Zeneiskolai képzés


Agócsy László - Irsai Vera: Énekeljünk, muzsikáljunk (21. kiadás, EMB Zeneműkiadó, Budapest, 2004.) 1500,- Ft

Agócsy László - Irsai Vera - Szőnyi Erzsébet: Szolfézs példatár - Alsófok 1. kötet (28. kiadás, EMB Zeneműkiadó, Budapest, 2005.) 1400,- Ft

Agócsy László - Irsai Vera - Szőnyi Erzsébet: Szolfézs példatár - Alsófok 2. kötet (20. kiadás, EMB Zeneműkiadó, Budapest, 2005.) 1400,- Ft

Agócsy László - Irsai Vera: Zenei olvasókönyv (24. kiadás, EMB Zeneműkiadó, Budapest, 2005.) 1100,- Ft

Berkesi Sándor (szerk.): Kórusművek egyházi iskolák számára (Református Pedagógiai Intézet, Budapest, 2002.) [RP-605] 247,- Ft

Bertalotti, Angelo Michele: Ötvenhat solfeggio (23. kiadás, EMB Zeneműkiadó, Budapest, 2005.) 1100,- Ft

Böhm László: Zenei műszótár - Magyarázatokkal, kottapéldákkal, táblázatokkal és hangjegyírás-útmutatóval (4. kiadás, EMB Zeneműkiadó, Budapest, 2004.) 2600,- Ft

Dobszay László: A hangok világa I. (40. kiadás, EMB Zeneműkiadó, Budapest, 2006.) 1500,- Ft

Dobszay László: A hangok világa II. (38. kiadás, EMB Zeneműkiadó, Budapest, 2005.) 1400,- Ft

Dobszay László: A hangok világa III. (37. kiadás, EMB Zeneműkiadó, Budapest, 2005.) 1400,- Ft

Dobszay László: A hangok világa IV. (30. kiadás, EMB Zeneműkiadó, Budapest, 2005.) 1300,- Ft

Dobszay László: A hangok világa V. (24. kiadás, EMB Zeneműkiadó, Budapest, 2006.) 1200,- Ft

Dobszay László: A hangok világa VI. (17. kiadás, EMB Zeneműkiadó, Budapest, 2005.) 1200,- Ft

Gárdonyi Zoltán: Elemző formatan (3. kiadás, EMB Zeneműkiadó, Budapest, 1991.) 900,- Ft

Gát József: Kottaolvasás (24. kiadás, EMB Zeneműkiadó, Budapest, 2005.) 700,- Ft

József Andrásné - Rácz Ilona: Zenediktálás - Alsófok - Segédkönyv a szolfézstanárok számára (6. kiadás, EMB Zeneműkiadó, Budapest, 2004.) 1300,- Ft

József Andrásné - Szmrecsányi Magdolna: Zenei előképző - Olvasókönyv (33. kiadás, EMB Zeneműkiadó, Budapest, 2005.) 800,- Ft

József Andrásné - Szmrecsányi Magdolna: Zenei előképző - Munkafüzet (35. kiadás, EMB Zeneműkiadó, Budapest, 2005.) 750,- Ft

Kerényi Sándor: 55 előadási darab oboára vagy más dallamhangszerre zongorakísérettel (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 2006.) 1680,- Ft

Kesztler Lőrinc: Összhangzattan (22. kiadás, EMB Zeneműkiadó, Budapest, 2005.) 2300,- Ft

Kodály Zoltán: Tricinia - 28 kétszólamú énekgyakorlat (12. kiadás, EMB Zeneműkiadó, Budapest, 2001.) szöveg nélküli kiadás 800,- Ft

Legányné Hegyi Erzsébet: Bach példatár I. kötet (18. kiadás, EMB Zeneműkiadó, Budapest, 2005.) 1400,- Ft

Legányné Hegyi Erzsébet: Bach példatár II. kötet (14. kiadás, EMB Zeneműkiadó, Budapest, 2004.) 2000,- Ft

Markovich Judit: Gradus a barokk furulyához (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 1997.) 1725,- Ft

Markovich Judit: Gradus a barokk furulyához - A zongorakíséretes darabok partitúrája (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 1998.) 1533,- Ft

Markovich Judit: Gradus - Kvartettek I és II furulyákra, vagy egyéb dallamhangszerekre (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 2006.) 4655,- Ft

Markovich Judit: Gradus - Triók furulyákra, vagy egyéb dallamhangszerekre (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 2003.) 4102,- Ft

Munia Zoltán: Oboaiskola - Gyakorlatok, etűdök, darabok gyűjteménye a zeneiskolák alapfokú osztályai számára (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 2003.) 1725,- Ft

Munia Zoltán: Oboaiskola - Zongorakíséret - Gyakorlatok, etűdök, darabok gyűjteménye (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 2003.) 1533,- Ft

Nagy Olivér: Partitúra-olvasás, partitúra-játék (5. kiadás, EMB Zeneműkiadó, Budapest, 2004.) 2750,- Ft

Németh Rudolf - Nógrádi László - Puster János: Szolfézs antológia (9. kiadás, EMB Zeneműkiadó, Budapest, 2005.) 1300,- Ft

Perényi Éva - Perényi Péter: Altfurulya-iskola (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 1998.) 1725,- Ft

Perényi Éva - Perényi Péter: Altfurulya-kaleidoszkóp B - Díszítéstanulmányok és -variációk (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 2005.) 1725,- Ft

Perényi Éva - Perényi Péter: Altfurulya-kaleidoszkóp C - Duók (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 2005.) 1725,- Ft

Perényi Péter (szerk.): Ír és skót dallamok furulyára, szoprán, alt stb., vagy más dallamhangszerre, fuvola, oboa, hegedű stb., zongorakíséretekkel, gitár akkordjelzésekkel két hangnemben (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 1998.) 1533,- Ft

Perényi Péter: Munkafüzet angol barokk furulyára - S, A, T, B stb. (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 1998.) 1208,- Ft

Tegzes György: Hétfokú olvasógyakorlatok I-II. (20. kiadás, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2006.) 790,- Ft

Telemann, G. Ph.: B-dúr szonáta - Hat szonáta op. 2. (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 2004.) 1725,- Ft

Telemann, G. Ph.: Kánonszonáták - Körkánon két altfurulyára, fuvolára; hegedűre (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 2000.) 1533,- Ft

Telemann, G. Ph.: Hat szonáta - Két altfurulyára, fuvolára; hegedűre (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 2000.) 1533,- Ft

Weiner Leó: Az összhangzattan előkészítő iskolája (10. kiadás, EMB Zeneműkiadó, Budapest, 2002.) 1000,- Ft


E-mail: tanosz@index.hu

eXTReMe Tracker