Rajz, művészettörténet, néprajz


Ágh Zsófia: Paraszti és polgári hagyományok a Kárpát-medencében - Néprajz, művelődéstörténet, régészet - Segédkönyv középiskolások számára (Mozaik Kiadó, Szeged, 1999.) [MS-3600] 2680,- Ft

Bálint Sándor - Barna Gábor: Búcsújáró magyarok - A magyarországi búcsújárás története és néprajza (Szent István Társulat, Budapest, 1993.) 2800,- Ft

Banner Zoltán: Deák Beke Éva Album (Mozaik Kiadó, Szeged, 2003.) [MS-4202] 1360,- Ft

Beke László: Műalkotások elemzése a gimnázium I-III. osztálya számára (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-13112] 2340,- Ft

Beke László: Műalkotások elemzése I. (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-15147] 1389,- Ft

Beke László: Műalkotások elemzése II. - Építészeti és tárgyi környezet (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2003.) [NT-15247] 1495,- Ft

Boross Marietta - Karácsony Zoltán: Magyar népi kultúra - Népművészet, népszokások, néptánc (Képzőművészeti Kiadó Kft., Budapest, 2004.) 3500,- Ft

Boross Marietta: Népművészet (Utánnyomás, KIT Kiadó, Budapest, 2005.) 1900,- Ft

Boyle, David: Reneszánsz (Képzőművészeti Kiadó Kft., Budapest, 2006.) 3700,- Ft

Dávid Katalin: A teremtett világ misztériuma - Bibliai jelképek kézikönyve (2. kiadás, Szent István Társulat, Budapest, 2003.) 4200,- Ft

Deák Ferenc: Betű és rajz - Művészeti album a könyvtervezésről (Mozaik Kiadó, Szeged, 1999.) [MS-4201] 5280,- Ft

Debicki, Jacek - Favre, Jean François - Grünewald, Dietrich - Pimentel, Antonio Filipe: A művészet története (Képzőművészeti Kiadó Kft., Budapest, 2003.) 6600,- Ft

Dempsey, Amy: A modern művészet története (Képzőművészeti Kiadó Kft., Budapest, 2003.) 8900,- Ft

Freman, Julian: Művészet (Képzőművészeti Kiadó Kft., Budapest, 2005.) 3700,- Ft

Gerő László: Építészeti stílusok (3. kiadás, Holnap Kiadó, Budapest, 2003.) 1900,- Ft

Györffy István: A cifraszűr - Reprint sorozat (Utánnyomás, Nap Kiadó, Budapest, 2004.) 6000,- Ft

A határon túli magyarság (Cartographia Kft., Budapest, 2004.) 160x120 cm-es falitérkép 21.840,- Ft

Huszka József: A székely ház (Reprint kiadás, Kráter Műhely Egyesület, Pomáz, 2005.) 4800,- Ft

Kiss Papp Csilla - Ritók Nóra, L.: Rajz és vizuális kultúra 9. - Szakiskola (Pedellus Tankönyvkiadó Kft., Debrecen, 2001.) [PD-175] 999,- Ft

Kiss Papp Csilla - Ritók Nóra, L.: Rajz és vizuális kultúra 10. - Szakiskola (Pedellus Tankönyvkiadó Kft., Debrecen, 2002.) [PD-176] 999,- Ft

Kovács Katalin: A szenvedélyek kifejezése és a műfajok hierarchiája - A francia festészetelméleti gondolkodás kezdetei (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 2004.) 2573,- Ft

László Enikő - Kovács Károly: Rajz 15-17 éves tanulóknak (5. kiadás, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2003.) [NT-13255] 945,- Ft

Luby Margit: A parasztélet rendje Szatmár megyében és kötetben meg nem jelent írások - Reprint sorozat (Utánnyomás, Nap Kiadó, Budapest, 2002.) 4900,- Ft

Magyar népi világ - Néprajzi tájak és csoportok 1900 körül (Cartographia Kft., Budapest, 2004.) 100x70 cm-es térkép faléccel, fóliázva 11.760,- Ft

Pázmány Ágnes - Permay Éva: Látás és ábrázolás - Vizuális kultúra - Gimnázium (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2004.) [NT-13136/2] 1252,- Ft

Ráth Mátyás: Az Iparművészet Könyve 1-3. kötet (Reprint kiadás, Babits Kiadó, Szekszárd, 2002.) kötetenként 4400,- Ft

Sándor Zsuzsa: Tantervelemzés és a tanítás tervezése - Segédanyag a vizuális kultúra tanításához (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 1997.) 1568,- Ft

Shepherd, Rowena - Shepherd, Rupert: 1000 jelkép a művészetek és a mitológia világából (Képzőművészeti Kiadó Kft., Budapest, 2004.) 6900,- Ft

Somorjai Ferenc: Művészettörténet (6. kiadás, Képzőművészeti Kiadó Kft., Budapest, 2005.) 2800,- Ft

Szelestey László: A Kárpát-medence néprajzi kincsei (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2000.) 8500,- Ft

Takács György: Aranykertbe' aranyfa - Gyimesi, hárompataki, úz-völgyi csángó imák és ráolvasók (Szent István Társulat, Budapest, 2001.) 3600,- Ft

Tarján Gábor: Folklór, népművészet, népies művészet (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2005.) 5560,- Ft

Tatai Erzsébet: Művészettörténeti ismeretek (Enciklopédia Kiadó, Budapest, 2002.) [EC-001101] 2204,- Ft

Váralljai Csocsán Jenő: A magyar monarchia és az európai reneszánsz (Kráter Műhely Egyesület, Pomáz, 2005.) 2600,- Ft

Vasari: A renaissance nagy művészei (Reprint kiadás, Babits Kiadó, Szekszárd, 2003.) 3200,- Ft

Wass Albert: Az erdélyi magyar népművészet (Kráter Műhely Egyesület, Pomáz, 2006.) 2000,- Ft

Wood, Marion: Az ősi Amerika - Művelődéstörténeti képeskönyv fiataloknak (Holnap Kiadó, Budapest, 2001.) 3500,- Ft


E-mail: tanosz@index.hu

eXTReMe Tracker