Gazdasági ismeretek, közgazdaságtan


Antalóczy Györgyné: Adózási alapismeretek 2006. (KIT Kiadó, Budapest, 2006.) 2500,- Ft

Bánréviné Tóth Magdolna - Völgyiné Szűcs Emőke: Külkereskedelmi levelezés (Utánnyomás, KOTK /Külkeresk. Oktatási és Továbbképző Központ Kft./, Budapest, 2005.) 1500,- Ft

Baranyai Anita: Makroökonomie (Hunfalvy Kiadó, Budapest, 2001.) 771,- Ft

Baranyai Anita: Mikroökonomie (Hunfalvy Kiadó, Budapest, 2001.) 821,- Ft

Bauer András - Berács József: Bevezetés a marketingbe (Átdolg. kiadás, KOTK /Külkeresk. Oktatási és Továbbképző Központ Kft./, Budapest, 2005.) 1800,- Ft

Bércziné Juhos Júlia: Marketing a XXI. században (Utánnyomás, KIT Kiadó, Budapest, 2006.) 2800,- Ft

Bércziné Juhos Júlia: Marketing a kereskedelemben [E-learning-es tananyag: tankönyv, munkafüzet, CD-ROM] (KIT Kiadó, Budapest, 2005.) oktatócsomag 3780,- Ft

Bércziné Juhos Júlia: Reklámeszköz ismeret (Utánnyomás, KIT Kiadó, Budapest, 2005.) 1300,- Ft

Bocsó Klára - Kosztrihán Éva - Sztanó Imre: Példatár és munkafüzet a vállalkozói számvitel tantárgyhoz (Perfekt Zrt., Budapest, 2004.) 2390,- Ft

Bolevácz Ágnes - Botár Klára - Lukács Júlia: Business in English - Angol szakmai nyelvkönyv pénzügyi, közgazdasági szakmacsoport számára (2. kiadás, Képzőművészeti Kiadó Kft., Budapest, 2002.) 4200,- Ft

Burkáné Szolnoki Ágnes: Alapvető gazdasági és vállalkozási ismeretek [E-learning-es tananyag: tankönyv, munkafüzet, CD-ROM] (KIT Kiadó, Budapest, 2005.) oktatócsomag 3850,- Ft

Burkáné Szolnoki Ágnes: Gazdálkodási alapismeretek (KIT Kiadó, Budapest, 2005.) 3400,- Ft

Davenport, Thomas H. - Prusak, Laurence: Tudásmenedzsment (Kossuth Kiadó, Budapest, 2001.) 3400,- Ft

Deák Éva: Tanári kézikönyv - Kezdőtőke (Okker Kiadó, Budapest, 1998.) 180,- Ft

Engel Péterné: Angol-magyar, magyar-angol külkereskedelmi szótár - Szavak, kifejezések, rövidítések (Átdolg. kiadás, KOTK /Külkeresk. Oktatási és Továbbképző Központ Kft./, Budapest, 2006.) 1200,- Ft

Engel Péterné (szerk.): Angol üzleti, gazdasági szaknyelvi gyakorlókönyv (Átdolg. kiadás, KOTK /Külkeresk. Oktatási és Továbbképző Központ Kft./, Budapest, 2005.) 1400,- Ft

Engel Péterné: Német-magyar, magyar-német külkereskedelmi szótár - Szavak, kifejezések, rövidítések (Átdolg. kiadás, KOTK /Külkeresk. Oktatási és Továbbképző Központ Kft./, Budapest, 2006.) 1200,- Ft

Eötvös Lászlóné - Varga Jánosné: Pénztárelszámolási ismeretek és gyakorlatok számítógépen (KIT Kiadó, Budapest, 2006.) 2400,- Ft

Hajdu Péter: Gazdaságetika (Utánnyomás, KIT Kiadó, Budapest, 2003.) 1200,- Ft

Hajdu Péter: Gazdaságetikai alapismeretek (2. kiadás, Képzőművészeti Kiadó Kft., Budapest, 2001.) 2100,- Ft

Hajós Ferenc - Eperjesi Zsuzsanna: Jogi és vállalkozási ismeretek (6. kiadás, Tankönyvmester Kiadó, Budapest, 2005.) 1470,- Ft

Horváthné Herbáth Mária - Stágel Imréné: Alapozó kereskedelmi ismeretek és gyakorlatok - Tankönyv és munkafüzet (KIT Kiadó, Budapest, 2006.) 3500,- Ft

Horváthné Herbáth Mária - Stágel Imréné: Kereskedelmi szakmai ismeretek [E-learning-es tananyag: tankönyv, munkafüzet, CD-ROM] (KIT Kiadó, Budapest, 2006.) oktatócsomag 3830,- Ft

Illés Mária: Vezetői gazdaságtan (Kossuth Kiadó, Budapest, 2002.) 4500,- Ft

Kerekes Barnabásné: Gépírás (Független Pedagógiai Intézet, Budapest) [AF-2140] 1122,- Ft

Kerekes Barnabásné: Gépírás szöveggyűjtemény (Független Pedagógiai Intézet, Budapest) [AF-2141] 1122,- Ft

Knoll Imre: Logisztika a 21. században (3. kiadás, Képzőművészeti Kiadó Kft., Budapest, 2001.) 2400,- Ft

Kovács Bernadette - Zuba Mariann, B.: Deutsch im Unternehmensbereich - Német szakmai nyelvkönyv a vállalkozási, pénzügyi szakmacsoport számára (Képzőművészeti Kiadó Kft., Budapest, 2001.) 4200,- Ft

Lakos István - Szivi József: Külgazdaságtan (KOTK /Külkeresk. Oktatási és Továbbképző Központ Kft./, Budapest, 2005.) 1800,- Ft

Lakos István: Üzleti gazdaságtan I. - Vállalkozási, marketing- és pénzügyi alapismeretek (Átdolg., jav. kiadás, KOTK /Külkeresk. Oktatási és Továbbképző Központ Kft./, Budapest, 2006.) 840,- Ft

Lakos István: Üzleti gazdaságtan II. - Statisztikai alapismeretek (Átdolg., jav. kiadás, KOTK /Külkeresk. Oktatási és Továbbképző Központ Kft./, Budapest, 2006.) 840,- Ft

Rátosi Tamás: Üzleti gazdaságtan III. - Számviteli alapismeretek (Átdolg., jav. kiadás, KOTK /Külkeresk. Oktatási és Továbbképző Központ Kft./, Budapest, 2006.) 840,- Ft

Lengyel László: Vállalkozási ismeretek (Átdolg. kiadás, KOTK /Külkeresk. Oktatási és Továbbképző Központ Kft./, Budapest, 2005.) 1800,- Ft

Málovics Éva: Menedzsment ismeretek - A jövő gazdasága és társadalma c. sorozat (Utánnyomás, KIT Kiadó, Budapest, 2005.) 1500,- Ft

Margittai Ágnes - Rácz Ágnes: Le français de l'economie - Francia gazdasági nyelv (Perfekt Zrt., Budapest, 2005.) 3900,- Ft

Margittai Ágnes - Rácz Ágnes: Le français des affaires - Francia üzleti nyelv (Perfekt Zrt., Budapest, 2006.) 3990,- Ft

Merényi Zsuzsa: Család-háztartás - Gazdasági és vállalkozási ismeretek - Munkatankönyv (Utánnyomás, Junior Achievement, Szeged, 2002.) 740,- Ft

Merényi Zsuzsa: A munka világa - Gazdasági és vállalkozási ismeretek - Munkatankönyv (Utánnyomás, Junior Achievement, Szeged, 2002.) 740,- Ft

Merényi Zsuzsa: A vállalkozások világa - Gazdasági és vállalkozási ismeretek - Munkatankönyv (Utánnyomás, Junior Achievement, Szeged, 2002.) 740,- Ft

Merényi Zsuzsa: Nemzetgazdaság-világgazdaság - Gazdasági és vállalkozási ismeretek - Munkatankönyv (Utánnyomás, Junior Achievement, Szeged, 2002.) 740,- Ft

Mónus Erzsébet - Dobi Tibor: Ügyintézői ismeretek (Képzőművészeti Kiadó Kft., Budapest, 2006.) CD-ROM melléklettel 3500,- Ft

Németh Katalin - Szakonyi Eszter: Hungarian-English Business Phrase Book - Magyar-angol üzleti kommunikáció - Gyakorlatokkal - With exercises (Lexika Kiadó, Székesfehérvár, 2005.) [LX-0105] 1785,- Ft

Némon Zoltán - Sebestyén László - Vörösmarti Gyöngyi: Logisztika - Folyamatok az ellátási láncban [Tankönyv, munkafüzet, CD-ROM] (Utánnyomás, KIT Kiadó, Budapest, 2006.) oktatócsomag 5250,- Ft

Olaszy Kamilla - Molnár Judit: Írásbeli feladatok - Német - Gazdasági szakmai nyelvvizsgák c. sorozat (Utánnyomás, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2002.) 2450,- Ft

Molnár Judit: Szóbeli nyelvvizsga - Gazdasági szakmai nyelvvizsgák c. sorozat (Utánnyomás, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2003.) 1950,- Ft

Pintér Márta - Bajkó István Zsigmond: Hallás utáni szövegértés - Német - Gazdasági szakmai nyelvvizsgák c. sorozat (Akadémiai Kiadó, Budapest, 2002.) 2850,- Ft

Pálesné Retezi Katalin: Számviteli ismeretek I. (Utánnyomás, KIT Kiadó, Budapest, 2006.) 1700,- Ft

Pálesné Retezi Katalin: Számviteli ismeretek II. (Utánnyomás, KIT Kiadó, Budapest, 2006.) 2500,- Ft

Paróczai Péterné: Pénzügyi és vállalkozásfinanszírozási ismeretek - Ügyintézők részére (Perfekt Zrt., Budapest, 2005.) 2900,- Ft

Paróczai Péterné: Példatár, teszt és esettanulmány a Pénzügyi és vállalkozásfinanszírozási ismeretekhez - Ügyintézők részére (Perfekt Zrt., Budapest, 2005.) 2100,- Ft

Radenhausen, Rudolf - Viczena Andrea - Szőke Andrea - Molnár Judit: 1000 Fragen 1000 Antworten - Wirtschaftdeutsch (Lexika Kiadó, Székesfehérvár, 2005.) [LX-0106] 1512,- Ft

Roóz József: Vállalkozásgazdálkodási ismeretek ügyintézők részére (Perfekt Zrt., Budapest, 2005.) 2400,- Ft

Fülöp Sándor: Példatár a Vállalkozásgazdálkodási ismeretekhez ügyintézők részére (Perfekt Zrt., Budapest, 2006.) 2400,- Ft

Roóz József: Vállalkozások gazdaságtana (Perfekt Zrt., Budapest, 2003.) 2750,- Ft

Fülöp Sándor: Példatár a Vállalkozások gazdaságtanához (Perfekt Zrt., Budapest, 2003.) 2490,- Ft

Siklósi Ágnes - Simon Szilvia: A számvitel alapjai - Feladatgyűjtemény és munkafüzet (Perfekt Zrt., Budapest, 2004.) 1490,- Ft

Sókiné Nagy Erzsébet: A kereskedelem gazdaságtana I. - A vállalkozások alapítása és működtetése - Kereskedelmi vállalkozások gazdaságtana c. sorozat (Utánnyomás, KIT Kiadó, Budapest, 2006.) 1300,- Ft

Sókiné Nagy Erzsébet: A kereskedelem gazdaságtana II. - Kereskedelmi szakmai ismeretek - Kereskedelmi vállalkozások gazdaságtana c. sorozat (Utánnyomás, KIT Kiadó, Budapest, 2006.) 1900,- Ft

Sókiné Nagy Erzsébet: A kereskedelem gazdaságtana III. - A vállalkozások gazdálkodása - Kereskedelmi vállalkozások gazdaságtana c. sorozat (Utánnyomás, KIT Kiadó, Budapest, 2006.) 1700,- Ft

Szabó-Bakos Eszter: Gazdasági alapismeretek (5. kiadás, Tankönyvmester Kiadó, Budapest, 2005.) 861,- Ft

Szabó-Bakos Eszter - Déri Tibor: Gazdasági és vezetési alapismeretek (4. kiadás, Tankönyvmester Kiadó, Budapest, 2005.) 987,- Ft

Szegedi Zoltán - Prezenszki József: Logisztika-menedzsment (3. kiadás, Kossuth Kiadó, Budapest, 2005.) 4500,- Ft

Szomor Tamás: Üzleti terv (Utánnyomás, Junior Achievement, Szeged, 2003.) 415,- Ft

Szücs Imre: Egyszeres könyvvezetés (Képzőművészeti Kiadó Kft., Budapest, 2006.) 2200,- Ft

Szücs Imre: Számviteli alapismeretek (Képzőművészeti Kiadó Kft., Budapest, 2005.) 2900,- Ft

Szücs Imre: Számvitel középfokon (Képzőművészeti Kiadó Kft., Budapest, 2006.) 3900,- Ft

Szücs Imre: Számviteli példatár (Képzőművészeti Kiadó Kft., Budapest, 2005.) 5100,- Ft

Tarr Bence: Szöveggyűjtemény az angol gazdasági nyelv tanulásához (Hunfalvy Kiadó, Budapest, 2004.) 1500,- Ft

Törzsök Éva: A külkereskedelem technikája I. (Ádolg. kiadás utánnyomása, KOTK /Külkeresk. Oktatási és Továbbképző Központ Kft./, Budapest, 2006.) 1600,- Ft

Törzsök Éva - Füleki Géza - Balázs Lívia: A külkereskedelem technikája II. (Átdolg. kiadás, KOTK /Külkeresk. Oktatási és Továbbképző Központ Kft./, Budapest, 2006.) 1600,- Ft

Füleki Géza - Balázs Lívia: A külkereskedelem technikája III. (Átdolg. kiadás, KOTK /Külkeresk. Oktatási és Továbbképző Központ Kft./, Budapest, 2006.) 1600,- Ft

Trautmann Szilvia - Dedinszkyné Szilágyi Erzsébet: Marketing az Interneten! (Hunfalvy Kiadó, Budapest, 2002.) 760,- Ft

Vándorné Murvai Márta: Angol nyelvű kereskedelmi és gazdasági ismeretek (Átdolg. kiadás, KOTK /Külkeresk. Oktatási és Továbbképző Központ Kft./, Budapest, 2006.) 1200,- Ft

Vass György: Jogi ismeretek I-II.(Átdolg. kiadás, KOTK /Külkeresk. Oktatási és Továbbképző Központ Kft./, Budapest, 2006.) 1800,- Ft

Veress Péter: Angol-német-magyar külkereskedelmi és pénzügyi szógyűjtemény (Hunfalvy Kiadó, Budapest, 1992.) 1440,- Ft

Veress Péter: A gazdasági, külkereskedelmi tevékenység és az európai integráció szakkifejezéseinek szótára - Angol-magyar, magyar-angol (Hunfalvy Kiadó, Budapest, 2002.) 1025,- Ft

Veress Péter: A gazdasági, külkereskedelmi tevékenység és az európai integráció szakkifejezéseinek szótára - Francia-magyar, magyar-francia (Hunfalvy Kiadó, Budapest, 2002.) 1400,- Ft

Veress Péter: A gazdasági, külkereskedelmi tevékenység és az európai integráció szakkifejezéseinek szótára - Német-magyar, magyar-német (Hunfalvy Kiadó, Budapest, 2002.) 1120,- Ft

Veress Péter: International Economic Relations (4. kiadás, Hunfalvy Kiadó, Budapest, 2000.) 1900,- Ft

Veress Péter: Internationaler Handel und Finanzwesen I. - Wirtschaft und Aussenhandel - Nemzetközi kereskedelem és pénzügyek I. - Gazdaság és külkereskedelem (3., bőv. kiadás, Hunfalvy Kiadó, Budapest, 1998.) 1080,- Ft

Veress Péter: Internationaler Handel und Finanzwesen II. - Vereinbarungen, Prinzipien, Institutionen - Nemzetközi kereskedelem és pénzügyek II. - Megállapodások, elvek, intézmények (2., bőv. kiadás, Hunfalvy Kiadó, Budapest, 1997.) 1080,- Ft

Veress Péter: International Trade and Finance I. - Enterprise and Foreign Trade - Nemzetközi kereskedelem és pénzügyek I. - Vállalkozás és külkereskedelem (5. kiadás, Hunfalvy Kiadó, Budapest, 2003.) 1080,- Ft

Veress Péter: Microeconomics - Tartalmi és módszertani útmutató az angol gazdasági nyelv tanulásához I. (Hunfalvy Kiadó, Budapest, 2004.) 1350,- Ft

Veress Péter: Macroeconomics - Tartalmi és módszertani útmutató az angol gazdasági nyelv tanulásához II. (Hunfalvy Kiadó, Budapest, 2004.) 1350,- Ft

Veress Péter: Nemzetközi gazdasági kapcsolatok - Európai Unió (4. kiadás, Hunfalvy Kiadó, Budapest, 2001.) 1800,- Ft

Tarr Bence: Szöveggyűjtemény az angol gazdasági nyelv tanulásához (Hunfalvy Kiadó, Budapest, 2004.) 1500,- Ft

Veress Péter - Baranyai Anita - Tarr Bence: Tartalmi, módszertani útmutató és szöveggyűjtemény az angol gazdasági nyelv tanulásához CD-n (Hunfalvy Kiadó, Budapest, 2004.) taneszköz 1100,- Ft

Viczena Andrea - Szőke Andrea - Molnár Judit: 1000 kérdés 1000 felelet - Angol üzleti társalgási gyakorlatok (Utánnyomás, Lexika Kiadó, Székesfehérvár, 2006.) [LX-0100] 1652,- Ft

Zugorné Rácz Éva: Az egyéni vállalkozás alapismeretei, 2006 (Képzőművészeti Kiadó Kft., Budapest, 2006.) 1900,- Ft

Zugorné Rácz Éva: Gazdasági kislexikon és képletgyűjtemény (Képzőművészeti Kiadó Kft., Budapest, 2003.) 2300,- Ft


E-mail: tanosz@index.hu

eXTReMe Tracker