Társadalomismeret, emberismeret, etika


Arany Erzsébet - Koczor Margit: Társadalomismeret, emberismeret 5-6. - Enyhe értelmi fogyatékos tanulók számára (Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 2002.) [MK-949-5519101] 2500,- Ft

Arany Erzsébet - Koczor Margit: Társadalomismeret, emberismeret 7-8. - Enyhe értelmi fogyatékos tanulók számára (Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 2002.) [MK-953-5519102] 2500,- Ft

Balhegy Gabriella - Brachna Zsuzsa - Diósi Alojzia - Lőrinc László - Puskás Aurél: Mindennapok Magyarországon Mohácstól a reformkorig (Cartographia Kft., Budapest, 2003.) [CR-0010] CD-ROM 4900,- Ft

Bánhegyi Ferenc - Csinger Andrea - Harmatos Áronné - Molnár Katalin - Olajosné Kádár Ilona: Etika (3. kiadás, Apáczai Kiadó, Celldömölk, 2005.) [AP-071801] 920,- Ft

Bayer József - Jávor István - Utasi Ágnes: Társadalomismeret - A politika - A munka világa - Az életmód kérdései (Dinasztia Kiadó, Budapest) [DI-173001] 726,- Ft

Bohár András: Társadalomismeret 5-6. osztály (OKTKER Kft.-Nodus Kiadó, Veszprém) [OT-0513] 760,- Ft

Bohár András: Társadalomismeret 7-8. osztály (OKTKER Kft.-Nodus Kiadó, Veszprém) [OT-0714] 962,- Ft

Bóna Gézáné Maksay Mária: Kézikönyv az általános iskolák 7. osztálya számára készült Ember- és társadalomismeret, etika tankönyvhöz (3. kiadás, Okker Kiadó, Budapest, 2002.) 1200,- Ft

Élet a polgárosodó Magyarországon (Cartographia Kft., Budapest, 2002.) [CR-0009] 4900,- Ft

Gönczöl Enikő: Én és a többiek - Társadalomismeret 13-15 éveseknek (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-00818] 754,- Ft

Gönczöl Enikő: Én és a politika? - Állampolgári ismeretek 13-15 éveseknek (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-00819] 607,- Ft

Jungmann-Stadler, Franziska: Pénz - Mi Micsoda c. sorozat (2. kiadás, Tessloff és Babilon Kiadó, Budapest, 2004.) 2370,- Ft

Kamarás István - Vörös Klára: Embertan I. 5-6. osztály (OKTKER Kft.-Nodus Kiadó, Veszprém) [OT-0517] 763,- Ft

Kamarás István - Vörös Klára: Embertan II. 7-8. osztály (OKTKER Kft.-Nodus Kiadó, Veszprém) [OT-0711] 763,- Ft

Kamarás István - Vörös Klára: Embertan III. (OKTKER Kft.-Nodus Kiadó, Veszprém) [OT-0723] 723,- Ft

Kapcsáné Németi Júlia - Mihók Sándorné - Szabó Imre: Társadalmi ismeretek és gyakorlatok 7-8. - Középsúlyos értelmi fogyatékosok számára (Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 2001.) [MK-945-5510101] 1300,- Ft


E-mail: tanosz@index.hu

eXTReMe Tracker