Iskolavezetés, pedagógia, pszichológia


Adamikné Jászó Anna: Literacy in Hungary - Past and Present (Dinasztia Kiadó & Országos Ped. Könyvtár és Múzeum, Budapest, 2006.) [DI-468001] angol nyelvű kiadvány 1490,- Ft

Attwood, Tony: Különös gyerekek - Önsegítő könyvek c. sorozat (Animus Kiadó, Budapest, 2002.) 1290,- Ft

Balázsné Szűcs Judit (szerk.): Játék és fejlesztés a művészetek tükrében - Nevelés ötlet/l/esen c. sorozat (SZORT Bt., Budapest, 2005.) 1050,- Ft

Bárdos Jenő: Az idegen nyelvek tanításának elméleti alapjai és gyakorlata (2. kiadás, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2003.) [NT-41229] 1929,- Ft

Bárdos Jenő: Az idegen nyelvi mérés és értékelés elmélete és gyakorlata (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2002.) [NT-41245] 2875,- Ft

Benedek István: A professzionális intézményvezetés alapjai (RAABE Kiadó, Budapest, 1997.) 1980,- Ft

Bíró Endre - Bosch Mária - Varga Mária Beáta (szerk.): Jogalkalmazás a közoktatásban 1-2. - Útmutató és példatár (Cserelapos, kétkötetes alapmű kiegészítő kötetekkel, RAABE Kiadó, Budapest, 1999-től) csak az alapmű CD-melléklettel 9240,- Ft

Boreczky Ágnes: Magyarországi családváltozatok 1910-1990 (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 2000.) 788,- Ft

Boros Mária: Pszichológia, mentálhigiéné (Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Int., Budapest, 2006.) 772,- Ft

Boros Mária: Személyiségfejlesztés (Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Int., Budapest, 2006.) 1400,- Ft

Czachesz Erzsébet, Cs.: Multikulturális nevelés, interkulturális oktatás (Mozaik Kiadó, Szeged, 1999.) [MS-2916] 1660,- Ft

Czachesz Erzsébet, Cs.: Olvasás és pedagógia (Mozaik Kiadó, Szeged, 1998.) [MS-2914] 1250,- Ft

Czike Bernadett (szerk.): Bevezetés a pedagógiába - Szöveggyűjtemény (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 1997.) 1680,- Ft

Csizmadia Ferencné Nemes Márta: Boldogságreceptek (5. kiadás, A Családi Nevelésért Alapítvány, Budapest, 2002.) 2000,- Ft

Csizmadia Ferencné Nemes Márta (szerk.): Családpedagógiai Módszertan - Családpedagógiai szakkönyv (4. kiadás, A Családi Nevelésért Alapítvány, Budapest, 2002.) 2500,- Ft

Dieterich, Michael: Pszichológiai és lelkipásztorkodási kézikönyv - Szent István Kézikönyvek c. sorozat (Szent István Társulat, Budapest, 2000.) 2600,- Ft

Dombi Alice: Emlékezzünk régiekről (APC-Stúdió Bt., Gyula, 2001.) 1260,- Ft

Dombi Alice - Oláh János: A neveléselmélet alapkérdései (APC-Stúdió Bt., Gyula, 2004.) 2600,- Ft

Dombi Alice - Oláh János: Nevelési törekvések a XIX. században (APC-Stúdió Bt., Gyula, 2001.) 1400,- Ft

Dombi Alice - Oláh János - Varga István: Párhuzamok a XIX. és XX. század pedagógiai törekvéseiben (2. utánnyomás, APC-Stúdió Bt., Gyula, 2002.) 2240,- Ft

Dombi Alice: Tanári minta - Mintatanár (2. utánnyomás, APC-Stúdió Bt., Gyula, 2001.) 1400,- Ft

Dombi Alice - Oláh János: A XIX. századi magyar pedagógusok a polgárosodásért (APC-Stúdió Bt., Gyula, 2004.) 2380,- Ft

Duró Lajos - Kékes Szabó Mihály - Pigler László: Nevelés és értékkutatás - A pedagógiai gyakorlat pszichológiája (BBS-Info Kft., Budapest, 2005.) 1970,- Ft

Fehér Erzsébet: Preceptorok és tanítók - Tanulmányok a tanítóképzés történetéből (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 1995.) 1325,- Ft

Fehér Katalin: A felvilágosodás pedagógiai eszméi Magyarországon (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 1999.) 1325,- Ft

Fehér Katalin: Sajtó és nevelés Magyarországon 1777-1849 (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 2005.) 2363,- Ft

Frith, Uta: Autizmus - A rejtély nyomában (Autizmus Alapítvány, Budapest, 1999.) 2000,- Ft

Gácser Magdolna: Gyermekpszichiátria - Óvodapedagógus, tanít, tanár, gyógypedagógus hallgatók és gyakorló pedagógusok számára (APC-Stúdió Bt., Gyula, 2006.) [AS-DI25] 1890,- Ft

Gonda Judit - Playerné Lobogós Judit: Fővárosi gyermek- és ifjúságvédelmi kalauz, 2005 (Fővárosi Pedagógiai Intézet, Budapest, 2005.) 1600,- Ft

Howlin, Patricia: Autizmus - Felkészülés a felnőttkorra (Autizmus Alapítvány, Budapest, 2001.) 2200,- Ft

Howlin, Patricia - Baron, Simon - Hadwin, Cohen-Julie: Miként tanítsuk az elme olvasását autizmussal élő gyermekeknek? - Gyakorlati kalauz tanároknak és szülőknek (Autizmus Alapítvány, Budapest, 2005.) 3000,- Ft

Hunyady Györgyné - Nádasi Mária: Osztályozás? Szöveges értékelés? - Modern pedagógia a gyakorlatban c. sorozat (Dinasztia Kiadó, Budapest, 2004.) 2490,- Ft

Iskolai Jogfutár - Információs lap (RAABE Kiadó, Budapest, 2005-től) előfizetési díja 15.740,- Ft/év, 8915,- Ft/félév

Joliffe, Therese - Landsdown, Richard - Robinson, Clive: Egy személyes beszámoló - Autizmus füzetek c. sorozat (Autizmus Alapítvány, Budapest, 1997.) 800,- Ft

Józsa Krisztián (szerk.): Az olvasási képesség fejlődése és fejlesztése (Dinasztia Kiadó, Budapest, 2006.) 2490,- Ft

Kaposi Márton: A rejtőzködő egyén arcai és álarcai (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 2004.) 3360,- Ft

Karlovitz János - Karlovitz János Tibor: Korszerű oktatástechnológia (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 2003.) 2240,- Ft

Katona András - Ládi László - Victor András (szerk.): Tanuljunk, de hogyan!? - Az iskolai szaktárgyak tanulása (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2005.) [NT-42608] 3400,- Ft

Kiss Gyöngyi - Vígh Katalin - Tóth Katalin: Szociális történetek I: (Autizmus Alapítvány, Budapest, 2004.) 2600,- Ft

Kiss Gyöngyi - Vígh Katalin - Tóth Katalin: Szociális történetek II: (Autizmus Alapítvány, Budapest, 2006.) 2600,- Ft

Knausz Valéria (tervezte): Oklevél (Utánnyomás, Dinasztia Kiadó, Budapest, 2003.) nyomtatvány 125,- Ft

Kontráné Hegybíró Edit - Kormos Judit: A nyelvtanuló - Sikerek, módszerek, stratégiák (Okker Kiadó, Budapest, 2004.) 2000,- Ft

Korányi Margit - Papp Ágnes: Lapozgató - Késői olvasás tanítás (2. kiadás, Független Pedagógiai Intézet, Budapest, 2005.) 1450,- Ft

Korszerű iskolavezetés - Közoktatási kézikönyv (Cserelapos alapmű kiegészítő kötetekkel, RAABE Kiadó, Budapest, 1993-tól) csak az alapmű CD-melléklettel 13.440,- Ft

Kovács Judit: Magyar-angol kéttannyelvű általános iskolai programok közoktatásunkban (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 2006.) 2100,- Ft

Kőrössy Judit: Gyerekek, ahogy a felnőttek látják őket - Vélekedések a gyermek természetéről és fejlődéséről (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 2006.) 2730,- Ft

Kurucz Rózsa: Az első magyar óvóképző (Babits Kiadó, Szekszárd, 2002.) 2300,- Ft

Kurucz Rózsa: Montessori pedagógia (OKTKER Kft.-Nodus Kiadó, Veszprém, 1995.) 540,- Ft

Mészáros István: Ateista nevelés iskoláinkban, 1950-1990 - Neveléstörténeti tanulmány (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 1996.) 1325,- Ft

Mészáros István: Magyar iskola 996-1996 - Előadások, cikkek, beszédek (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 1997.) 1428,- Ft

Mészáros István: A katolikus iskola ezeréves története Magyarországon (Szent István Társulat, Budapest, 2000.) 2600,- Ft

Mikonya György: Kiút vagy tévút? - Reformpedagógiai újítások a német internátusi nevelésben (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 2003.) 1680,- Ft

Molnár Andrea: Idegennyelv-tanítás - másképpen? - Minták a magyarországi tanítási gyakorlatból (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 2001.) 1680,- Ft

Munkácsi Gyula: Üzenet egykori iskolákból CD-ROM (BioDigit Kft., Budapest, 1996.) 3900,- Ft

Nagy Czirok Lászlóné - Kárász Péter: Tudástérképek - Tanulásmódszertan- és gondolkodásfejlesztés tudástérképek segítségével (APC-Stúdió Bt., Gyula, 2006.) [AS-DI27] 2400,- Ft

Nahalka István - Torgyik Judit (szerk.): Megközelítések - Roma gyerekek nevelésének egyes kérdései (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 2004.) 1995,- Ft

Németh András - Boreczky Ágnes: Nevelés, gyermek, iskola - A gyermekkor változó színterei - Neveléselméleti és neveléspszichológiai bevezetés - ELTE TFK Neveléstudományi Tanszékének közleményei c. sorozat (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 1997.) 1960,- Ft

Ollé János - Szivák Judit: Módszertani tanulságok gyakorlati kézikönyve pedagógusoknak - Mód-Szer-Tár c. sorozat (Okker Kiadó, Budapest, 2006.) DVD-melléklettel 3000,- Ft

Ormándi János: A kultúrpolitikus Keresztury Dezső (APC-Stúdió Bt., Gyula, 2003.) 1500,- Ft

Peeters, Theo: Autizmus az elmélettől a gyakorlatig (2. kiadás, Autizmus Alapítvány, Budapest, 2005.) 2000,- Ft

Pukánszky Béla - Zsolnai Anikó (szerk.): Pedagógiák az ezredfordulón - Szöveggyűjtemény (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 1998.) 1867,- Ft

Pukánszky Béla (szerk.): Két évszázad gyermekei - A XIX-XX. század gyermekkorának története (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 2003.) 2464,- Ft

Romain, Trevor: Kötekedők - Hogyan bánj velük (Animus Kiadó, Budapest, 2006.) 890,- Ft

Romain, Trevor: Leckeírás hiszti nélkül (Animus Kiadó, Budapest, 2006.) 890,- Ft

Schopler, Eric: Életmentő kézikönyv szülőknek (Autizmus Alapítvány, Budapest, 2002.) 2200,- Ft

Segar, Mare: Áletvezetési útmutató Asperger-szindrómában szenvedő emberek számára (Autizmus Alapítvány, Budapest, 1997.) 800,- Ft

Setényi János: A minőség kora - Bevezetés az iskolai minőségbiztosítás gyakorlatába (RAABE Kiadó, Budapest, 1999.) 1980,- Ft

Skiera, Ehrenhard: Egy antropológiai pedagógia alapvonásai (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 2000.) 485,- Ft

Stöcklin-Meier, Susanna: Ami az életben valóban számít (Deák és Társa Kiadó Bt., Pápa, 2005.) 2250,- Ft

Szabó István: Pszichológia - Általános és személyiség-lélektani ismeretek (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 2000.) 1680,- Ft

Szabolcs Éva - Gavora, Peter - Loesch, Larry: Angol-magyar-szlovák pedagógiai terminológiai szótár (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 2004.) 2433,- Ft

Szabolcs Éva - Mann Miklós (szerk.): Magyar neveléstörténeti tanulmányok I. - Új szempontok, új források (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 2002.) 1176,- Ft

Szabolcs Éva - Mann Miklós (szerk.): Magyar neveléstörténeti tanulmányok II. - Új szempontok, új források (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 2002.) 1325,- Ft

Szabolcs Éva (szerk.): Pedagógia és politika a XX. század második felében Magyarországon - Szöveggyűjtemény (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 2006.) 1767,- Ft

Szenczi Árpád: Nevelés-lélektani alapkérdések - Az érzületi és a társas-lelkületi képességek kiművelése (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 2004.) 1872,- Ft

Szenczi Árpád: Neveléstani alapkérdések - A lelki szükségletek tökéletesedésének segítése, a moralitáson és a kompetenciafejlesztésen alapuló nevelés (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 2000.) 1493,- Ft

Szendi Emma: A fővárosi pedagógustársadalom kultúrtörténete a két világháború között, 1920-1938 (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 2002.) 1867,- Ft

Szilágyiné Hodossy Zsuzsanna: Általános iskolai idegennyelv-oktatás - Történet, elemzés, 1945-1995 (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 2006.) 2363,- Ft

Szónoklatok nagykönyve iskolaigazgatóknak - Hatásos beszédek, sikeres módszerek (Cserelapos, kétkötetes alapmű kiegészítő kötetekkel, RAABE Kiadó, Budapest, 2003-tól) csak az alapmű 10.290,- Ft

Torgyik Judit: Fejezetek a multikulturális nevelésből (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 2005.) 2415,- Ft

Tóth László: Az olvasás pszichológiai alapjai (Pedellus Tankönyvkiadó Kft., Debrecen, 2002.) 1450,- Ft

Tóth László: Pszichológia a tanításban (Pedellus Tankönyvkiadó Kft., Debrecen, 2001.) 1750,- Ft

Tóth László: A tehetségfejlesztés kisenciklopédiája (Pedellus Tankönyvkiadó Kft., Debrecen, 2003.) 1500,- Ft

Vajda Zsuzsanna - Pukánszky Béla (szerk.): A gyermekkor története - Szöveggyűjtemény (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 1998.) 2296,- Ft

Vannay Aladárné: Gondolkodj és írj! - Komplex fejlesztőprogram olvasás- és írászavarral küzdő felsőtagozatos és középiskolás tanulók számára (2. kiadás, Logopédia Kiadó, Budapest, 2004.) 1050,- Ft

Veczkó József: A gyermek- és ifjúságvédelem alapjai (3. utánnyomás, APC-Stúdió Bt., Gyula, 2002.) 1680,- Ft

Veczkó József: Gyermek- és ifjúságvédelem, család és gyermek-érdekek (2. utánnyomás, APC-Stúdió Bt., Gyula, 2002.) 2800,- Ft

Vekerdy Tamás: Kamaszkor körül (2. kiadás, Holnap Kiadó, Budapest, 2002.) 1900,- Ft

Veszprémi László: A didaktika - Alapfogalmai és fejlődése (2. utánnyomás, APC-Stúdió Bt., Gyula, 2001.) 2380,- Ft

Vopaleczky Görgy: Témavázlatok - Segédanyag a kollégiumi alapprogram műveltségterületeinek feldolgozásához (Fővárosi Pedagógiai Intézet, Budapest, 2005.) 1900,- Ft

Zsolnai Anikó: Kötődés és nevelés (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 2001.) 1549,- Ft

Zsolnai József: Kisiskolás gyerek a családban (4. kiadás, OKTKER Kft.-Nodus Kiadó, Veszprém, 2003.) [OT-0103] 431,- Ft

 


E-mail: tanosz@index.hu

eXTReMe Tracker