2990,- Ft

Gerő László: Építészeti stílusok (3. kiadás, Holnap Kiadó, Budapest, 2003.) 1500,- Ft

Györffy István: A cifraszűr - Reprint sorozat (Utánnyomás, Nap Kiadó, Budapest, 2004.) 6000,- Ft

Herendi Miklós: Művészettörténet II. a nyolcosztályos gimnáziumok V-VI. osztályának (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-13253] 1369,- Ft

Kiss Papp Csilla - Ritók Nóra, L.: Rajz és vizuális kultúra 9. - Szakiskola (Pedellus Tankönyvkiadó Kft., Debrecen, 2001.) [PD-175] 958,- Ft

Kiss Papp Csilla - Ritók Nóra, L.: Rajz és vizuális kultúra 10. - Szakiskola (Pedellus Tankönyvkiadó Kft., Debrecen, 2002.) [PD-176] 958,- Ft

Kovács Katalin: A szenvedélyek kifejezése és a műfajok hierarchiája - A francia festészetelméleti gondolkodás kezdetei (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 2004:9 2573,- Ft

László Enikő - Kovács Károly: Rajz 15-17 éves tanulóknak (5. kiadás, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2003.) [NT-13255] 945,- Ft

Luby Margit: A parasztélet rendje Szatmár megyében és kötetben meg nem jelent írások - Reprint sorozat (Utánnyomás, Nap Kiadó, Budapest, 2002.) 4900,- Ft

Magyar népi világ - Néprajzi tájak és csoportok 1900 körül (Cartographia Kft., Budapest, 2004.) 70x100 cm-es térkép faléccel, fóliázva 7950,- Ft

Pataki Gábor: Művészettörténet III. a nyolcosztályos gimnáziumok VII. osztályának (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-13353] 1552,- Ft

Pázmány Ágnes - Permay Éva: Látás és ábrázolás a rajz és műalkotások elemzése tantárgyhoz a gimnázium I-III. számára (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-13136/1] 1188,- Ft

Pázmány Ágnes - Permay Éva: Látás és ábrázolás - Vizuális kultúra - Gimnázium (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2004.) [NT-13136/2] 1250,- Ft

Pilkhoffer Mónika: Pécs építészete a századfordulón, 1888-1907 (Pro Pannonia, Pécs, 2004.) 3500,- Ft

Ráth Mátyás: Az Iparművészet Könyve 1-3. kötet (Reprint kiadás, Babits Kiadó, Szekszárd, 2002.) kötetenként 4400,- Ft

Sándor Zsuzsa: Tantervelemzés és a tanítás tervezése - Segédanyag a vizuális kultúra tanításához (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 1997.) 1568,- Ft

Shepherd, Rowena - Shepherd, Rupert: 1000 jelkép a művészetek és a mitológia világából (Képzőművészeti Kiadó Kft., Budapest, 2004.) 6900,- Ft

Somorjai Ferenc: Művészettörténet (6. kiadás, Képzőművészeti Kiadó Kft., Budapest, 2004.) 2500,- Ft

Takács György: Aranykertbe' aranyfa - Gyimesi, hárompataki, úz-völgyi csángó imák és ráolvasók (Szent István Társulat, Budapest, 2001.) 3600,- Ft

Tatai Erzsébet: Művészettörténeti ismeretek (Enciklopédia Kiadó, Budapest) [EC-001101] 2000,- Ft

Turok Margit: Néprajz, társadalomismeret (Képzőművészeti Kiadó Kft., Budapest, 2005.) 2800,- Ft

Váralljai Csocsán Jenő: A magyar monarchia és az európai reneszánsz (Kráter Műhely Egyesület, Pomáz, 2005.) 2600,- Ft

Vasari: A renaissance nagy művészei (Reprint kiadás, Babits Kiadó, Szekszárd, 2003.) 3200,- Ft

Wood, Marion: Az ősi Amerika - Művelődéstörténeti képeskönyv fiataloknak (Holnap Kiadó, Budapest, 2001.) 3500,- Ft


E-mail: tanosz@index.hu

eXTReMe Tracker