Fejlesztő pedagógia


Balázs Ágnes - Farkas Lászlóné - Nagyné Szakál Györgyi: Éljünk velük! - Alkalmazott drámajátékok a gyógypedagógiai gyakorlatban (Candy Kiadó, Veszprém, 2003.) 900,- Ft

Balázs Anna: Az autizmus korszerű szemlélete (Autizmus Alapítvány, Budapest, 1997.) 800,- Ft

Besztercei Enikő: Másképp - Munkatankönyv diszlexiás gyerekeknek (4. kiadás, Logopédia Kiadó, Budapest, 2004.) 1260,- Ft

Bódiné Bátri Anikó: Macskanári (Konsept-H Kiadó, Piliscsaba) [KT-0715] 990,- Ft

Csonkáné Polgárdi Veronika: Számolás 1. (Logopédia Kiadó, Budapest, 2003.) [LG-0007] 1050,- Ft

Tálas Józsefné: Számolás 2. (Logopédia Kiadó, Budapest, 2003.) [LG-0008] 1575,- Ft

Davis, Julie - Balázs Anna: Autista a testvérem (Autizmus Alapítvány, Budapest, 2000.) 950,- Ft

Dékány Judit - Krasznár Jánosné - Szekeres Zsuzsa - Korompai Istvánné: Gyakorlófüzet az l, r, hang gyakorlásához (10. kiadás, Logopédia Kiadó, Budapest, 1998.) [LG-0002] 550,- Ft

Dékány Judit - Krasznár Jánosné - Szekeres Zsuzsa - Korompai Istvánné: Gyakorlófüzet a sziszego hangok gyakorlásához (10. kiadás, Logopédia Kiadó, Budapest, 1998.) [LG-0001] 550,- Ft

Dékány Judit - Juhász Ágnes: Kézikönyv a diszkalkulia felismeréséhez és terápiájához (6. kiadás, Logopédia Kiadó, Budapest, 2004.) 735,- Ft

Dombi Alice (szerk.): A gyógypedagógiai képzés elmélete és gyakorlata (APC-Stúdió Bt., Gyula, 2006.) [AS-DI26] 1840,- Ft

Fehérné Kovács Zsuzsa - Mácsainé Hajós Katalin - Szebényiné Nagy Éva: "Együtt lenni jó..." - Mozgás-, ritmus- és beszédfejlesztő feladatgyűjtemény 3-7 éves gyermekek részére (Logopédia Kiadó, Budapest, 2000.) [LG-0014] 1470,- Ft

Gergely Jenő: A gyógypedagógia pedagógiai-pszichológiai kérdéseiről (APC-Stúdió Bt., Gyula, 2005.) 1680,- Ft

Halász Ferencné: Matematika 3. osztályosoknak [Enyhe értelmi fogyatékosoknak] (Konsept-H Kiadó, Budapest) [KT-0743] 1780,- Ft

Halász Ferencné: Gyakorlókönyv matematikából 3. osztályosoknak [Enyhe értelmi fogyatékosoknak] (Konsept-H Kiadó, Budapest) [KT-0744] 1600,- Ft

Halász Ferencné: Matematika 4. osztályosoknak [Enyhe értelmi fogyatékosoknak] (Konsept-H Kiadó, Budapest) [KT-0747] 1780,- Ft

Halász Ferencné: Gyakorlókönyv matematikából 4. osztályosoknak [Enyhe értelmi fogyatékosoknak] (Konsept-H Kiadó, Budapest) [KT-0748] 1600,- Ft

Hámor Jánosné - Tölgyszéky Papp Gyuláné: Irodalmi szöveggyűjtemény I: (Konsept-H Kiadó, Piliscsaba) [KT-0704] 950,- Ft

Hámor Jánosné - Tölgyszéky Papp Gyuláné: Irodalmi szöveggyűjtemény II: (Konsept-H Kiadó, Piliscsaba) [KT-0705] 950,- Ft

Howlin, Patricia - Rutter, Michael: Az autisztikus gyermekek kezelése - A szociális fejlődés előmozdítása (Autizmus Alapítvány, Budapest, 1997.) 800,- Ft

Howlin, Patricia: Autizmus - Felkészülés a felnőttkorra (Autizmus Alapítvány, Budapest, 2001.) 2200,- Ft

Howlin, Patricia - Baron, Simon - Hadwin, Cohen-Julie: Miként tanítsuk az elme olvasását autizmussal élő gyermekeknek? - Gyakorlati kalauz tanároknak és szülőknek (Autizmus Alapítvány, Budapest, 2005.) 3000,- Ft

Janza Károlyné - Tarnai Ottóné: Matematika 1. osztályosoknak - Enyhe értelmi fogyatékos tanulók számára (Konsept-H Kiadó, Piliscsaba) [KT-0719] 1680,- Ft

Janza Károlyné - Tarnai Ottóné: Matematika 2. osztályosoknak - Enyhe értelmi fogyatékos tanulók számára (Konsept-H Kiadó, Piliscsaba) [KT-0720] 1680,- Ft

Jordan, Rita - Powell, Stuart: Autisztikus gyermekek speciális tantervi szükségletei (Autizmus Alapítvány, Budapest, 1997.) 800,- Ft

Kárpáti Tamásné - Tasnádyné Pap Zsuzsanna - Vajda Sándorné: Olvasásfejlesztő füzetek 1. - d, t, b, p betűk - Betűről betűre c. sorozat (3. kiadás, Krónika Nova Kiadó, Budapest, 2005.) 980,- Ft

Kárpáti Tamásné - Tasnádyné Pap Zsuzsanna - Vajda Sándorné: Betűről betűre - Olvasás- és írásfejlesztő füzet 1. (Krónika Nova Kiadó, Budapest, 2005.) 680,- Ft

Kárpáti Tamásné - Tasnádyné Pap Zsuzsanna - Vajda Sándorné: Olvasásfejlesztő füzetek 2. - o, ó, ö, ő, u, ú, ü, ű betűk - Betűről betűre c. sorozat (3. kiadás, Krónika Nova Kiadó, Budapest, 2005.) 980,- Ft

Kárpáti Tamásné - Tasnádyné Pap Zsuzsanna - Vajda Sándorné: Betűről betűre - Olvasás- és írásfejlesztő füzet 2. (Krónika Nova Kiadó, Budapest, 2006.) 680,- Ft

Kárpáti Tamásné - Tasnádyné Pap Zsuzsanna - Vajda Sándorné: Olvasásfejlesztő füzetek 3. - ty, gy, ny, ly betűk - Betűről betűre c. sorozat (3. kiadás, Krónika Nova Kiadó, Budapest, 2005.) 980,- Ft

Kárpáti Tamásné - Tasnádyné Pap Zsuzsanna - Vajda Sándorné: Betűről betűre - Olvasás- és írásfejlesztő füzet 3. (Krónika Nova Kiadó, Budapest, 2006.) 680,- Ft

Kárpáti Tamásné - Tasnádyné Pap Zsuzsanna - Vajda Sándorné: Olvasásfejlesztő füzetek 4. - k, g, f, v betűk - Betűről betűre c. sorozat (3. kiadás, Krónika Nova Kiadó, Budapest, 2005.) 980,- Ft

Kárpáti Tamásné - Tasnádyné Pap Zsuzsanna - Vajda Sándorné: Olvasásfejlesztő füzetek 5. - sz, z, c, s, zs, cs betűk - Betűről betűre c. sorozat (3. kiadás, Krónika Nova Kiadó, Budapest, 2005.) 980,- Ft

Kárpáti Tamásné - Tasnádyné Pap Zsuzsanna - Vajda Sándorné: Olvasásfejlesztő füzetek 6. - m, n, h, l, r, j betűk - Betűről betűre c. sorozat (3. kiadás, Krónika Nova Kiadó, Budapest, 2005.) 980,- Ft

Kárpáti Tamásné - Tasnádyné Pap Zsuzsanna - Vajda Sándorné: Olvasásfejlesztő füzetek 7. - Betűről betűre c. sorozat (Krónika Nova Kiadó, Budapest, 2005.) 980,- Ft

Kerekesné Belos Hajnalka: Kisiskolások olvasókönyve 1. - A kisegítő iskolák alsó tagozatos tanulói számára (Konsept-H Kiadó, Piliscsaba) [KT-0701] 1400,- Ft

Kerekesné Belos Hajnalka: Kisiskolások olvasókönyve 2. - A kisegítő iskolák alsó tagozatos tanulói számára (Konsept-H Kiadó, Piliscsaba) [KT-0702] 1400,- Ft

Kerekesné Belos Hajnalka: Kisiskolások olvasókönyve 3. - A kisegítő iskolák alsó tagozatos tanulói számára (Konsept-H Kiadó, Piliscsaba) [KT-0703] 1400,- Ft

Kelédi Lászlóné: Íráselemek gyakorlása (Logopédia Kiadó, Budapest, 2001.) [LG-0015] 525,- Ft

Kocsis Lászlóné - Rosta Katalin: Ez volnék én... - Testséma fejlesztő feladatgyűjtemény (6. kiadás, Logopédia Kiadó, Budapest, 1998.) [LG-0005] 735,- Ft

Kókayné Lányi Marietta: Szépenszóló Fütyöri (Konsept-H Kiadó, Piliscsaba) [KT-0712] 990,- Ft

Korompai Istvánné: Cserebere I. - Gyakori mássalhangzócserék (Logopédia Kiadó, Budapest, 1999.) [LG-0010] 945,- Ft

Korompai Istvánné: Cserebere II. - Differenciáló és gyakorlóanyag a zöngés-zöngétlen mássalhangzók gyakorlásához (Logopédia Kiadó, Budapest, 1999.) [LG-0011] 945,- Ft

Korompai Istvánné: Cserebere III. - Differenciáló és gyakorlóanyag j, l, r, t-ty, d-gy, n-ny mássalhangzók gyakorlásához (Logopédia Kiadó, Budapest, 1999.) [LG-0012] 945,- Ft

Korompai Istvánné: Cserebere IV. (Logopédia Kiadó, Budapest, 2001.) [LG-0013] 945,- Ft

Krasznárné Erdős Felícia - Feketéné Gacsó Mária: Tanulmányok az afázia témaköréből (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 2005.) 3098,- Ft

Lázár Péter - Bordács Margit: Kedveskönyv - Módszerek, gyakorlatok a Kedvesház-pedagógia tapasztalatai alapján roma és/vagy hátrányos helyzetű gyerekeket nevelő pedagógusok számára (Utánnyomás, Dinasztia Kiadó, Budapest, 2004.) [DI-E00002] 3900,- Ft

Marosits Istvánné: Betűző - Feladatlapok olvasni tanulóknak (5. kiadás, Logopédia Kiadó, Budapest, 1998.) [LG-0004] 420,- Ft

Marosits Istvánné: Tudod-e? - Diszlexia megelőzéshez - Készségfejlesztő feladatgyűjtemény az olvasástanulás előkészítéséhez (7. kiadás, Logopédia Kiadó, Budapest, 1998.) [LG-0003] 420,- Ft

Montágh Imre - Montághné Riener Nelli - Vinczéné Bíró Etelka: Gyakori beszédhibák a gyerekkorban (2. kiadás, Holnap Kiadó, Budapest, 2002.) 2500,- Ft

Montay Beáta: Az idő vén fája (Konsept-H Kiadó, Piliscsaba) [KT-0714] 990,- Ft

Nádler Andrea: Napozz Holddal! (Konsept-H Kiadó, Piliscsaba) [KT-0716] 990,- Ft

Nagy Gyula: Kézikönyv az anyanyelv tantárgy tanításához - Módszertani ajánlások és gyakorlóanyag az átlagtól elmaradó fejlődésmenetű tanulók pedagógiai gondozását végző nevelők számára (Ipszilon Kiadó, Békéscsaba, 2002.) 1500,- Ft

Nagy József - Fazekasné Fenyvesi Margit - Józsa Krisztián - Vidákovich Tibor: Differenciált fejlődésvizsgáló rendszer (3. kiadás, Mozaik Kiadó, Szeged, 2006.) [MS-9321] 3640,- Ft

Nagy József: DIFER - Fejlődési mutató (4. kiadás, Mozaik Kiadó, Szeged, 2004.) [MS-9322] 120,- Ft

Nagy József: DIFER - Írólap (2. kiadás, Mozaik Kiadó, Szeged, 2005.) [MS-9323] 50 db 580,- Ft

Nagy József - Fazekasné Fenyvesi Margit - Józsa Krisztián - Vidákovich Tibor: DIFER - Kézikönyv (2. kiadás, Mozaik Kiadó, Szeged, 2004.) [MS-9324] 1800,- Ft

Nagy József - Miskolcziné Radics Katalin: DIFER - Írásmozgáskoordináció kézikönyv (Mozaik Kiadó, Szeged, 2005.) [MS-9325] 1360,- Ft

Fazekasné Fenyvesi Margit - Nagy József: DIFER - Beszédhanghallás kézikönyv (Mozaik Kiadó, Szeged, 2006.) [MS-9326] 1360,- Ft

Nagy József - Zsolnai Anikó: DIFER - Szocializáció kézikönyv (Mozaik Kiadó, Szeged, 2006.) [MS-9327] 1360,- Ft

Fazekasné Fenyvesi Margit: DIFER - Hívókép és szókártyagyűjtemény (Mozaik Kiadó, Szeged, 2006.) [MS-9328] taneszköz 4200,- Ft

Németh Erzsébet - Pintye Mária, S.: Mozdul a szó... - Súlyosan akadályozott beszédfejlődésű gyerekek korai integratív fejlesztése (2. kiadás, Logopédia Kiadó, Budapest, 2005.) 1260,- Ft

Peeters, Theo: Autizmus az elmélettől a gyakorlatig (2. kiadás, Autizmus Alapítvány, Budapest, 2005.) 2000,- Ft

Reith Mónika: Tarka mesék állatokról (Konsept-H Kiadó, Piliscsaba) [KT-0711] 990,- Ft

Rosta Katalin - Rudas Zsuzsanna - Kisházi Gergely: Hüvelykujjam - A kézügyesség fejlesztésének játékos lehetőségei (3. kiadás, Logopédia Kiadó, Budapest, 2004.) 920,- Ft

Schopler, Eric: Szakemberek és szülők kiképzése autisztikus gyermekek tanítására (Autizmus Alapítvány, Budapest, 1997.) 800,- Ft

Suli-kezdő - Játékos foglalkoztató - 1. Betűk és számok (3. utánnyomás, Tessloff és Babilon Kiadó, Budapest, 2006.) 350,- Ft

Suli-kezdő - Játékos foglalkoztató - 2. Rajzolás és írás (3. utánnyomás, Tessloff és Babilon Kiadó, Budapest, 2006.) 350,- Ft

Suli-kezdő - Játékos foglalkoztató - 3. Számolás és számtan (3. utánnyomás, Tessloff és Babilon Kiadó, Budapest, 2006.) 350,- Ft

Suli-kezdő - Játékos foglalkoztató - 4. Számok és szavak (3. utánnyomás, Tessloff és Babilon Kiadó, Budapest, 2006.) 350,- Ft

Suli-kezdő - Játékos foglalkoztató - 5. Mennyiségek és számok (3. utánnyomás, Tessloff és Babilon Kiadó, Budapest, 2006.) 350,- Ft

Szabó Borbála: Mozdulj rá! - Mogással kísért vers- és mondókagyűjtemény (3. kiadás, Logopédia Kiadó, Budapest, 2005.) 920,- Ft

Szabó Éva: Amiről az indiánok mesélnek - Válogatás közép- és dél-amerikai mesékből és legendákból (Konsept-H Kiadó, Piliscsaba) [KT-0713] 990,- Ft

Szebényiné Nagy Éva: Böngésző - Feladatok a differenciált olvasástanításhoz (4. kiadás, Logopédia Kiadó, Budapest, 1999.) [LG-0006] 945,- Ft

Székely Balázsné: (R)észképességek I. (Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 2003.) [MK-268-4413201] 1085,- Ft

Székely Balázsné: (R)észképességek II. (Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 2003.) [MK-269-4413202] 1574,- Ft

Szép Andrea - Zubcsek Andrásné: Életvitel és gyakorlati ismeretek (Konsept-H Kiadó, Piliscsaba, 2002.) [KT-0739] 1570,- Ft

Szép Andrea - Zubcsek Andrásné: Életvitel és gyakorlati ismeretek 3. osztályosoknak (Konsept-H Kiadó, Piliscsaba, 2002.) [KT-0745] 1570,- Ft

Szép Andrea - Zubcsek Andrásné: Életvitel és gyakorlati ismeretek 4. osztályosoknak (Konsept-H Kiadó, Piliscsaba, 2002.) [KT-0749] 1570,- Ft

Szép Andrea: Gyakorlókönyv matematikából 1. osztályosoknak (Konsept-H Kiadó, Piliscsaba, 2003.) [KT-0721] 1500,- Ft

Szép Andrea: Gyakorlókönyv matematikából 2. osztályosoknak (Konsept-H Kiadó, Piliscsaba, 2002.) [KT-0722] 1500,- Ft

Szép Andrea: Környezetismeret 1. osztályosoknak (Konsept-H Kiadó, Piliscsaba, 2001.) [KT-0723] 1470,- Ft

Szép Andrea: Környezetismeret 2. osztályosoknak (Konsept-H Kiadó, Piliscsaba, 2002.) [KT-0724] 1470,- Ft

Tölgyszéky Papp Gyuláné (szerk.): A tanulási nehézségek kezelése - Kézikönyv a habilitációs programcsomaghoz (2. kiadás, Logopédia Kiadó, Budapest, 2003.) 1155,- Ft

Vannay Aladárné: Szórejtő-szófejtő (3. kiadás, Logopédia Kiadó, Budapest, 2004.) 840,- Ft

Varga Imre: Speciális didaktika I. - Az értelmi akadályozottsággal élő gyermekek tanítása (APC-Stúdió Bt., Gyula, 2005.) [AS-DI23] 1800,- Ft

Vágó Éva Anna: Speciális didaktika II. - Halmozottan és értelmileg súlyosan akadályozott tanulók foglalkoztatástana (APC-Stúdió Bt., Gyula, 2006.) [AS-DI25] 2200,- Ft

Vašek, Štefan: Speciális diagnosztika (APC-Stúdió Bt., Gyula, 2006.) 1800,- Ft

Vašek, Štefan: A speciális pedagógia alapjai (APC-Stúdió Bt., Gyula, 2005.) 1800,- Ft

Vitéz Gyöngyvér: Szövegelő szövegesek (Konsept-H Kiadó, Piliscsaba) [KT-0717] 990,- Ft

Zoom! - Seholsincs Kastély - Oktató- és készségfejlesztő játék (Color Plus Kft., Budapest, 1999.) [CP-37411] 4990,- Ft


E-mail: tanosz@index.hu

eXTReMe Tracker