Társadalomismeret, emberismeret, jog


Alderman, Ellen - Kennedy, Caroline: Magánéletünk védelmében (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 2004.) 3465,- Ft

Balhegy Gabriella - Brachna Zsuzsa - Diósi Alojzia - Lőrinc László - Puskás Aurél: Mindennapok Magyarországon Mohácstól a reformkorig (Cartographia Kft., Budapest, 2003.) [CR-0010] CD-ROM 4900,- Ft

Balla Árpád: Társadalmi ismeretek tanulói segédlet a középiskolák számára (Korona Kiadó, Budapest, 2003.) [KO-0039] 696,- Ft

Bárdi Lajos - Madarász Tiborné: Logika - Jogi alkalmazások (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 1996.) 1288,- Ft

Csizmadia Ferencné Nemes Márta: Ismeretek a családról - Családpedagógiai ismeretek serdülőknek (2. kiadás, A Családi Nevelésért Alapítvány, Budapest, 2002.) 1100,- Ft

Domokos Zsuzsa: Társadalomismeret, jelenismeret 9-10. osztály (Pedellus Tankönyvkiadó Kft., Debrecen, 2001.) [PD-012] 958,- Ft

Drexlerné Stanchich Ilona: Társadalmi viselkedéstan VIII. kötet - "Rabok és őrök" (Szerzői kiadás, Budapest, 2004.) 1600,- Ft

Drexlerné Stanchich Ilona: Társadalmi viselkedéstan IX. kötet - "Viselkedéseink gyökerei - A totemizmustól a globalizmusig" (Szerzői kiadás, Budapest, 2005.) 1800,- Ft

Duray Miklósné - Susánszky Jánosné: Társadalmi ismeretek 9-10. (Konsept-H Kiadó, Piliscsaba, 2002.) [KT-0741] 705,- Ft

Élet a polgárosodó Magyarországon (Cartographia Kft., Budapest, 2002.) [CR-0009] 4900,- Ft

Európa, 1945-1989 (Cartographia Kft., Budapest, 2000.) 100x140 cm-es falitérkép 15.600,- Ft

Európa, 1989-1999 (Cartographia Kft., Budapest, 2000.) 100x140 cm-es falitérkép 15.600,- Ft

Fekete Sándor - Osváth Péter: Az öngyilkosság - Az öröklődéstől a kultúráig (Pro Pannonia, Pécs, 2004.) 2700,- Ft

Forgács Attila -Györfi-Tóth Péter- Mező Ferenc - Nagy Imre - Veliky János: Társadalmi és állampolgári ismeretek középiskolásoknak (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-13244/1] 780,- Ft

Gazda István - Gervai András (összeáll.): Világhíres magyarok (Kossuth Kiadó, Budapest, 2004.) 5990,- Ft

A határon túli magyarság (Cartographia Kft., Budapest, 2004.) 120x160 cm-es falitérkép 26.950,- Ft

Hegedűs Sándor: Cigány kronológia (Konsept-H Kiadó, Piliscsaba, 2001.) 1090,- Ft

Holocaust (forgalmazó Innovadidact Bt., Budapest, 2005.) kb. 25 perces videofilm 6340,- Ft

Horváth István: Munkavállalás az Európai Unióban (Saldo Rt., Budapest, 2004.) 2200,- Ft

Huszár Tibor: Beszélgetések Nyers Rezsővel (Kossuth Kiadó, Budapest, 2004.) 2800,- Ft

Joel, Andreas: Háborúfüggők - Politikai képregény (Független Média Kiadó, Budapest, 2005.) 800,- Ft

Kamarás István: Kis magyar religiográfia (Pro Pannonia, Pécs, 2003.) 3500,- Ft

Kapcsáné Németi Júlia - Mihók Sándorné - Szabó Imre: Társadalmi ismeretek és gyakorlatok 9-10. - Középsúlyos értelmi fogyatékosok számára (Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 2002.) [MK-950-5510102] 960,- Ft

Kéri László: Választástól népszavazásig (Kossuth Kiadó, Budapest, 2005.) 2800,- Ft

Kopper Lászlóné: Népek, kultúrák - Társadalomismeret, életmódtörténet (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 2003.) 1512,- Ft

Kukorelli István - Szebenyi Péter: Állampolgári ismeretek középiskolásoknak (Korona Kiadó, Budapest, 1998.) [KO-0113] 1069,- Ft

Lenkovics Barnabás: A dologi jog - Magyar polgári jog c. sorozat (5. kiadás, Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 2003.) 2275,- Ft

Lenkovics Barnabás - Székely László: A személyi jog vázlata - Magyar polgári jog c. sorozat (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 2000.) 1895,- Ft

Lenkovics Barnáné: Falu, város - Társadalomismeret, életmódtörténet (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 2003.) 952,- Ft

Ligeti György: Cigány népismereti tankönyv 7-10. osztály számára (Konsept-H Kiadó, Piliscsaba) [KT-0612] 910,- Ft

Lontai Endre: Szellemi alkotások joga - Magyar polgári jog c. sorozat (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 2001.) 2520,- Ft

Magyar Péter: Az Európai Unió alkotmánya (Saldo Rt., Budapest, 2004.) 2500,- Ft

Magyar Péter: Az Európai Unióról (Saldo Rt., Budapest, 2004.) 980,- Ft

Magyar Tudománytár 4. - Társadalom, politika, jogrend (Kossuth Kiadó, Budapest, 2003.) 8900,- Ft

Magyar Tudománytár 5. - Gazdaság (Kossuth Kiadó, Budapest, 2004.) 8900,- Ft

Molnárné Simon Veronika: Munkajogi ismeretek (Képzőművészeti Kiadó Kft., Budapest, 2001.) 800,- Ft

Mózer Ibolya: Európa gyökerei (Holnap Kiadó, Budapest, 2003.) 2500,- Ft

Oppelt Katalin - Komáromi Attila: Társadalomismeret - Az életmód kérdései (Csokonai Kiadó, Debrecen, 2004.) [CI-001] 524,- Ft

Politikai filozófiák enciklopédiája (2. kiadás, Kossuth Kiadó, Budapest, 2003.) 5990,- Ft

Pozsgay Imre: A rendszerváltás (k)ára (Kossuth Kiadó, Budapest, 2003.) 1690,- Ft

Pulay Gyula: A szeretett vezető (Harmat Kiadó, Budapest, 2004.) 1200,- Ft

Salánki Ágnes (szerk.): A reklámról ma Magyarországon (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 2001.) 1867,- Ft

Schuman, Robert: Európáért - Mádl Ferenc előszavával (2. kiadás, Pro Pannonia, Pécs, 2004.) 2004,- Ft

Sepsiszéki Nagy Balázs: Székelyföld falvai a huszadik század végén I. kötet - Háromszék - Kovászna megye (3. kiadás, Nap Kiadó, Budapest, 2003.) 4500,- Ft

Sepsiszéki Nagy Balázs: Székelyföld falvai a huszadik század végén II. kötet - Csík-, Kászon- és Gyergyószék - Hargita megye (2. kiadás, Nap Kiadó, Budapest, 2002.) 4500,- Ft

Sepsiszéki Nagy Balázs: Székelyföld falvai a huszadik század végén III. kötet - Udvarhelyszék (Nap Kiadó, Budapest, 2003.) 4900,- Ft

Tarján Gábor: Mindennapi hagyomány (Magyar Média Műhely, Budapest) [MP-0003] 820,- Ft

Tihanyi Tamás: Dögcédula és kereszt - Halálos küldetések az életért (Harmat Kiadó, Budapest, 2003.) 1200,- Ft

Vékás Lajos: Öröklési jog - Magyar polgári jog c. sorozat (5. kiadás, Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 2003.) 1895,- Ft

Vonyó József (szerk.): Társadalom és kultúra Magyarországon a 19-20. században - Tanulmányok (Pro Pannonia, Pécs, 2003.) 2300,- Ft

Zentai Tünde: Az ágy és az alvás története (Pro Pannonia, Pécs, 2003.) 4400,- Ft


E-mail: tanosz@index.hu

eXTReMe Tracker