Történelem


Az 1848/49-es szabadságharc (Cartographia Kft., Budapest, 2004.) 100x140 cm-es duó, azaz kétoldalas falitérkép 20.950,- Ft

Az 1956-os forradalom és szabadságharc (Cartographia Kft., Budapest, 2004.) 120x160 cm-es falitérkép 26.950,- Ft

Altmann Julianna - Biczó Piroska - Buzás Gergely - Horváth István - Kovács Annamária - Végh András: Medium Regni - Magyar középkori királyi székhelyek (2. kiadás, Nap Kiadó, Budapest, 2004.) 4300,- Ft

Bakay Kornél: Magyarnak lenni büszke gyönyörűség - Tanulmányok és előadások a magyarság történetéről (2. kiadás, Kráter Műhely Egyesület, Pomáz, 2004.) 2500,- Ft

Balázs Mátyás - Jakab György: Történelem a szakiskolák 9. osztálya számára (Konsept-H Kiadó, Budapest) [KT-1503] 1065,- Ft

Balázs Mátyás - Jakab György: Történelem és társadalomismeret a szakiskolák 10. osztálya számára (Konsept-H Kiadó, Budapest) [KT-1505] 1065,- Ft

Balla Árpád: Történelem a szakiskolák 9. osztálya számára (Korona Kiadó, Budapest, 2001.) [KO-0160] 1124,- Ft

Balla Árpád - Dürr Béla - Szebenyi Péter: Történelem a szakiskolák 10. osztálya számára (Korona Kiadó, Budapest, 2002.) [KO-0159] 1124,- Ft

Benkes Mihály (szerk.): Történelem témavázlatok érettségizőknek és felvételizőknek (Konsept-H Kiadó, Piliscsaba, 2000.) 1650,- Ft

Bibó István: 1956 (Holnap Kiadó, Budapest, 2003.) 1200,- Ft

Bolla Ilona: Az egységes jobbágyság kialakulása Magyarországon (3. kiadás, Nap Kiadó, Budapest, 1999.) 1750,- Ft

Bődy Pál: Eötvös József (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 2004.) 2520,- Ft

Bujdosó Emma: A nemzetállamok és a polgárság kora (Független Pedagógiai Intézet, Budapest) [AF-1212] 1190,- Ft

Bujdosó Emma: A polgári társadalmak születése és működése (Független Pedagógiai Intézet, Budapest) [AF-1112] 1190,- Ft

Chrobákné Reszler Györgyi: Országos levelezőversenyek - Történelem, magyar nyelv és irodalom (Hajdú-Bihar Megyei Ped. Int., Debrecen, 2002.) 360,- Ft

Csala Istvánné: Történelem - részletes vizsgakövetelmények (Mozaik Kiadó, Szeged, 1999.) [MS-9302] 680,- Ft

Cser Lászlóné: A halhatatlan Maecenas (Pro Pannonia, Pécs, 2004.) 2300,- Ft

Csernák Árpád - Gerencsér Zsolt: Felnőtté tiporva - Az 1956-os Széna téri srácok valós története (2. kiadás, Kráter Műhely Egyesület, Pomáz, 2004.) 1200,- Ft

Csikány Tamás: A harmincéves háború (Korona Kiadó, Budapest, 2005.) 2900,- Ft

Csorba Csaba - Hegyi W. György: Történelem a középiskolák 9. évfolyama számára (Korona Kiadó, Budapest) [KO-0144] 1059,- Ft

Csorba Csaba - Katona András: Történelem a középiskolák 10. osztálya számára (Korona Kiadó, Budapest) [KO-0145] 1059,- Ft

Salamon Konrád: Történelem a középiskolák 12. évfolyama számára (Korona Kiadó, Budapest, 2003.) [KO-0147] 1060,- Ft

Duray Miklósné - Susánszky Jánosné: Történelem 9-10. (Konsept-H Kiadó, Piliscsaba, 2002.) [KT-0740] 705,- Ft

Ecsedy Ildikó: A kínai történelem rejtelmei (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 1999.) 1325,- Ft

Engel Pál: Beilleszkedés Európába a kezdetektől 1440-ig (Holnap Kiadó, Budapest, 2003.) 2700,- Ft

Európa 1000 körül (Cartographia Kft., Budapest, 2000.) 100x140 cm-es falitérkép 15.600,- Ft

Európa a XII-XIII. században (Cartographia Kft., Budapest, 2000.) 100x140 cm-es falitérkép 15.600,- Ft

Európa kultúrája a gótika és a reneszánsz korában, XIV-XVI. század (Cartographia Kft., Budapest, 2005.) 120x160 cm-es falitérkép 26.950,- Ft

Fabiny Tibor: Kincs a cserépedényben - Bauhofer György élete (Harmat Kiadó, Budapest, 2000.) 880,- Ft

Fegyveres konfliktusok a II. világháború után (Cartographia Kft., Budapest, 2004.) 120x160 cm-es duó, azaz kétoldalas falitérkép 26.950,- Ft

Fleisz János: Az erdélyi magyar sajtó története, 1890-1940 (Pro Pannonia, Pécs, 2005.) 2500,- Ft

Fodor Imre: Svéd történelem magyar kapcsolatokkal a 18. századig (2. kiadás, Nap Kiadó, Budapest, 2001.) 2600,- Ft

A függetlenségi harcok - Magyarország a XVII. században (Cartographia Kft., Budapest, 2000.) 100x140 cm-es falitérkép 17.950,- Ft

Gabányi János: Magyar várak legendái (2. kiadás, Holnap Kiadó, Budapest, 2001.) 1500,- Ft

Galántai József: Az I. világháború (Korona Kiadó, Budapest, 2002.) 2400,- Ft

Galántai József: Magyarország az I. világháborúban (Korona Kiadó, Budapest, 2002.) 2400,- Ft

Gombos Albin (szerk.): Catalogus I. (Nap Kiadó, Budapest, 2005.) 4900,- Ft

Gráfik Imre: Hajózás és gabonakereskedelem (Pro Pannonia, Pécs, 2004.) 3000,- Ft

Gyapay Gábor - Ritoók Zsigmond: Történelem a középiskola I. osztálya számára (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-13104/1] 607,- Ft

Hegedűs Géza: Az írnok és a fáraó (Holnap Kiadó, Budapest, 2002.) 1500,- Ft

Herber Attila - Martos Ida - Moss László - Tisza László: Történelem III. - 1000-től 1500-ig (8. kiadás, Reáltanoda Alapítvány, Budapest, 2005.) 1680,- Ft

Herber Attila - Martos Ida - Moss László - Tisza László: Történelem IV. - 1500-tól 1789-ig (7. kiadás, Reáltanoda Alapítvány, Budapest, 2005.) 1680,- Ft

Herber Attila - Martos Ida - Moss László - Tisza László: Történelem V. - 1789-től 1914-ig (6. kiadás, Reáltanoda Alapítvány, Budapest, 2005.) 1680,- Ft

Herber Attila - Martos Ida - Moss László - Tisza László: Történelem VI. - 1914-től 1990-ig (5. kiadás, Reáltanoda Alapítvány, Budapest, 2005.) 1680,- Ft

Herendy Csilla: Magyar királyok (5. utánnyomás, Stiefel Eurocart Kft., Budapest, 2005.) 66x45 cm-es íróasztali könyöklő 990,- Ft

Hermann Róbert: Az 1848-1849-es szabadságharc hadtörténete (Korona Kiadó, Budapest, 2004.) 2990,- Ft

Hoppál Dezső: A történelmi Magyarország vármegyéinek címerei (2. kiadás, Cartographia Kft., Budapest, 2003.) 2900,- Ft

Horváth Tamás, J. - Szabó Irén (szerk.): Magyarország virága - XIII. századi források Árpád-házi Szent Erzsébet életéről - Középkori keresztény írók c. sorozat (Szent István Társulat, Budapest, 2001.) 2100,- Ft

Hosszú Gyula: Utak a holokauszthoz, történetek a holokausztról (Pedellus Tankönyvkiadó Kft., Debrecen, 2002.) [PD-109] 2087,- Ft

Hosszú Gyula: A század fele 1914-1945 (Független Pedagógiai Intézet, Budapest) [AF-1110] 1190,- Ft

Hosszú Gyula - Segesdi Márta: Ókor (Pedellus Tankönyvkiadó Kft., Debrecen, 2002.) 1995,- Ft

Huszár Tibor: Kádár János I. (2. kiadás, Kossuth Kiadó, Budapest, 2003.) 2980,- Ft

Huszár Tibor: Kádár János II. (Kossuth Kiadó, Budapest, 2003.) 2980,- Ft

A II. világháború a Csendes-óceán térségében (Cartographia Kft., Budapest, 2005.) 120x160 cm-es duó, azaz kétoldalas falitérkép 20.950,- Ft

A II. világháború Európában és Észak-Afrikában (Cartographia Kft., Budapest, 2004.) 120x160 cm-es duó, azaz kétoldalas falitérkép 20.950,- Ft

A II. világháború következményei Európában és Észak-Afrikában (Cartographia Kft., Budapest, 2004.) 120x160 cm-es falitérkép 20.950,- Ft

Izsák Lajos - Pölöskei Ferenc - Romsics Ignác - Urbán Aladár: Magyar miniszterelnökök (2. kiadás, Kossuth Kiadó, Budapest, 2003.) 6900,- Ft

Jordán Tamás: Tajvan története (Kossuth Kiadó, Budapest, 2005.) 2800,- Ft

Jóvérné Szirtes Ágota - Sipos Péter - Székely Gábor: Történelem IV. 1914-1998 (5. kiadás, Cégér Könyvkiadó Kft., Budapest, 2004.) [CK-0001/1] 1128,- Ft

Juhász László: Bécs magyar emlékei (3. kiadás, Szent István Társulat, Budapest, 2004.) 1500,- Ft

Kántor Lajos: Kulcsok Kolozsvárhoz - A föl nem adható város (Mozaik Kiadó, Szeged, 2000.) [MS-4205] 3650,- Ft

Kaposi József - Szabó Márta - Száray Miklós: Feladatgyűjtemény az új történelem érettségihez - Írásbeli 9-10. évfolyam (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2004.) [NT-81459] 1337,- Ft

Kaposi József - Szabó Márta - Száray Miklós: Feladatgyűjtemény az új történelem érettségihez - Írásbeli 11. évfolyam (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2004.) [NT-81460] 1103,- Ft

Kaposi József - Szabó Márta - Száray Miklós: Feladatgyűjtemény az új történelem érettségihez - Írásbeli 12. évfolyam (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2004.) [NT-81461] 1300,- Ft

Karácsonyi János: A magyar nemzetségek a 14. század közepéig - Reprint sorozat (Utánnyomás, Nap Kiadó, Budapest, 2004.) 9800,- Ft

A kereszténység születése és elterjedése (Cartographia Kft., Budapest, 2002.) 120x160 cm-es falitérkép 26.950,- Ft

Keresztes hadjáratok a XII-XIII. században (Cartographia Kft., Budapest, 2004.) 120x160 cm-es falitérkép 20.950,- Ft

Kertész István: Antik harcmezőkön (2. kiadás, Korona Kiadó, Budapest, 2000.) 1990,- Ft

Kertész István: Ókori hősök, ókori csaták (2. kiadás, Korona Kiadó, Budapest, 2000.) 1990,- Ft

Kocsis Károly (szerk.): Délkelet-Európa térképekben (Kossuth Kiadó, Budapest, 2005.) 4990,- Ft

Kosáry Domokos: Újjáépítés és polgárosodás, 1711-1867 (Holnap Kiadó, Budapest, 2001.) 2500,- Ft

Kovács István - Kovácsné Bede Ágnes: XX. század - Történelem tankönyv 12. osztály (Pedellus Tankönyvkiadó Kft., Debrecen, 2001.) [PD-056] 1172,- Ft

Kovács István - Kovácsné Bede Ágnes: XX. század - Történelem munkafüzet 12. osztály (Pedellus Tankönyvkiadó Kft., Debrecen, 2001.) [PD-057] 636,- Ft

Kővári Zoltán - Fekete Zoltán: Történelem 9. osztály - Szakiskola (Homonnai és Társa Kiadó, Nyíregyháza, 2001.) [HT-0024] 1220,- Ft

Kővári Zoltán: Történelem munkafüzet a szakiskola 9. osztálya számára (Homonnai és Társa Kiadó, Nyíregyháza, 2002.) [HT-0024/1] 496,- Ft

Kővári Zoltán: Felmérő feladatlapok történelem 9. osztály (Homonnai és Társa Kiadó, Nyíregyháza, 2002.) [HT-0024/2] 328,- Ft

Kővári Zoltán - Fekete Zoltán: Történelem és társadalomismeret - Szakiskola 10. osztály (Homonnai és Társa Kiadó, Nyíregyháza, 2001.) [HT-0025] 1320,- Ft

Középiskolai történelmi atlasz (Cartographia Kft., Budapest) [CR-0008] 1900,- Ft

Krámli Mihály: A császári és királyi haditengerészet és Magyarország (Pro Pannonia, Pécs, 2004.) 2200,- Ft

Larousse Panteon 1. - A kezdetektől a középkorig (Kossuth Kiadó, Budapest, 2002.) 8500,- Ft

Larousse Panteon 2. - A reneszánsz és felvilágosodás (Kossuth Kiadó, Budapest, 2003.) 8500,- Ft

Larousse Panteon 3. - A forradalom és a 19. század (Kossuth Kiadó, Budapest, 2004.) 8500,- Ft

Larousse Panteon 4. - A nagy háború és a mai világ (Kossuth Kiadó, Budapest, 2003.) 8500,- Ft

Lator László, ifj.: Történelem a középiskolák IV. osztálya számára (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-15404/1] 715,- Ft

Lőrinc László: Felvilágosodás és forradalom (Független Pedagógiai Intézet, Budapest) [AF-1109] 926,- Ft

Magyar kódex 1. kötet - Az Árpádok világa (Kossuth Kiadó, Budapest, 1999.) 8900,- Ft

Magyar kódex 2. kötet - Lovagkor és reneszánsz (Kossuth Kiadó, Budapest, 1999.) 8900,- Ft

Magyar kódex 3. kötet - Szultán és császár hatalmában (Kossuth Kiadó, Budapest, 2000.) 8900,- Ft

Magyar kódex 4. kötet - Reformkor és kiegyezés (Kossuth Kiadó, Budapest, 2000.) 8900,- Ft

Magyar kódex 5. kötet - Az Osztrák-Magyar Monarchia (Kossuth Kiadó, Budapest, 2001.) 8900,- Ft

Magyar kódex 6. kötet - Magyarok a 20. században (Kossuth Kiadó, Budapest, 2002.) 8900,- Ft

A magyar nép vándorlása - A honfoglalás és a letelepedés, 900 körül (Cartographia Kft., Budapest, 2004.) 100x160 cm-es duó, azaz kétoldalas falitérkép 20.950,- Ft

Magyarics Tamás: Az Egyesült Államok külpolitikájának története (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 2000.) 4368,- Ft

Magyarország, X-XI. század (Cartographia Kft., Budapest, 2000.) 100x140 cm-es falitérkép 15.600,- Ft

Magyarország a XI. században - Európa a XI. század végén (Cartographia Kft., Budapest, 2004.) 100x140 cm-es duó, azaz kétoldalas falitérkép 26.950,- Ft

Magyarország az Anjouk és Zsigmond korában 1301-1437 (Cartographia Kft., Budapest, 2002.) 120x160 cm-es falitérkép 26.950,- Ft

Magyarország a Hunyadiak és a Jagellók korában 1437-1526 (Cartographia Kft., Budapest, 2002.) 100x140 cm-es falitérkép 15.600,- Ft

Magyarország közigazgatása, 1910 (Cartographia Kft., Budapest, 2000.) 100x140 cm-es falitérkép 15.600,- Ft

Magyarország közigazgatása és területgyarapodása, 1938-1941 (Cartographia Kft., Budapest, 2000.) 100x140 cm-es falitérkép 15.600,- Ft

Magyarország kultúrája a X-XIII. században (Cartographia Kft., Budapest, 2004.) 120x160 cm-es falitérkép 26.950,- Ft

Magyarország nemzetiségei 1900 körül (Cartographia Kft., Budapest, 2004.) 120x160 cm-es falitérkép 20.950,- Ft

Magyarország a II. világháború idején (Cartographia Kft., Budapest, 2004.) 120x160 cm-es duó, azaz kétoldalas falitérkép 23.400,- Ft

Marczali Henrik: Nagy Képes Világtörténet (Reprint kiadás, Babits Kiadó, Szekszárd, 2002.) 4000,- Ft

Markó Árpád: II. Rákóczi Ferenc csatái (Nap Kiadó, Budapest, 2003.) 3700,- Ft

Mezei Mária: Kedves Hatalim! (Holnap Kiadó, Budapest, 2001.) 790,- Ft

Mészáros István: Devictus vincit - Tanulmányok a magyar katolikus egyház 1945-2000 közötti történetéről (Szent István Társulat, Budapest, 2002.) 1800,- Ft

Mészáros István (szerk.): Ki volt Mindszenty? - Cikkgyűjtemény, 1944-1998 (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 1999.) 933,- Ft

Mészáros István: Mindszenty és Barankovics - Adalékok a "keresztény párt" problematikájához (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 2005.) 788,- Ft

Mészáros István: Prímások, pártok, politikusok (Szent István Társulat, Budapest, 2005.) 1460,- Ft

Mészáros Sándorné: Elrabolt éveim a Gulágon (Kráter Műhely Egyesület, Pomáz, 2005.) 900,- Ft

Miklya Luzsányi Mónika: Frontvonal - Sztehlo Gábor élete (Harmat Kiadó, Budapest, 2003.) 990,- Ft

Miklya Luzsányi Mónika: Hogy véget érjen a sötétség - Dokumentumok Sztehlo Gábor lelkész gyermekmentő munkájáról a II. világháború idején (Harmat Kiadó, Budapest, 2003.) 880,- Ft

Mondin, Battista: Pápák enciklopédiája (Szent István Társulat, Budapest, 2001.) 5700,- Ft

A nagy földrajzi felfedezések és gyarmatosítás, XV-XVII. század (Cartographia Kft., Budapest, 2000.) 100x140 cm-es falitérkép 17.950,- Ft

Nagy Gábor: Magyar középkor - Történelmi forrásgyűjtemény az államalapítástól Mohácsig (OKTKER Kft. - Nodus Kiadó, Veszprém, 1995.) 950,- Ft

Nagy Imre: Kormányprogram (Holnap Kiadó, Budapest, 2001.) 790,- Ft

Nagy László, J.: Az arab országok története a XIX-XX. században (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 1999.) 1680,- Ft

A napóleoni háborúk (Cartographia Kft., Budapest, 2002.) 120x160 cm-es falitérkép 26.950,- Ft

A német és az olasz egység megvalósulása - A balkáni államok, 1815-1914 (Cartographia Kft., Budapest, 2005.) 120x160 cm-es duó, azaz kétoldalas falitérkép 26.950,- Ft

Németh György: Karthágó és a só (Korona Kiadó, Budapest, 2002.) 2990,- Ft

Németh György: A polisok világa (Korona Kiadó, Budapest, 2000.) 2990,- Ft

Németh György: Róma történeti kézikönyv (Korona Kiadó, Budapest, 2001.) 3200,- Ft

A népvándorlás - III-VI. század (Cartographia Kft., Budapest, 2000.) 100x140 cm-es falitérkép 15.600,- Ft

Nikolényiné Gáti Edit: Történelmi szemelvénygyűjtemény I. o. - A kezdetektől a X. századig (Mozaik Kiadó, Szeged, 1999.) [MS-3603] 1049,- Ft

Nikolényiné Gáti Edit: Történelmi szemelvénygyűjtemény II. o. - XI.-XVII. század (Mozaik Kiadó, Szeged, 1997.) [MS-3604] 1049,- Ft

Nikolényiné Gáti Edit: Történelmi szemelvénygyűjtemény III. o. - XVIII.-XIX. század (Mozaik Kiadó, Szeged, 1998.) [MS-3605] 1049,- Ft

Nikolényiné Gáti Edit: Történelmi szöveggyűjtemény - XX. század (Mozaik Kiadó, Szeged, 2000.) [MS-3606] 1049,- Ft

Nóvé Béla (szerk.): Kortárs krónika Pákozdtól Aradig 1848/1849. (Krónika Nova Kiadó, Budapest, 2000.) 990,- Ft

Nóvé Béla (szerk.): Kortárs krónika, 1956 (Krónika Nova Kiadó, Budapest, 2001.) 1200,- Ft

Nóvé Béla (szerk.): Kortárs krónika, 1989 (Krónika Nova Kiadó, Budapest, 2002.) 1500,- Ft

Az ókori Görögország (Cartographia Kft., Budapest, 2000.) 100x140 cm-es falitérkép 17.950,- Ft

Az ókori Itália - Kr.e. III. - Kr.u. II. század (Cartographia Kft., Budapest, 2004.) 120x160 cm-es falitérkép 20.950,- Ft

Az ókori Kelet - Kr.e. III-I. évezred (Cartographia Kft., Budapest, 2000.) 100x140 cm-es falitérkép 15.600,- Ft

Az Oszmán-török Birodalom, 1481-1683 - Magyarország a török hódítás korában, 1526-1568 (Cartographia Kft., Budapest, 2005.) 120x160 cm-es duó, azaz kétoldalas falitérkép 26.950,- Ft

Az Osztrák-Magyar Monarchia, 1867-1918 (Cartographia Kft., Budapest, 2000.) 100x140 cm-es falitérkép 17.950,- Ft

Pallai László - Forisek Péter: Gyakorlókönyv jogra készülőknek - Történelemből (Pedellus Tankönyvkiadó Kft., Debrecen, 2001.) 1250,- Ft

Pallai László - Forisek Péter: Gyakorlókönyv közgazdasági pályára készülőknek - Történelemből (Pedellus Tankönyvkiadó Kft., Debrecen, 2001.) 1250,- Ft

Pándi Lajos: Kelet-európai diktatúrák bukása - Dokumentumgyűjtemény (Mozaik Kiadó, Szeged, 1996.) [MS-3602] 1156,- Ft

Papp-Váry Árpád: Magyarország története térképeken (Kossuth Kiadó-Cartographia Kft., Budapest, 2002.) 6900,- Ft

Pauler Gyula - Szilágyi Sándor (szerk.): A magyar honfoglalás kútfői - Reprint sorozat (Utánnyomás, Nap Kiadó, Budapest, 2000.) 6000,- Ft

Páva István: A Harmadik Birodalomból jelentjük - A berlini magyar nagykövetség a II. világháborúban (Pro Pannonia, Pécs, 2001.) 2500,- Ft

Pesti János: Történelem III. 1711-1914-ig (Cégér Könyvkiadó, Budapest, 2004.) [CK-003] 1170,- Ft

Petiška, Eduard: Görög mondák és regék (Holnap Kiadó, Budapest, 2001.) 2600,- Ft

Pusztaszeri László: Habsburg Ottó élete és kora (3. kiadás, Nap Kiadó, Budapest, 2001.) 1950,- Ft

A Rákóczi-szabadságharc 1703-1711 (Cartographia Kft., Budapest, 2002.) 120x160 cm-es falitérkép 26.950,- Ft

A reformáció Európában, XVI. század - A katolikus megújulás Európában, XVI. század közepe - XVII. század vége (Cartographia Kft., Budapest, 2004.) 120x160 cm-es falitérkép 26.950,- Ft

Révai Nagy Lexikona (Reprint kiadás, Babits Kiadó, Szekszárd, 2000.) 4500,- Ft

Ripp Zoltán: Az 1956-os forradalom és szabadságharc Magyarországon (Korona Kiadó, Budapest, 2002.) 2500,- Ft

A Római Birodalom kialakulása - A Római Birodalom, Kr.e. I. - Kr.u. II. század (Cartographia Kft., Budapest, 2004.) 120x160 cm-es duó, azaz kétoldalas falitérkép 26.950,- Ft

Rónai András: Atlas of Central Europe 1945 - [A Közép-Európa Atlasz angol nyelvű változata] (Reprint kiadás, Szent István Társulat, Budapest, 1993.) 8900,- Ft

Rónai András: Közép-Európa Atlasz, 1945. (Reprint kiadás, Szent István Társulat, Budapest, 1993.) 8900,- Ft

Salamon Konrád: Nemzeti önpusztítás (Korona Kiadó, Budapest, 2003.) 1900,- Ft

Salamon Konrád: Történelem a középiskolák IV. osztálya számára (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-13384/2] 1112,- Ft

Sándor Iván: A vizsgálat iratai - A tiszaeszlári per (Krónika Nova Kiadó, Budapest, 2004.) 1200,- Ft

Schadt Mária: "Feltörekvő dolgozó nő" - Nők az ötvenes években (Pro Pannonia, Pécs, 2003.) 1790,- Ft

Sebestyén László: Kézai Simon védelmében - Őstörténeti tanulmányok (4. kiadás, Nap Kiadó, Budapest, 2004.) 2310,- Ft

Sipos Sándor: Az emberiség rövid története 9. - A magyar történelem a kezdetektől 1914-ig (Pedellus Tankönyvkiadó Kft., Debrecen) [PD-007] 909,- Ft

Sipos Sándor: Az emberiség rövid története 9. - Munkafüzet (Pedellus Tankönyvkiadó Kft., Debrecen) [PD-009] 529,- Ft

Sipos Sándor: Az emberiség rövid története 10. (Pedellus Tankönyvkiadó Kft., Debrecen) [PD-008] 909,- Ft

Stefány Judit: A XIX. század első fele (Független Pedagógiai Intézet, Budapest) [AF-1209] 926,- Ft

Szabó Péter: Történelem a középiskolák II. osztálya számára (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-13263/1] 1124,- Ft

Pálinkás Mihály - Száray Miklós: Történelem II. Munkafüzet, szöveges és térképes feladatok, vázlatok, fogalomtár (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-13263/M] 707,- Ft

Száray Miklós - Szász Erzsébet: Történelem a középiskolák 10. évfolyama számára (Műszaki Könyvkiadó, Budapest) [MK-456-1015102] 1182,- Ft

Száray Miklós: Történelem a középiskolák 11. évfolyama számára (Műszaki Könyvkiadó, Budapest) [MK-468-1115102] 1231,- Ft

Száray Miklós: Történelem a középiskolák I. osztálya számára (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-13163/1] 1005,- Ft

Száray Miklós: Történelem I. - Munkafüzet, szöveges és térképes feladatok, vázlatok, fogalomtár (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-13163/M/1] 707,- Ft

Szávai Ferenc: Az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlásának következményei (Pro Pannonia, Pécs, 2004.) 3500,- Ft

Szent István király Intelmei és törvényei - Szent István Könyvek c. sorozat (4. kiadás, Szent István Társulat, Budapest, 2003.) 580,- Ft

A Szent Korona-eszme időszerűsége (Szent István Társulat, Budapest, 2004.) 3200,- Ft

Szentpéteri József (szerk.): Szürke eminenciások a magyar történelemben (Kossuth Kiadó, Budapest, 2003.) 6990,- Ft

Szigethy Gábor (összeáll.): Jelenidőben - Vezércikk, 1956. október 23. (Holnap Kiadó, Budapest, 2003.) 1200,- Ft

Szilágyi Ágnes Judit - Sáringer János: Ifj. Horthy Miklós, a kormányzó kisebbik fia - Tanulmányok, dokumentumok (Holnap Kiadó, Budapest, 2002.) 2500,- Ft

Szita Szabolcs: Együttélés, üldöztetés, holokauszt (Korona Kiadó, Budapest, 2002.) 2500,- Ft

Szita Szabolcs: A Gestapo Magyarországon (Korona Kiadó, Budapest, 2003.) 2500,- Ft

Tatárjárás és új honalapítás Magyarországon (Cartographia Kft., Budapest, 2002.) 120x160 cm-es falitérkép 26.950,- Ft

Tomka Ferenc: Halálra szántak, mégis élünk - Egyházüldözés, ügynökkérdés 1945-1990 (Szent István Társulat, Budapest, 2005.) 2300,- Ft

Tóth Gergely - Török Enikő: Magyarország első történelmi atlasza - Tomka Szászky János nyomán (Képzőművészeti Kiadó Kft., Budapest, 2004.) 5900,- Ft

Tóth Sándor: Isten ritmusa - Szentek, századok, zarándokutak (Szent István Társulat, Budapest, 2001.) 1900,- Ft

Török hadjáratok Magyarországon, 1658-1683 - A török kiűzése Magyarországról, 1683-1699 (Cartographia Kft., Budapest, 2005.) 120x160 cm-es duó, azaz kétoldalas falitérkép 23.400,- Ft

Történelmi időszalag - Egyetemes történelem az őskortól napjainkig (Cartographia Kft., Budapest, 2004.) 70x100 cm-es térkép faléccel, fóliázva 7950,- Ft

Történelmi atlasz (Cartographia Kft., Budapest) [CR-0006] 830,- Ft

Történelmi atlasz (Stiefel Eurocart Kft., Budapest) [SL-002] 775,- Ft

Történelmi világatlasz (3. kiadás, Cartographia Kft., Budapest, 2004.) 5900,- Ft

A trianoni béke következményei (Cartographia Kft., Budapest, 1999.) 100x140 cm-es falitérkép 15.600,- Ft

Vadász Sándor (szerk.): Az 1849-es cári intervenció Magyarországon (Korona Kiadó, Budapest, 2002.) 2950,- Ft

Vadász Sándor (szerk.): 19. századi egyetemes történelem (Korona Kiadó, Budapest, 2005.) 2800,- Ft

Varga Magdolna: Érettségi-felvételi feladatok - Történelem (4. kiadás, Mozaik Kiadó, Szeged, 2003.) [MS-3220] 980,- Ft

Varga Ottó: Magyarország története (Reprint kiadás, Babits Kiadó, Szekszárd, 2000.) 3000,- Ft

Vaegyai Gyula: A II. világháború (Korona Kiadó, Budapest, 2004.) 2500,- Ft

Vargyai Gyula: Magyarország a II. világháborúban (Korona Kiadó, Budapest, 2003.) 2400,- Ft

Várkonyi Ágnes, R.: Három évszázad Magyarország történetében I-II. kötet (Korona Kiadó, Budapest, 2005.) 2500,- Ft

Vékony Gábor: Magyar őstörténet, magyar honfoglalás (2. kiadás, Nap Kiadó, Budapest, 2005.) 2600,- Ft

Vékony Gábor: A székely írás története (Nap Kiadó, Budapest, 2004.) 2900,- Ft

Veszprémy László (szerk.): Az első és második keresztes háború korának forrásai - Középkori keresztény írók c. sorozat (Szent István Társulat, Budapest, 1999.) 880,- Ft

Vilmosné Risai Mária - Ujvári Pál (szerk.): Történelem - Tanári kincsestár - Segédanyagok és ötletek a tanórához (Cserelapos alapmű kiegészítő kötetekkel, RAABE Kiadó, Budapest, 2000-től) csak az alapmű 7.140,- Ft

Virágvölgyi András: Magyar történelem - Sequens (2. kiadás, Képzőművészeti Kiadó Kft., Budapest, 2002.) 2490,- Ft

Vonyó József: Gömbös Gyula és a jobboldali radikalizmus (Pro Pannonia, Pécs, 2002.) 2000,- Ft

Walter Mária: Történelem a középiskolák 10. osztálya számára (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-13204/3] 1070,- Ft

Wass Albert: Átoksori kísértetek (2. kiadás, Kráter Műhely Egyesület, Pomáz, 2004.) 1480,- Ft

Wass Albert: Eliza (2. kiadás, Kráter Műhely Egyesület, Pomáz, 2004.) 1800,- Ft

Wass Albert: Elvész a nyom (2. kiadás, Kráter Műhely Egyesület, Pomáz, 2004.) 1600,- Ft

Wass Albert: Jönnek! / Adjátok vissza a hegyeimet! - Két regény egy kötetben - Wass Albert életműsorozat (4. kiadás, Kráter Műhely Egyesület, Budapest, 2004.) 1380,- Ft

Wass Albert: Kard és kasza I-II. (2. kiadás, Kráter Műhely Egyesület, Pomáz, 2004.) 3400,- Ft

Wass Albert: Vérben és viharban / Egyedül a világ ellen (2. kiadás, Kráter Műhely Egyesület, Pomáz, 2004.) 1280,- Ft

Zathureczky Gyula: Erdély - Amióta másként hívják (Kráter Műhely Egyesület, Pomáz, 2005.) 1500,- Ft

Zathureczky Gyula: Az úton végig kell menni (Kráter Műhely Egyesület, Pomáz, 2005.) 1500,- Ft

Závodszky Géza: Hazáért-szabadságért (Korona Kiadó, Budapest, 2003.) 2400,- Ft

Závodszky Géza: Szabadság csillaga (Korona Kiadó, Budapest, 2005.) 2400,- Ft

Závodszky Géza: Történelem és társadalomismeret a szakiskolák 9. évfolyama számára (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-12554] 1031,- Ft

Száray Miklós - Kaposi József: Történelem és társadalomismeret a szakiskolák 10. évfolyama számára (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-12654] 965,- Ft

Závodszky Géza: Történelem III. (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-13304/3] 1080,- Ft


E-mail: tanosz@index.hu

eXTReMe Tracker