Vallástan, hittan


Bindes Ferenc: Üdvösségünk története I. (Szent István Társulat, Budapest, 1994.) [IT-025] 370,- Ft

Bindes Ferenc - Rédly Elemér: Válaszol az Úr! (8. kiadás, Szent István Társulat, Budapest, 2002.) [IT-024] 990,- Ft

Champagnat csoport: Az üdvösségre váró nép - Katolikus hit és erkölcs c. sorozat (Mária Iskolatestvérek Szerzetes Rend, Győr, 1993.) [MZ-0005] 714,- Ft

Champagnat csoport: Jézus kezdettől fogva jelen van az Egyházban - Katolikus hit és erkölcs c. sorozat (Mária Iskolatestvérek Szerzetes Rend, Győr, 1998.) [MZ-0006] 714,- Ft

Champagnat csoport: A keresztény hit alapjai - Katolikus hit és erkölcs c. sorozat (Mária Iskolatestvérek Szerzetes Rend, Győr, 1994.) [MZ-0007] 714,- Ft

Champagnat csoport: A keresztény élet - Katolikus hit és erkölcs c. sorozat (Mária Iskolatestvérek Szerzetes Rend, Győr, 1995.) [MZ-0008] 714,- Ft

Felkészítő a bérmálkozásra I. - Munkafüzet (2. kiadás, Szent István Társulat, Budapest, 2003.) 680,- Ft

Felkészítő a bérmálkozásra II. - Munkafüzet (2. kiadás, Szent István Társulat, Budapest, 2004.) 680,- Ft

Gál Ferenc et al. (ford.): Biblia - Új fordítás (Szent István Társulat, Budapest, 2005.) [IT-070] 4000,- Ft

György Antal: A hit példaképei - Egyháztörténeti olvasókönyv (Kálvin Kiadó, Budapest, 1999.) [CV-016] 1650,- Ft

György Antal: Sötét helyen világító szövétnek - Kis úti kalauz a Biblia világához (Kálvin Kiadó, Budapest, 1997.) [CV-011] 720,- Ft

György Antal: A tizenharmadik apostol - Egyháztörténeti olvasókönyv (Kálvin Kiadó, Budapest, 1995.) [CV-010] 450,- Ft

Hamvas Endre: Jézussal élünk (5. kiadás, Szent István Társulat, Budapest, 1999.) [IT-050] 880,- Ft

Károli Gáspár (ford.): Kis családi Károli Biblia (Kálvin Kiadó, Budapest) [CV-022] 2500,- Ft

Károli Gáspár (ford.): Középméretű családi Károli Biblia (Kálvin Kiadó, Budapest) [CV-023] 2000,- Ft

Károli Gáspár (ford.): Nagy családi Károli Biblia (Kálvin Kiadó, Budapest) [CV-021] 3400,- Ft

Lukácsné Dákos Ibolya - Kósa Zoltánné: Hittan 5. (Református Pedagógiai Intézet, Budapest, 2001.) [RP-105] 717,- Ft

Baráth Julianna: Hittan 5. - Feladatgyűjtemény (Református Pedagógiai Intézet, Budapest, 2000.) [RP-205] 578,- Ft

Szélné Sebor Lilla: Hittan 6. (Református Pedagógiai Intézet, Budapest, 2001.) [RP-106] 717,- Ft

Szélné Sebor Lilla: Hittan 6. - Feladatgyűjtemény (Református Pedagógiai Intézet, Budapest, 2002.) [RP-206] 578,- Ft

Benke György: Hittan 7. (Református Pedagógiai Intézet, Budapest, 2000.) [RP-107] 717,- Ft

Bodó Sára: Hittan 8. (Református Pedagógiai Intézet, Budapest, 2001.) [RP-108] 717,- Ft

Molnár Miklós: Te taníts engem! - Hittankönyv 12 éven felülieknek (Kálvin Kiadó, Budapest, 1989.) [CV-008] 910,- Ft

Principe, Pietro (szerk.): Hitünk képeskönyve (Szent István Társulat, Budapest, 2001.) 1500,- Ft

Pusztai László: A katolikus egyház istentisztelete - Liturgia (Új Ember / Márton Áron Kiadó, Budapest, 1998.) [MT-0006] 660,- Ft

Pusztai László: Jézus egyháza - Egyházfogalom (2. kiadás, Új Ember / Márton Áron Kiadó, Budapest, 2004.) [MT-0007] 720,- Ft

Pusztai László: Isten szól hozzánk - Biblikus hittan (Új Ember / Márton Áron Kiadó, Budapest, 2002.) [MT-0008] 720,- Ft

Pusztai László: Szeresd az Istent - Biblikus erkölcstan (Új Ember / Márton Áron Kiadó, Budapest, 2002.) [MT-0009] 720,- Ft

Semjénné Menus Gabriella - Sirákné Kemény Kinga (szerk.): Liturgikus dallamgyűjtemény I. (Szent István Társulat, Budapest, 1995.) 880,- Ft

Semjénné Menus Gabriella - Sirákné Kemény Kinga (szerk.): Liturgikus dallamgyűjtemény II. (Szent István Társulat, Budapest, 2001.) 1880,- Ft

Szénási Sándor: Megtaláltuk a Messiást! - Református konfirmációi könyv (Kálvin Kiadó, Budapest, 1989.) [CV-009] 500,- Ft

A szentmise állandó részei (5. kiadás, Szent István Társulat, Budapest, 2002.) 100,- Ft

Újszövetség (Szent István Társulat, Budapest, 2003.) 990,- Ft

Vladár Gábor: Így szerette Isten a világot - Hittankönyv 10-11 éves gyermekeknek (Kálvin Kiadó, Budapest, 1989.) [CV-006] 360,- Ft

Vladár Gábor: Tegyetek tanítványokká! - Tanterv és tanári útmutató a 7-11 éves gyermekeknek (Kálvin Kiadó, Budapest, 1991.) [CV-007] 190,- Ft


E-mail: tanosz@index.hu

eXTReMe Tracker