Fizika


Árkos Iván (szerk.): Csonka János, 1852-1939 - A magyar tudomány és technika nagyjai c. sorozat (BME OMIKK, Budapest, 2002.) CD-ROM 3120,- Ft

Árkos Iván (szerk.): Gábor Dénes, 1900-1979 - A magyar tudomány és technika nagyjai c. sorozat (BME OMIKK, Budapest, 2000.) CD-ROM 3120,- Ft

Árkos Iván (szerk.): Bláthy Ottó Titusz, Déri Miksa, Zipernowsky Károly - A magyar tudomány és technika nagyjai c. sorozat (BME OMIKK, Budapest, 2004.) CD-ROM 3120,- Ft

Árvayné Kucsera Judit (szerk.): Bay Zoltán, 1900-1992 - A magyar tudomány és technika nagyjai c. sorozat (BME OMIKK, Budapest, 2003.) CD-ROM 3120,- Ft

Balogh Lászlóné: Fizika I. - Mechanika, hőtan (Műszaki Könyvkiadó, Budapest) [MK-641-2764-0] 1490,- Ft

Balogh Lászlóné: Fizika II. - Elektromágnesség, részecskefizika, atomfizika, csillagászat (Műszaki Könyvkiadó, Budapest) [MK-642-2765-9] 1490,- Ft

Bonifert Domonkosné - Miskolczi Józsefné - Molnár Györgyné: Fizika feladatok gyűjteménye 12-16 éveseknek (Mozaik Kiadó, Szeged) [MS-2201] 980,- Ft

Bonifert Domonkosné - Halász Tibor - Kövesdi Katalin - Molnár Györgyné - Miskolczi Józsefné: Fizikai kísérletek és feladatok 12-16 éveseknek (6. kiadás, Mozaik Kiadó, Szeged, 2004.) [MS-2431] 1280,- Ft

Bozsoki Anna-Mária: 400 érdekes fizikai feladat középiskolásoknak (Mozaik Kiadó, Szeged, 1999.) [MS-3249] 1240,- Ft

Csiszár Imre - Győri István - Hilbert Margit: 12 próbaérettségi fizikából - Emelt szint (Maxim Kiadó, Szeged, 2005.) 1680,- Ft

Csiszár Imre - Hilbert Margit: 8 próbaérettségi fizikából - Középszint (Utánnyomás, Maxim Kiadó, Szeged, 2006.) 1480,- Ft

Demény András - Erostyák János - Szabó Gábor - Trócsányi Zoltán: Fizika I. - Klasszikus mechanika (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2005.) [NT-42622/I] 4326,- Ft

Litz József: Fizika II. - Termodinamika, elektromosság és mágnesség (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2005.) [NT-42622/II] 6000,- Ft

Erostyák János - Raics Péter: Fizika III. - Fénytan, relativitáselmélet, atomhéj-, atommag- és részecskefizika (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2006.) [NT-42622/III] 5250,- Ft

Fizika - Érettségire felkészítő feladatgyűjtemény (Fővárosi Pedagógiai Intézet, Budapest, 2006.) 1100,- Ft

Gulyás János - Honyek Gyula - Markovits Tibor - Szalóki Dezső - Varga Antal - Tomcsányi Péter: Fizika - Elektromosság, mágnesség (Műszaki Könyvkiadó, Budapest) [MK-626-CA0046] 990,- Ft

Gulyás János - Honyek Gyula - Markovits Tibor - Szalóki Dezső - Varga Antal - Tomcsányi Péter: Fizika - Mechanika (Műszaki Könyvkiadó, Budapest) [MK-620-CA0034] 1190,- Ft

Gulyás János - Honyek Gyula - Markovits Tibor - Szalóki Dezső - Varga Antal - Tomcsányi Péter: Fizika - Modern fizika (Műszaki Könyvkiadó, Budapest) [MK-629-CA0048] 1190,- Ft

Gulyás János - Honyek Gyula - Markovits Tibor - Szalóki Dezső - Varga Antal - Tomcsányi Péter: Fizika - Optika, hőtan (Műszaki Könyvkiadó, Budapest) [MK-623-CA0035] 952,- Ft

Gulyás János - Honyek Gyula - Markovits Tibor - Szalóki Dezső - Tomcsányi Péter - Varga Antal: Fizika I. - A gimnáziumok 9. évfolyama számára (Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 2002.) [MK-644-2759-4] 1380,- Ft

Gulyás János - Honyek Gyula - Markovits Tibor - Szalóki Dezső - Tomcsányi Péter - Varga Antal: Fizika II. a gimnáziumok 10. évfolyama számára (Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 2002.) [MK-2760-8] 1380,- Ft

Gulyás János - Honyek Gyula - Markovits Tibor - Szalóki Dezső - Tomcsányi Péter - Varga Antal: Fizika a gimnáziumok 11. évfolyama számára (Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 2003.) [MK-646-2761-6] 1330,- Ft

Hack Frigyes - Fülöp Ferenc - Kugler Sándorné - Radnai Gyula - Urbán János - Szabados László - Nemerkényi Antal - Balázs Lóránt - Büki András: Négyjegyű függvénytáblázatok, összefüggések és adatok (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2004.) [NT-16129/1] 1395,- Ft

Halász Tibor: Fizika 9. - Mozgások, energiaváltozás tankönyv (Mozaik Kiadó, Szeged, 2002.) [MS-2615] 1220,- Ft - keménytáblás [MS-2615K] 1690,- Ft

Halász Tibor - Szűcs József - Jurisits József: Fizika 11-12. - Az emelt szintű érettségire felkészítő tankönyv (3. kiadás, Mozaik Kiadó, Szeged, 2006.) [MS-2627] 1980,- Ft

Jurisits József - Szűcs József - Halász Tibor: Fizika 11-12. - Érettségire felkészítő munkafüzet (3. kiadás, Mozaik Kiadó, Szeged, 2006.) [MS-2827] 720,- Ft

Holics László - Karácsonyi Rezső: Középiskolai fizika példatár (Konsept-H Kiadó, Piliscsaba, 2002.) [KT-0216] 1100,- Ft

Hortobágyi István - Rajkovits Zsuzsanna - Wajand Judit: Matematikai, fizikai, kémiai összefüggések - Négyjegyű függvénytáblázatok (Konsept-H Kiadó, Piliscsaba, 2001.) [KT-0319] 990,- Ft

Hübér Magdolna: Fizika a 9-10. osztályok számára (Konsept-H Kiadó, Piliscsaba, 1999.) [KT-0209] 1120,- Ft

Horváth Ernő: Elektronika feladatgyűjtemény II. (Utánnyomás, Okker Kiadó, Budapest, 1999.) 280,- Ft

Horváth Ernő: Elektronika feladatgyűjtemény II. - Megoldások (Okker Kiadó, Budapest, 1999.) 280,- Ft

Jurisits József - Szűcs József: Fizika 10. - Elektromosságtan, hőtan tankönyv (Mozaik Kiadó, Szeged, 2002.) [MS-2619] 1420,- Ft - Keménytáblás [MS-2619K] 1690,- Ft

Karácsonyi Rezső: Fizika 9. évfolyam a humán érdeklődésű középiskolások számára (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-16190] 800,- Ft

Karácsonyi Rezső: Fizika a gimnáziumok 10. évfolyama számára (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-16290] 853,- Ft

Karácsonyi Rezső: Fizika a gimnáziumok 11. évfolyama számára (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-16390] 931,- Ft

Karácsonyi Rezső: Fizikai feladatok és tévedések (Mozaik Kiadó, Szeged, 1994.) [MS-3226] 510,- Ft

Kornelius, Martin: Einstein light - A relativitáselmélet játszi könnyedén (Helikon Kiadó, Budapest, 2005.) 1690,- Ft

Kovács Csongor: Elektronikus áramkörök (2., átdolg. kiadás, Okker Kiadó, Budapest, 1996.) 425,- Ft

Kovácsné Balázs Tünde - Nyakóné Nagy Anikó: Fizika munkatankönyv (School Bt., Nyíregyháza, 1999.) [SC-0001] 1750,- Ft

Kövesdi Katalin (szerk.): Érettségi-felvételi feladatok - Fizika (2. kiadás, Mozaik Kiadó, Szeged, 1996.) [MS-3211] 680,- Ft

Marx György: Atommag-közelben (Mozaik Kiadó, Szeged, 1996.) [MS-3904] 1660,- Ft - keménytáblás [MS-3904K] 2060,- Ft

Mechanikai mérések (Utánnyomás, Okker Kiadó, Budapest, 2000.) 500,- Ft

Medgyes Sándorné - Tasnádi Péter (szerk.): Egységes érettségi feladatgyűjtemény - Fizika I. (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2003.) [NT-81467] 1485,- Ft

Medgyes Sándorné - Tasnádi Péter (szerk.): Egységes érettségi feladatgyűjtemény - Fizika I. - Megoldások (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2004.) [NT-81466] 1175,- Ft

Medgyes Sándorné - Tasnádi Péter (szerk.): Egységes érettségi feladatgyűjtemény - Fizika II. (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2003.) [NT-81471] 1175,- Ft

Medgyes Sándorné - Tasnádi Péter (szerk.): Egységes érettségi feladatgyűjtemény - Fizika II. - Megoldások (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2004.) [NT-81468] 1485,- Ft

Medgyes Sándorné: Fizika 9. a szakközépiskolák számára (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-14123] 995,- Ft

Medgyes Sándorné: Fizika munkafüzet - Szakközépiskola 9. évfolyam (4. kiadás, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2004.) [NT-14123/M] 353,- Ft

Medgyes Sándorné: Fizika 10. a középiskolák részére (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-14223] 995,- Ft

Medgyes Sándorné: Fizika munkafüzet a középiskolák 10. évfolyama számára (2. kiadás, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2003.) [NT-14223/M] 353,- Ft

Molnár Miklós - Gyémánt Iván: Húszszor hat - Fizikai feladatsorok felvételizőknek (2. kiadás, Mozaik Kiadó, Szeged, 1995.) [MS-3207] 940,- Ft

Moór Ágnes: Fizikai fogalmak középiskolásoknak (Cser Kiadó, Budapest) [CE-0003] 900,- Ft

Moór Ágnes: Középiskolai fizikapéldatár (Cser Kiadó, Budapest) [CE-0002] 1300,- Ft

Müllner Erzsébet - Juhász Jenőné: Biológia és kémia tételsorok és kísérletek (Fővárosi Pedagógiai Intézet, Budapest, 2006.) 1100,- Ft

Paál Tamás: Fizika 9. évfolyam a reál érdeklődésű középiskolások számára (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-16189] 870,- Ft

Paál Tamás: Fizika a gimnáziumok 10. évfolyama számára (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-16289] 950,- Ft

Paál Tamás: Fizika a gimnáziumok 11. évfolyama számára (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-16389] 910,- Ft

Paál Tamás: Fizika 9. évfolyam - Műszaki szakközépiskola (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2001.) [NT-58409] 760,- Ft

Erlich Ferenc - Soós Károly - Venczel Ottó: Fizika munkafüzet a szakközépiskolák 9. évfolyama számára (3. kiadás, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2004.) [NT-58409/M] 350,- Ft

Paál Tamás - Venczel Ottó - Pászli István: Fizika 10. évfolyam - Műszaki szakközépiskola (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2002.) [NT-58410] 933,- Ft

Erlich Ferenc - Soós Károly - Venczel Ottó: Fizika munkafüzet a szakközépiskolák 10. évfolyama számára (2. kiadás, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2004.) [NT-58410/M] 400,- Ft

Paál Tamás - Jurisics József - Venczel Ottó: Fizika 11. évfolyam - Műszaki szakközépiskola (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2003.) [NT-58411] 930,- Ft

Jurisics József - Venczel Ottó: Fizika munkafüzet a szakközépiskolák 11. évfolyama számára (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2004.) [NT-58411/M] 400,- Ft

Jurisics József - Paál Tamás - Venczel Ottó: Fizika a szakközépiskolák 12. évfolyama számára (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2004.) [NT-58412/1] 930,- Ft

Paál Tamás: Így készülj a kétszintű érettségire fizikából! (Apáczai Kiadó, Celldömölk, 2005.) [AP-121401] 1050,- Ft

Papp Éva (szerk.): Pavlics Ferenc - A magyar tudomány és technika nagyjai c. sorozat (BME OMIKK, Budapest, 2005.) CD-ROM 3120,- Ft

Poór István: Fizika a szakiskolák 9. évfolyama számára (Korona Kiadó, Budapest, 2001.) [KO-0133] 1238,- Ft

Poór István - Poór István, ifj. - Schuszter Ferenc: Fizika munkafüzet a szakiskolák 9. évfolyama számára (Korona Kiadó, Budapest, 2002.) [KO-0133/M] 588,- Ft

Poór István - Poór István, ifj. - Schuszter Ferenc: Fizika a szakiskolák 10. évfolyama számára (Korona Kiadó, Budapest, 2001.) [KO-0170] 1238,- Ft

Schuszter Ferenc: Fizika munkafüzet 10. a szakiskolák számára (Korona Kiadó, Budapest, 2003.) [KO-0170/M] 588,- Ft

Radnóti Katalin - Kovács László - Kopcsa József: Így oldunk meg atomfizikai feladatokat (Mozaik Kiadó, Szeged, 1995.) [MS-3223] 940,- Ft

Simon Béla: Fizika középfokon I. (Shannon Iroda, Nyíregyháza, 2003.) 1100,- Ft

Simon Béla: Fizika középfokon II. (Shannon Iroda, Nyíregyháza, 2003.) 1100,- Ft

Simonyi Károly: Fizika kultúrtörténete CD-ROM (BioDigit Kft., Budapest, 2000.) 5000,- Ft

Szánthó Gyula: Felvételi és versenyfeladatok fizikából (APC-Stúdió Bt., Gyula, 2000.) 850,- Ft

Szilágyiné Csécs Mária (szerk.): Wigner Jenő, 1902-1995 - A magyar tudomány és technika nagyjai c. sorozat (BME OMIKK, Budapest, 2004.) CD-ROM 3120,- Ft

Szűcs József - Halász Tibor: Fizika 11. - Rezgések és hullámok, modern fizika tankönyv (Mozaik Kiadó, Szeged, 2002.) [MS-2623] 1420,- Ft - keménytáblás [MS-2623K] 1690,- Ft

Tasnádi Péterné - Vantsó Erzsébet: Fizika 9. tankönyv szakiskolásoknak (Pedellus Tankönyvkiadó Kft., Debrecen, 2001.) [PD-059] 1198,- Ft

Várnagy István: Fizika 9. a szakiskolák számára (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-12525] 1070,- Ft

Medgyes Sándorné - Várnagy István: Fizika munkafüzet és feladatlap - Szakiskola 9. évfolyam (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-12525/M] 406,- Ft

Várnagy István: Fizika a szakiskolák 10. évfolyama számára (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-12625] 1070,- Ft

Medgyes Sándorné - Várnagy István: Fizika munkafüzet és feladatlap - Szakiskola 10. évfolyam (2. kiadás, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2004.) [NT-12625/M] 406,- Ft

Vermes Miklós: Fizika I. (Utánnyomás, Jedlik Oktatási Stúdió, Szigethalom, 2003.) 1092,- Ft

Vermes Miklós: Fizika II. (Utánnyomás, Jedlik Oktatási Stúdió, Szigethalom, 2003.) 1197,- Ft

Vermes Miklós: Fizikai kísérletek (Jedlik Oktatási Stúdió, Szigethalom, 2005.) 1575,- Ft

Zátonyi Sándor, ifj.: Fizika a gimnáziumok 9. évfolyama számára (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2004.) [NT-16115] 830,- Ft

Zátonyi Sándor, ifj.: Fizika 10. évfolyam - Gimnázium (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-16215] 1073,- Ft

Zátonyi Sándor, ifj.: Fizika a gimnáziumok 11. évfolyama számára (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-16315] 1047,- Ft

Zátonyi Sándor: Fizika - részletes vizsgakövetelmények (Mozaik Kiadó, Szeged, 1998.) [MS-9307] 540,- Ft


E-mail: tanosz@index.hu

eXTReMe Tracker