Filozófia, etika, esztétika


Bergson, Henri: Az erkölcs és a vallás két forrása - Szent István Könyvek c. sorozat (Szent István Társulat, Budapest, 2002.) 1980,- Ft

Betlehem Márta: Igazgyöngyök - Etika könyv (Dinasztia Kiadó, Budapest, 2006.) 1390,- Ft

Bolberitz Pál - Hosszú Lajos: Bölcselettörténet (Szent István Társulat, Budapest, 2004.) 2200,- Ft

Bolberitz Pál - Nyíri Tamás - Turay Alfréd: A filozófia - Lényege, alapproblémái és ágai (5. kiadás, Szent István Társulat, Budapest, 1999.) 800,- Ft

Bolzano, Bernard: A lélek halhatatlansága avagy Athanasia; Mi a filozófia? - Fides et ratio - A vallástörténet kiskönyvtára c. sorozat (Szent István Társulat, Budapest, 2001.) 1200,- Ft

Brandenstein Béla: Nietzsche (Szent István Társulat, Budapest, 2002.) 3400,- Ft

Dawkins, Richard: A vak órásmester - Gondolatok a darwini evolúcióelméletről (2. kiadás, Kossuth Kiadó, Budapest, 2005.) 2490,- Ft

Dörömbözi János: A filozófia alapjai (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-13386] 920,- Ft

Dörömbözi János: Filozófiai szöveggyűjtemény a középiskolák számára I. kötet (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-13380/SZ/I] 819,- Ft

Dörömbözi János: Filozófiai szöveggyűjtemény a középiskolák számára II. kötet (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-13380/SZ/II] 1031,- Ft

Dörömbözi János: Erkölcsi alapismeretek (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-01043] 483,- Ft

Farkas András: Az esztétikai ítélet - Művészetpszichológiai modellek (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2003.) 2744,- Ft

Fénelom, Francois: Értekezés Isten létéről és tulajdonságairól - Fides et ratio - A vallásbölcselet kiskönyvtára c. sorozat (Szent István Társulat, Budapest, 2002.) 1780,- Ft

Ficino, Marsilio: Platonikus írások - Fides et ratio - A vallásbölcselet kiskönyvtára c. sorozat (Szent István Társulat, Budapest, 2003.) 1600,- Ft

Filozófiai kisenciklopédia - A Nyugat filozófiája és filozófusai (3. kiadás, Kossuth Kiadó, Budapest, 2003.) 4990,- Ft

Guitton, Jean - Bogdanov, Igor - Bogdanov, Grichka: Isten és a tudomány (2. kiadás, Szent István Társulat, Budapest, 2004.) 980,- Ft

Hársing László: Nyitott gondolkodás - Filozófiai problémák, alternatív válaszok (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 1998.) 1680,- Ft

Havas Katalin, G.: Így logikus! (Szent István Társulat, Budapest, 2002.) 1500,- Ft

Hawking, Stephen W.: A mindenség elmélete (Kossuth Kiadó, Budapest, 2005.) 1980,- Ft

Homor Tivadar: Az etikatanítás módszertana (Krónika Nova Kiadó, Budapest, 2003.) 1750,- Ft

Horváth Margit, N.: "Legyetek jók, ha tudtok!" - Etika tankönyv és szöveggyűjtemény (Pedellus Tankönyvkiadó Kft., Debrecen, 2002.) [PD-011] 1198,- Ft

Jelenits István et al. - Beran Ferenc (szerk.): Emberismeret és etika (Szent István Társulat, Budapest, 2003.) [IT-078] 998,- Ft

Kamarás István: Erkölcstan a középiskolák 11. évfolyama számára (Krónika Nova Kiadó, Budapest) [KN-0038] 940,- Ft

Kamarás István: Erkölcstan szöveggyűjtemény (Krónika Nova Kiadó, Budapest) [KN-0039] 690,- Ft

Lányi András - Jakab György: Erkölcsi esettanulmányok (Független Pedagógiai Intézet, Budapest) [AF-1211] 1400,- Ft

Lotario dei Segni (III. Ince pápa): Az emberi lét nyomorúságáról (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 2005.) 945,- Ft

Morus Tamás: Utópia - Szent István Könyvek c. sorozat (Szent István Társulat, Budapest, 2002.) 980,- Ft

Nyíri Tamás: Alapvető etika (2. kiadás, Szent István Társulat, Budapest, 2003.) 850,- Ft

Simon, Yves René: Tekintély és társadalom - Az autoritás fogalma - Fides et ratio - A vallásbölcselet kiskönyvtára c. sorozat (Szent István Társulat, Budapest, 2004.) 1800,- Ft

Steiger Kornél: Filozófia tankönyv a középiskolák számára (Holnap Kiadó, Budapest) [HO-0116] 880,- Ft

Szabó Tibor: Életutak és életelvek - Dantétól Derridáig - Alkalmazott filozófiai tanulmányok (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 2005.) 3150,- Ft

Virágos Zsolt - Varró Gabriella: Jim Crow örökösei - Mítosz és sztereotípia az amerikai társadalmi tudatban és kultúrában (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 2002.) 4368,- Ft

Vízi E. Szilveszter: A tudás hídjai - Cikkek és interjúk (Kossuth Kiadó, Budapest, 2005.) 2490,- Ft

Zimmer, Robert: Filozófusbejáró - Kulcs a klasszikus filozófiai művek jobb megértéséhez (Helikon Kiadó, Budapest, 2006.) 2490,- Ft


E-mail: tanosz@index.hu

eXTReMe Tracker