Biológia


Andrássy Péter - Hortobágyi T. Cerill - Csapody István: Kitaibel Pál és a Kitaibel Pál Középiskolai Biológia Tanulmányi Verseny (OKTKER Kft.-Nodus Kiadó, Veszprém, 1994.) 200,- Ft

Balogh Tamás: Válogatás a biológia érettségi-felvételi feladatokból (Mozaik Kiadó, Szeged, 1994.) [MS-3222] 440,- Ft

Bán Sándor - Barta Erika: 8 próbaérettségi biológiából - Emelt szint (Maxim Kiadó, Szeged, 2006.) 1880,- Ft

Bán Sándor - Barta Erika: 8 próbaérettségi biológiából - Középszint (Maxim Kiadó, Szeged, 2006.) 1680,- Ft

Baranyai József - Szűcsné Kerti Anita: Feladatgyűjtemény 10. - Felkészülés a biológia középszintű írásbeli érettségire (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2005.) [NT-81488] 907,- Ft

Baranyai József - Szűcsné Kerti Anita: Feladatgyűjtemény 11. - Felkészülés a biológia középszintű írásbeli érettségire (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2005.) [NT-81489] 907,- Ft

Baranyai József - Szűcsné Kerti Anita: Feladatgyűjtemény 12. - Felkészülés a biológia középszintű írásbeli érettségire (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2006.) [NT-81490] 907,- Ft

Berend Mihály: Biológia II. szakközépiskoláknak - 10. évfolyam (Műszaki Könyvkiadó, Budapest) [MK-2831-0] 1400,- Ft

Berend Mihály - Szerényi Gábor: Biológia I. - Növénytan (Műszaki Könyvkiadó, Budapest) [MK-590-AK-0005/1] 1700,- Ft

Berend Mihály - Szerényi Gábor: Biológia II. - Állattan, ökológia (Műszaki Könyvkiadó, Budapest) [MK-591-AK-0005/2] 1700,- Ft

Berend Mihály - Gömöry András - Kiss János - Müller Erzsébet - Tóth Géza: Biológia III. - A sejtbiológia; Az állati és emberi szövetek; Szaporodás és egyedfejlődés; Öröklődés (Műszaki Könyvkiadó, Budapest) [MK-2388-2] 1916,- Ft

Berend Mihály - Gömöry András - Szerényi Gábor: Biológia IV. - Az emberi szervezet létfenntartó szervrendszerei és folyamatai; Önszabályozás (Műszaki Könyvkiadó, Budapest) [MK-2389-0] 1647,- Ft

Berend Mihály - Berendné Németh Éva - Matula Ilona: Biológia 9. - Szakközépiskolásoknak (Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 2003.) [MK-587-2830-2] 1400,- Ft

Berend Mihály: Így készülj a kétszintű érettségire biológiából! (2. kiadás, Apáczai Kiadó, Celldömölk, 2005.) [AP-121101] 1050,- Ft

Berger Józsefné: Az élő természet - Biológia és környezetvédelem középiskolásoknak (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-13456] 1150,- Ft

Berger Józsefné: Az ember - Biológia és egészségtan középiskolásoknak (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-13458/1] 1153,- Ft

Bogárné Németh Mária - Nagy Lászlóné: Biológia - Részletes vizsgakövetelmények (Mozaik Kiadó, Szeged, 1999.) [MS-9306] 680,- Ft

Bolla Marianna - Andrássy Péter: Biológia (Műszaki Könyvkiadó, Budapest) [MK-595-58007/2] 1490,- Ft

Borhidi Attila - Sánta Antal (szerk.): Vörös Könyv Magyarország növénytársulásairól 1-2. kötet - A KöM Természetvédelmi Hivatalának tanulmánykötetei c. sorozat (Utánnyomás, TermészetBúvár Alapítvány Kiadó, Budapest, 2003.) 2520,- Ft

Bőhm András: Úszó- és gázlómadarak - A Kárpát-medence vadrécéi, sirályai, gémféléi, továbbá más úszó- és gázlómadarai - Élővilág könyvtár c. sorozat (Kossuth Kiadó, Budapest, 2004.) 2200,- Ft

Csetreki Ernőné - Ungvári Jánosné: Biológia 9. osztály a szakiskolák részére (Pedellus Novitas Kft., Debrecen, 2001.) [PL-0055] 1210,- Ft

Csetreki Ernőné - Ungvári Jánosné: Biológia 9. osztály - Munkafüzet a szakiskolák részére (Pedellus Novitas Kft., Debrecen, 2001.) [PL-0057] 490,- Ft

Ölveti Klára - Ungvári Jánosné: Biológia, egészségtan 10. o. - Tankönyv szakképző iskolák részére (Pedellus Novitas Kft., Debrecen, 2002.) [PL-0056] 1210,- Ft

Ölveti Klára - Ungvári Jánosné: Biológia, egészségtan 10. o. - Munkafüzet a szakképző iskolák részére (Pedellus Novitas Kft., Debrecen, 2002.) [PL-0058] 490,- Ft

Csókási Andrásné - Horváth Andrásné - Kissné Gera Ágnes: Biológia 10. - Az ember életműködése. Az öröklődés alapjai tankönyv (4. kiadás, Mozaik Kiadó, Szeged, 2005.) [MS-2622] 1420,- Ft

Csókási Andrásné - Horváth Andrásné - Kissné Gera Ágnes: Biológia 10. - Az ember életműködése. Az öröklődés alapjai tankönyv (4. kiadás, Mozaik Kiadó, Szeged, 2005.) keménytáblás [MS-2622K] 1690,- Ft

Fazekas György - Franyó István: A változatos élővilág I. - Biológia 9. évfolyam (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-01036] 959,- Ft

Franyó István: Témazáró feladatlapok biológiából 9. évfolyam (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-01036/F] 352,- Ft

Fazekas György - Franyó István: A változatos élővilág II. - Biológia 10. évfolyam (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-01037/1] 952,- Ft

Fazekas György - Franyó István: A változatos élővilág II. - Biológia munkafüzet 10. évfolyam (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-01037/M] 492,- Ft

Franyó István: Témazáró feladatlapok biológiából 10. évfolyam (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-01037/F] 339,- Ft

Dawkins, Richard: Az önző gén (2., bőv. kiadás, Kossuth Kiadó, Budapest, 2005.) 2980,- Ft

Élővilág enciklopédia 1. - A Kárpát-medence állatai (Kossuth Kiadó, Budapest, 2005.) 9900,- Ft

Élővilág enciklopédia 2. - A Kárpát-medence gombái és növényei (Kossuth Kiadó, Budapest, 2006.) 9900,- Ft

Erdeink élővilága (Cartographia Kft., Budapest, 2005.) 100x70 cm-es falitérkép 11.760,- Ft

Franyó István: Biológiai kompendium a biológiából középszinten érettségizők számára (Korona Kiadó, Budapest, 2005.) 1900,- Ft

Fráter Erzsébet: Cserjék - őshonos cserjéink és külhoni rokonaik - Élővilág könyvtár c. sorozat (Kossuth Kiadó, Budapest, 2003.) 2200,- Ft

Fráter Erzsébet - Kósa Gábor: Szép magyar kertek (Kossuth Kiadó, Budapest, 2005.) 8900,- Ft

Gál Béla: Biológia 10. - A gimnáziumok és a speciális gimnáziumok számára (Mozaik Kiadó, Szeged, 2003.) [MS-2641] 1320,- Ft

Gál Béla: Biológia 12. - Gimnáziumok számára (Mozaik Kiadó, Szeged, 2006.) [MS-2643] 1690,- Ft

Gál Béla - Kánitz József - Kovács László - Németh Endre - Szécsi Szilveszter: Biológiai tesztek középiskolásoknak (7. kiadás, Mozaik Kiadó, Szeged, 2006.) [MS-3301] 1680,- Ft

Gál Béla: Gondolkodtató biológia - Problémafeladatok felvételire készülőknek (2. kiadás, Mozaik Kiadó, Szeged, 2006.) [MS-3506] 1680,- Ft

Gálik Ágnes: Élő környezetem - Az állatok és növények teste, működése - Tankönyv 9. o. (4. kiadás, Pauz-Westermann Könyvkiadó, Celldömölk, 2004.) [PK-00509] 1014,- Ft

Farkas János - Kriska György: Élő környezetem - Genetika, evolúció, ökológia - Tankönyv 10. o. (3. kiadás, Pauz-Westermann Könyvkiadó, Celldömölk, 2001.) [PK-00510] 1014,- Ft

Gee, R.: Kisbabák (Holnap Kiadó, Budapest, 2001.) 1800,- Ft

Géncentrumok - A fontosabb kultúrnövények és háziállatok géncentrumai (Cartographia Kft., Budapest, 2006.) 100x70 cm-es falitérkép 11.760,- Ft

Gömöry András - Müllner Erzsébet - Szerényi Gábor: Biológia I. - A gimnáziumok 10. évfolyama számára (Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 2003.) [MK-586-2832-9] 1400,- Ft

Gömöry András - Müllner Erzsébet - Szerényi Gábor: Biológia II. - A gimnáziumok 11. évfolyama számára (Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 2004.) [MK-589-2833-7] 1400,- Ft

Haraszthy László: Énekesmadarak - A Kárpát-medence pacsirtái, fecskéi, rigói, poszátái és más énekesmadarai - Élővilág könyvtár c. sorozat (Kossuth Kiadó, Budapest, 2003.) 2200,- Ft

Jámbor Gyuláné - Csókási Andrásné - Horváth Andrásné - Kissné Gera Ágnes: Biológia 9. - Az élőlények teste, életműködése és környezete tankönyv (Mozaik Kiadó, Szeged, 2002.) [MS-2618] 1220,- Ft

Jámbor Gyuláné - Csókási Andrásné - Horváth Andrásné - Kissné Gera Ágnes: Biológia 9. - Az élőlények teste, életműködése és környezete tankönyv (Mozaik Kiadó, Szeged, 2003.) keménytáblás [MS-2618K] 1690,- Ft

Juhász Istvánné: Biológia I. (Utánnyomás, Okker Kiadó, Budapest, 2006.) 500,- Ft

Juhász Istvánné: Biológia II. (Okker Kiadó, Budapest, 2000.) 500,- Ft

Kikindai Kristóf: Biológia 9. a szakiskolák számára (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-12557] 999,- Ft

Kikindai Kristóf: Biológia 10. a szakiskolák számára (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2005.) [NT-12657] 1190,- Ft

Kriska György: Vízi gerinctelenek - Szivacsok, kagylók, rákok és más vízi gerinctelenek - Élővilág könyvtár c. sorozat (Kossuth Kiadó, Budapest, 2004.) 2200,- Ft

Kropog Erzsébet - Mándics Dezső - Molnár Katalin: Biológia 10. (Panem Kiadó Kft., Budapest, 2002.) [PN-1011] 1050,- Ft

Mándics Dezső - Molnár Katalin: Multimédia CD-ROM - Biológia a gimnáziumok 10. évfolyama számára (Panem Kiadó Kft., Budapest, 2003.) [PN-1013] taneszköz 1600,- Ft

Kropog Erzsébet - Mándics Dezső - Molnár Katalin: Biológia 11. - Sejtbiológia, az ember szervezete (Panem Kiadó Kft., Budapest, 2003.) [PN-1012] 1050,- Ft

Kropog Erzsébet - Mándics Dezső - Molnár Katalin: Biológia 12. - Genetika, evolúció, ökológia (Panem Kiadó Kft., Budapest, 2003.) [PN-1014] 1050,- Ft

Kuknyó János - Nyíkóné Nagy Anikó: Természetismeret - Biológia, egészségtan (School Bt., Nyíregyháza, 2002.) [SC-0008] 1950,- Ft

Lénárd Gábor: Biológia 10. - Gimnázium (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-16208] 905,- Ft

Both Mária - Kovács Október - Revákné Markóczy Ibolya: Biológia I. - Munkafüzet - Gimnázium 10. évfolyam (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2004.) [NT-16208/M] 530,- Ft

Lénárd Gábor: Biológia a gimnáziumok 11. évfolyama számára (3. kiadás, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2005.) [NT-16308] 942,- Ft

Both Mária - Revákné Markóczy Ibolya: Biológia II. - Munkafüzet (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2004.) [NT-16308/M] 530,- Ft

Lénárd Gábor: Biológia III. - Gimnázium 12. évfolyam (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2005.) [NT-16408] 995,- Ft

Magyar Tudománytár 3. - Növény- és állatvilág (Kossuth Kiadó, Budapest, 2003.) 8500,- Ft

Maróthy Mária - Szabó Mária: Biológia középszintű érettségi - B tételek (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2005.) [NT-81487] 895,- Ft

Merkl Ottó: Bogarak - Futrinkák, cincérek, katicabogarak és más bogárcsaládok a Kárpát-medencében - Élővilág könyvtár c. sorozat (Kossuth Kiadó, Budapest, 2003.) 2200,- Ft

Mihály András: Anatómia (APC-Stúdió Bt., Gyula, 2003.) 1980,- Ft

Mihály Botond - Botta-Dukát Zoltán (szerk.): Özönnövények - Biológiai inváziók Magyarországon - A KvVM Természetvédelmi Hivatalának tanulmánykötetei c. sorozat (TermészetBúvár Alapítvány Kiadó, Budapest, 2004.) 2940,- Ft

Milkovits István: Biológia és egészségtan a szakiskolák 9. évfolyama számára (Korona Kiadó, Budapest) [KO-0134] 1238,- Ft

Milkovits István: Biológia és egészségtan munkafüzet 9. - A szakiskolák számára (Korona Kiadó, Budapest) [KO-0134/M] 588,- Ft

Milkovits István - Szerényi Gábor: Biológia és egészségtan 10. a szakiskolák számára (Korona Kiadó, Budapest) [KO-0167] 1238,- Ft

Szerényi Gábor: Biológia és egészségtan munkafüzet a szakiskolák 10. évfolyama számára (Korona Kiadó, Budapest) [KO-0167/M] 588,- Ft

Molnár V. Attila: Kétszikűek I. - Boglárkafélék, pillangósok és rokonaik a Kárpát-medencében - Élővilág könyvtár c. sorozat (Kossuth Kiadó, Budapest, 2004.) 2200,- Ft

Molnár V. Attila: Kétszikűek II. - Élővilág könyvtár c. sorozat (Kossuth Kiadó, Budapest, 2005.) 2200,- Ft

Müllner Erzsébet - Juhász Jenőné: Biológia és kémia tételsorok és kísérletek (Fővárosi Pedagógiai Intézet, Budapest, 2006.) 1100,- Ft

Németh Endre - Szécsi Szilveszter: Biológiai fogalmak és összehasonlító táblázatok - Középiskolások kézikönyve c. sorozat (6. kiadás, Mozaik Kiadó, Szeged, 2003.) [MS-3101] 1620,- Ft

Németh Gábor: Biológiai feleletvázlatok felvételizőknek (Mozaik Kiadó, Szeged, 1998.) [MS-3247] 820,- Ft

Németh Gábor: Az egyedfejlődés alapjelenségei (Mozaik Kiadó, Szeged, 1993.) [MS-3106] 780,- Ft

Oláh Zsuzsa: Biológia 10. évfolyam - Gimnázium (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-16251/1] 1223,- Ft

Bodáné Gálosi Márta - Holzgethán Katalin - Maróthy Mária: Biológia 10. munkafüzet a középiskolák 10. évfolyama számára (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2004.) [NT-16251/1/M] 550,- Ft

Oláh Zsuzsa: Biológia a gimnáziumok 11. évfolyama számára (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2004.) [NT-16351] 1155,- Ft

Holzgethán Katalin - Matula Ilona: Biológia 11. munkafüzet (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2005.) [NT-16351/M] 525,- Ft

Oláh Zsuzsa: Biológia a gimnáziumok 12. évfolyama számára (2. kiadás, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2005.) [NT-16451] 1350,- Ft

Perendy Mária - Pölöskei Gáborné: Biológiai kétszintű érettségi - Vizsgálatok (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2005.) [NT-81486] 895,- Ft

Reisz Jánosné - Vulturné Révai Klára: Biológia a speciális szakiskolák 1-2. osztálya számára (Korona Kiadó, Budapest) [KO-0011] 766,- Ft

Rimóczi Imre: Gombák - Élővilág könyvtár c. sorozat (Kossuth Kiadó, Budapest, 2004.) 2200,- Ft

Schmidt Gábor - Hámori Zoltán: Dísznövénytár 2003 - Évelők CD-ROM (BioDigit Kft., Budapest, 2005.) 4900,- Ft

Schmidt Gábor - Honfi Péter - Kollányi László: Dísznövénytár 2006 - Díszfák, díszcserjék CD-ROM (BioDigit Kft., Budapest, 2006.) 5900,- Ft

Seregélyes Tibor - Simon Tibor: Növényismeret - A hazai növényvilág kis határozója (6. kiadás, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2003.) [NT-81420] 2244,- Ft

Szerényi Gábor: Biológia, egészségtan a szakközépiskolák 9. és 10. évfolyama számára (Korona Kiadó, Budapest, 2004.) [KO-0234] 1120,- Ft

Szombathelyi Péterné: Biológia fodrászoknak, kozmetikusoknak (Tankönyvmester Kiadó, Budapest, 2004.) 2394,- Ft

Ungvári Imre: Biológia, egészségtan 9. - Tankönyv (Pedellus Tankönyvkiadó Kft., Debrecen, 2002.) [PD-063] 1098,- Ft

Ungvári Imre: Biológia, egészségtan 9. - Munkafüzet (Pedellus Tankönyvkiadó Kft., Debrecen, 2002.) [PD-064] 575,- Ft

Ungvári Imre: Biológia, egészségtan 10. - Munkafüzet (Pedellus Tankönyvkiadó Kft., Debrecen, 2002.) [PD-066] 575,- Ft

Varga Zoltán: Állatismeret - Bevezető a hazai állatfajok meghatározásához (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-08188/2] 1377,- Ft

Vizek, vízpartok és rétek élővilága (Cartographia Kft., Budapest, 2005.) 100x70 cm-es falitérkép 11.760,- Ft

Zátonyi Szilárd: Biológia a 10. évfolyam számára (Apáczai Kiadó, Celldömölk, 2006.) [AP-101101] 790,- Ft


E-mail: tanosz@index.hu

eXTReMe Tracker