Történelem


Az 1848/49-es szabadságharc fontosabb hadműveletei 1848. nyarától 1849. február végéig (Cartographia Kft., Budapest, 2006.) 160x120 cm-es falitérkép 21.840,- Ft

Az 1848/49-es szabadságharc fontosabb hadműveletei 1849. máecius elejétől augusztus közepéig (Cartographia Kft., Budapest, 2006.) 160x120 cm-es falitérkép 21.840,- Ft

Az 1956-os forradalom és szabadságharc (Cartographia Kft., Budapest, 2004.) 160x120 cm-es falitérkép 21.840,- Ft

Altmann Julianna - Biczó Piroska - Buzás Gergely - Horváth István - Kovács Annamária - Végh András: Medium Regni - Magyar középkori királyi székhelyek (2. kiadás, Nap Kiadó, Budapest, 2004.) 4300,- Ft

Anderle Ádám: A magyar-spanyol kapcsolatok ezer éve (SZTE Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó, Szeged, 2006.) 2180,- Ft

Asztalos Miklós: II. Rákóczi Ferenc és kora (Reprint kiadás, Babits Kiadó, Szekszárd, 2006.) 4500,- Ft

Bakay Kornél: Magyarnak lenni büszke gyönyörűség - Tanulmányok és előadások a magyarság történetéről (2. kiadás, Kráter Műhely Egyesület, Pomáz, 2004.) 2500,- Ft

Balázs Mátyás - Jakab György: Történelem a szakiskolák 9. osztálya számára (Konsept-H Kiadó, Budapest) [KT-1503] 1120,- Ft

Balázs Mátyás - Jakab György: Történelem és társadalomismeret a szakiskolák 10. osztálya számára (Konsept-H Kiadó, Budapest) [KT-1505] 1120,- Ft

A balkáni államok, 1815-1914 (Cartographia Kft., Budapest, 2005.) 160x120 cm-es falitérkép 21.840,- Ft

Balla Árpád: Történelem a szakiskolák 9. osztálya számára (Korona Kiadó, Budapest, 2001.) [KO-0160] 1238,- Ft

Balla Árpád - Dürr Béla - Szebenyi Péter: Történelem a szakiskolák 10. osztálya számára (Korona Kiadó, Budapest, 2002.) [KO-0159] 1238,- Ft

Beniczky Gáspár: Diárium - Rákóczi források (Nap Kiadó, Budapest, 2005.) 2950,- Ft

Benkes Mihály (szerk.): Történelem - Témavázlatok érettségizőknek és felvételizőknek (Konsept-H Kiadó, Piliscsaba, 2000.) 1700,- Ft

Bibó István: 1956 (Holnap Kiadó, Budapest, 2003.) 1500,- Ft

Black, Jeremy: Térképek világtörténete (Kossuth Kiadó, Budapest, 2005.) 6500,- Ft

Bolla Ilona: Az egységes jobbágyság kialakulása Magyarországon (3. kiadás, Nap Kiadó, Budapest, 2005.) 1750,- Ft

Borbély Béla - Siklósi Gyula: Királyaink emléke (Nap Kiadó, Budapest, 2006.) 6900,- Ft

Bődy Pál: Eötvös József (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 2004.) 2520,- Ft

Budainé Keczer Csilla - Oláhné Bányai Isdikó: 44 tétel történelemből - Emelt szint - Szóbeli (Maxim Kiadó, Szeged, 2006.) 1980,- Ft

Budainé Keczer Csilla - Oláhné Bányai Ildikó: 88 tétel történelemből - Középszint - Szóbeli (Utánnyomás, Maxim Kiadó, Szeged, 2006.) 1880,- Ft

Bujdosó Emma: A nemzetállamok és a polgárság kora (Független Pedagógiai Intézet, Budapest) [AF-1212] 1190,- Ft

Bujdosó Emma: A polgári társadalmak születése és működése (Független Pedagógiai Intézet, Budapest) [AF-1112] 1190,- Ft

Buttin, Anne-Marie: A klasszikus Görögország - Korszakok kalauzai c. sorozat (Korona Kiadó, Budapest, 2006.) 2500,- Ft

Croiset, Maurice: Görög kultúra (Holnap Kiadó, Budapest, 1994.) 2300,- Ft

Csala Istvánné: Történelem - részletes vizsgakövetelmények (Mozaik Kiadó, Szeged, 1999.) [MS-9302] 680,- Ft

Csikány Tamás: A harmincéves háború (Korona Kiadó, Budapest, 2005.) 3200,- Ft

Csorba Csaba: "Árpád jöve magyar néppel" - A magyarság őstörténete és a honfoglalás - Új képes történelem c. sorozat (Utánnyomás, Helikon Kiadó, Budapest, 2006.) 3490,- Ft

Csorba Csaba: Árpád örökében - Szent Istvántól III. Andrásig - Új képes történelem c. sorozat (Utánnyomás, Helikon Kiadó, Budapest, 2006.) 3490,- Ft

Csorba Csaba: Legendás váraink (Jav. kiadás, Helikon Kiadó, Budapest, 2006.) 3990,- Ft

Csorba Csaba: Regélő váraink (Jav. kiadás, Helikon Kiadó, Budapest, 2005.) 3990,- Ft

Csorba Csaba - Hegyi W. György: Történelem a középiskolák 9. évfolyama számára (Korona Kiadó, Budapest) [KO-0144] 1167,- Ft

Csorba Csaba - Katona András: Történelem a középiskolák 10. osztálya számára (Korona Kiadó, Budapest) [KO-0145] 1167,- Ft

Csukovics Enikő: Liliom és holló - Az Árpád-ház kihalásától a mohácsi vészig - Új képes történelem c. sorozat (Jav. kiadás, Helikon Kiadó, Budapest, 2006.) 3490,- Ft

Duray Miklósné - Susánszky Jánosné: Történelem 9-10. (Konsept-H Kiadó, Piliscsaba, 2002.) [KT-0740] 1390,- Ft

Ecsedy Ildikó: Álom és álomfejtés a régi Kínában (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 2001.) 989,- Ft

Ecsedy Ildikó: A kínai történelem rejtelmei (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 1999.) 1325,- Ft

Engel Pál: Beilleszkedés Európába a kezdetektől 1440-ig (Holnap Kiadó, Budapest, 2003.) 3600,- Ft

Európa 1000 körül (Cartographia Kft., Budapest, 2000.) 140x100 cm-es falitérkép 19.680,- Ft

Európa a XI. század végén (Cartographia Kft., Budapest, 2006.) 160x120 cm-es falitérkép 21.840,- Ft

Európa a XII-XIII. században (Cartographia Kft., Budapest, 2005.) 140x100 cm-es falitérkép 19.680,- Ft

Európa kultúrája a gótika és a reneszánsz korában, XIV-XVI. század (Cartographia Kft., Budapest, 2005.) 160x120 cm-es falitérkép 21.840,- Ft

Európa a két világháború között, 1921-1939 (Cartographia Kft., Budapest, 2006.) 160x120 cm-es falitérkép 21.840,- Ft

Európa, 1945-1989 (Cartographia Kft., Budapest, 2006.) 140x100 cm-es falitérkép 19.680,- Ft

Európa, 1989-1999 (Cartographia Kft., Budapest, 2006.) 140x100 cm-es falitérkép 19.680,- Ft

Eutropius: Róma rövid története (Helikon Kiadó, Budapest, 2003.) 1500,- Ft

Farkas Judit: Fogalomgyűjtemény történelemből (Utánnyomás, Maxim Kiadó, Szeged, 2006.) 1780,- Ft

Fegyveres konfliktusok a Földön, 1945-1990 (Cartographia Kft., Budapest, 2006.) 160x120 cm-es falitérkép 21.840,- Ft

Fegyveres konfliktusok a II. világháború után - Közel-Kelet, Korea, Indokína (Cartographia Kft., Budapest, 2006.) 160x120 cm-es falitérkép 21.840,- Ft

Fodor Imre: Svéd történelem magyar kapcsolatokkal a 18. századig (2. kiadás, Nap Kiadó, Budapest, 2001.) 2600,- Ft

Földesi Margit - Szerencsés Károly: '56 kalendáriuma (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2006.) 2300,- Ft

A függetlenségi harcok - Magyarország a XVII. században (Cartographia Kft., Budapest, 2000.) 140x100 cm-es falitérkép 19.680,- Ft

Gabányi János: Magyar várak legendái (2. kiadás, Holnap Kiadó, Budapest, 2001.) 1900,- Ft

Galántai József: Az I. világháború (Korona Kiadó, Budapest, 2002.) 1990,- Ft

Galántai József: Magyarország az I. világháborúban (Korona Kiadó, Budapest, 2002.) 2550,- Ft

Gombos Albin (szerk.): Catalogus I. (Nap Kiadó, Budapest, 2005.) 4900,- Ft

Gyapay Gábor - Ritoók Zsigmond: Történelem a középiskola I. osztálya számára (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-13104/1] 668,- Ft

Hegedűs Géza: Az írnok és a fáraó (Holnap Kiadó, Budapest, 2002.) 2100,- Ft

Herber Attila: 10 próbaérettségi történelemből - Emelt szint (Utánnyomás, Maxim Kiadó, Szeged, 2006.) 1980,- Ft

Bádonyiné Nagy Ilona - Rákos Magdolna - Varga Magdolna: 12 próbaérettségi történelemből - Középszint (Utánnyomás, Maxim Kiadó, Szeged, 2006.) 1880,- Ft

Hadműveletek Magyarországon, 1944. IX. 23-1945. IV. 13. (Cartographia Kft., Budapest, 2005.) 160x120 cm-es falitérkép 21.840,- Ft

Hermann Róbert: Az 1848-1849-es szabadságharc hadtörténete (Korona Kiadó, Budapest, 2001.) 5500,- Ft

A honfoglalás és a letelepedés, 900 körül (Cartographia Kft., Budapest, 2005.) 160x120 cm-es falitérkép 21.840,- Ft

Hosszú Gyula: A század fele 1914-1945 (Független Pedagógiai Intézet, Budapest) [AF-1110] 1190,- Ft

Hosszú Gyula - Segesdi Márta: Ókor (Pedellus Tankönyvkiadó Kft., Debrecen, 2002.) 2150,- Ft

Huszár Tibor: Kádár János I. (2. kiadás, Kossuth Kiadó, Budapest, 2003.) 2980,- Ft

Huszár Tibor: Kádár János II. (Kossuth Kiadó, Budapest, 2003.) 2980,- Ft

Az I. világháború Európában, 1914-1918 (Cartographia Kft., Budapest, 2006.) 160x120 cm-es falitérkép 21.840,- Ft

A II. világháború a Csendes-óceán térségében, 1941. XII. 7-1942. VIII. 6. (Cartographia Kft., Budapest, 2005.) 160x120 cm-es falitérkép 21.840,- Ft

A II. világháború a Csendes-óceán térségében, 1942. VIII. 7-1945. IX. 2. (Cartographia Kft., Budapest, 2005.) 160x120 cm-es falitérkép 21.840,- Ft

A II. világháború Európában és Észak-Afrikában, 1939. IX. 1-1942. XI. 18. (Cartographia Kft., Budapest, 2005.) 160x120 cm-es falitérkép 21.840,- Ft

A II. világháború Európában és Észak-Afrikában, 1942. XI. 19-1945. V. 8. (Cartographia Kft., Budapest, 2005.) 160x120 cm-es falitérkép 21.840,- Ft

A II. világháború következményei Európában (Cartographia Kft., Budapest, 2005.) 160x120 cm-es falitérkép 21.840,- Ft

Az ipari forradalom Európában (Cartographia Kft., Budapest, 2006.) 160x120 cm-es falitérkép 21.840,- Ft

Izsák Lajos (főszerk.): 1956 krónikája (Kossuth Kiadó, Budapest, 2006.) 8900,- Ft

Izsák Lajos - Pölöskei Ferenc - Romsics Ignác - Urbán Aladár: Magyar miniszterelnökök (2. kiadás, Kossuth Kiadó, Budapest, 2003.) 6900,- Ft

Jordán Tamás: Tajvan története (Kossuth Kiadó, Budapest, 2005.) 2800,- Ft

Juhász László: Bécs magyar emlékei (3. kiadás, Szent István Társulat, Budapest, 2004.) 1500,- Ft

Kántor Lajos: Kulcsok Kolozsvárhoz - A föl nem adható város (Mozaik Kiadó, Szeged, 2000.) [MS-4205] 3820,- Ft

Kaposi József - Szabó Márta - Száray Miklós: Feladatgyűjtemény az új történelem érettségihez - Írásbeli 9-10. évfolyam (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2005.) [NT-81459] 1470,- Ft

Kaposi József - Szabó Márta - Száray Miklós: Megoldókulcs a történelem érettségi feladatgyűjtemény 9-10. évfolyamos kötetéhez (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2005.) [NT-81459/E] 590,- Ft

Kaposi József - Szabó Márta - Száray Miklós: Feladatgyűjtemény az új történelem érettségihez - Írásbeli 11. évfolyam (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2004.) [NT-81460] 1210,- Ft

Kaposi József - Szabó Márta - Száray Miklós: Megoldókulcs a történelem érettségi feladatgyűjtemény 11. évfolyamos kötetéhez (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2004.) [NT-81460/E] 410,- Ft

Kaposi József - Szabó Márta - Száray Miklós: Feladatgyűjtemény az új történelem érettségihez - Írásbeli 12. évfolyam (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2005.) [NT-81461] 1346,- Ft

Kaposi József - Szabó Márta - Száray Miklós: Megoldókulcs a történelem érettségi feladatgyűjtemény 12. évfolyamos kötetéhez (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2004.) [NT-81461/E] 590,- Ft

Kaposi József - Száray Miklós (szerk.): Feladatgyűjtemény az új történelem érettségihez - Szóbeli, 9-12. évfolyam (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2005.) [NT-81462] 1300,- Ft

Kaposi József - Száray Miklós (szerk.): Megoldókulcs a történelem érettségi feladatgyűjtemény szóbeli kötetéhez (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2005.) [NT-81462/E] 590,- Ft

Karácsonyi János: A magyar nemzetségek a 14. század közepéig - Reprint sorozat (Utánnyomás, Nap Kiadó, Budapest, 2004.) 9800,- Ft

Kardos Éva - Lőrinc László - Stefány Judit: Történelem 3. - A polgárság és a nemzetállamok - XVIII-XIX. század (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2004.) [NT-16301] 2133,- Ft

A katolikus megújulás Európában, XVI. század közepe - XVII. század vége (Cartographia Kft., Budapest, 2005.) 160x120 cm-es falitérkép 21.840,- Ft

A kereszténység születése és elterjedése (Cartographia Kft., Budapest, 2002.) 160x120 cm-es falitérkép 21.840,- Ft

Keresztes hadjáratok a XII-XIII. században (Cartographia Kft., Budapest, 2004.) 160x120 cm-es falitérkép 21.840,- Ft

Kosáry Domokos: Újjáépítés és polgárosodás, 1711-1867 (Holnap Kiadó, Budapest, 2001.) 3600,- Ft

Kovács István - Kovácsné Bede Ágnes: XX. század - Történelem tankönyv 12. osztály (Pedellus Tankönyvkiadó Kft., Debrecen, 2001.) [PD-056] 1250,- Ft

Kovács István - Kovácsné Bede Ágnes: XX. század - Történelem munkafüzet 12. osztály (Pedellus Tankönyvkiadó Kft., Debrecen, 2001.) [PD-057] 695,- Ft

Kővári Béla: Magyar Holokauszt (Kráter Műhely Egyesület, Pomáz, 2006.) 1700,- Ft

Kővári Zoltán - Fekete Zoltán: Történelem 9. osztály - Szakiskola (Homonnai és Társa Kiadó, Nyíregyháza, 2001.) [HT-0024] 1320,- Ft

Kővári Zoltán: Történelem munkafüzet a szakiskola 9. osztálya számára (Homonnai és Társa Kiadó, Nyíregyháza, 2002.) [HT-0024/1] 499,- Ft

Kővári Zoltán: Felmérő feladatlapok történelem 9. osztály (Homonnai és Társa Kiadó, Nyíregyháza, 2002.) [HT-0024/2] 348,- Ft

Kővári Zoltán - Fekete Zoltán: Történelem és társadalomismeret - Szakiskola 10. osztály (Homonnai és Társa Kiadó, Nyíregyháza, 2001.) [HT-0025] 1390,- Ft

Kövesdi Kiss Ferenc: Riadóra szól a harang - A Mezőség településeinek helyzetképe, 1891-1991 (Kráter Műhely Egyesület, Pomáz, 2006.) 3800,- Ft

Közép-Európa a két világháború között, 1921-1939 (Cartographia Kft., Budapest, 2006.) 160x120 cm-es falitérkép 21.840,- Ft

Középiskolai történelmi atlasz (Cartographia Kft., Budapest) [CR-0008] 2090,- Ft

Kulcsár Edit (szerk.): Érettségi tételek - Történelem - Új tipusú érettségi c. sorozat (Corvina Kiadó, Budapest, 2005.) 1850,- Ft

Larousse Panteon 1. - A kezdetektől a középkorig (Kossuth Kiadó, Budapest, 2002.) 8500,- Ft

Larousse Panteon 2. - A reneszánsz és felvilágosodás (Kossuth Kiadó, Budapest, 2003.) 8500,- Ft

Larousse Panteon 3. - A forradalom és a 19. század (Kossuth Kiadó, Budapest, 2004.) 8500,- Ft

Larousse Panteon 4. - A nagy háború és a mai világ (Kossuth Kiadó, Budapest, 2003.) 8500,- Ft

Lator László, ifj.: Történelem IV. a középiskolák 12. évfolyama és a felnőttoktatás számára (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2005.) [NT-17404] 890,- Ft

Magyar kódex 1. kötet - Az Árpádok világa (Kossuth Kiadó, Budapest, 1999.) 9800,- Ft

Magyar kódex 2. kötet - Lovagkor és reneszánsz (Kossuth Kiadó, Budapest, 1999.) 9800,- Ft

Magyar kódex 3. kötet - Szultán és császár hatalmában (Kossuth Kiadó, Budapest, 2000.) 9800,- Ft

Magyar kódex 4. kötet - Reformkor és kiegyezés (Kossuth Kiadó, Budapest, 2000.) 9800,- Ft

Magyar kódex 5. kötet - Az Osztrák-Magyar Monarchia (Kossuth Kiadó, Budapest, 2001.) 8900,- Ft

Magyar kódex 6. kötet - Magyarok a 20. században (Kossuth Kiadó, Budapest, 2002.) 8900,- Ft

A magyar nép vándorlása (Cartographia Kft., Budapest, 2005.) 160x120 cm-es falitérkép 21.840,- Ft

Magyarics Tamás: Az Egyesült Államok külpolitikájának története (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 2000.) 4368,- Ft

Magyarország, X-XI. század (Cartographia Kft., Budapest, 2000.) 140x100 cm-es falitérkép 19.680,- Ft

Magyarország a XI. században (Cartographia Kft., Budapest, 2006.) 160x120 cm-es falitérkép 21.840,- Ft

Magyarország az Anjouk és Zsigmond korában, 1301-1437 (Cartographia Kft., Budapest, 2002.) 160x120 cm-es falitérkép 21.840,- Ft

Magyarország a Hunyadiak és a Jagellók korában 1437-1526 (Cartographia Kft., Budapest, 2002.) 140x100 cm-es falitérkép 19.680,- Ft

Magyarország közigazgatása, 1910 (Cartographia Kft., Budapest, 2000.) 140x100 cm-es falitérkép 19.680,- Ft

Magyarország közigazgatása, 1941 (Cartographia Kft., Budapest, 2006.) 160x120 cm-es falitérkép 21.840,- Ft

Magyarország közigazgatása és területgyarapodása, 1938-1941 (Cartographia Kft., Budapest, 2000.) 140x100 cm-es falitérkép 19.680,- Ft

Magyarország kultúrája a X-XIII. században (Cartographia Kft., Budapest, 2004.) 160x120 cm-es falitérkép 21.840,- Ft

Magyarország kultúrája a gótika és a korai reneszánsz korában, XIV-XV. sz. (Cartographia Kft., Budapest, 2006.) 160x120 cm-es falitérkép 21.840,- Ft

Magyarország kultúrája a reneszánsz és a korai barokk korában, XVI-XVII. sz. (Cartographia Kft., Budapest, 2006.) 160x120 cm-es falitérkép 21.840,- Ft

Magyarország a dualizmus korában, 1867-1918 (Cartographia Kft., Budapest, 2005.) 160x120 cm-es falitérkép 21.840,- Ft

Magyarország nemzetiségei 1900 körül (Cartographia Kft., Budapest, 2004.) 160x120 cm-es falitérkép 21.840,- Ft

Magyarország a török hódítás korában, 1526-1568 (Cartographia Kft., Budapest, 2005.) 160x120 cm-es falitérkép 21.840,- Ft

Mann Miklós: Scipio (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 2006.) 945,- Ft

Marczali Henrik: Nagy Képes Világtörténet (Reprint kiadás, Babits Kiadó, Szekszárd, 2002.) 4000,- Ft

Markó Árpád: II. Rákóczi Ferenc csatái (Nap Kiadó, Budapest, 2003.) 3700,- Ft

Markó László: Általános történelmi fogalomgyűjtemény (2., jav. kiadás, Helikon Kiadó, Budapest, 2005.) 3490,- Ft

Markó László: Ki kicsoda a magyar történelemben (2., átdolg. kiadás, Helikon Kiadó, Budapest, 2004.) 2990,- Ft

Markó László: A magyar állam főméltóságai Szent Istvántól napjainkig (2., jav., bőv. kiadás, Helikon Kiadó, Budapest, 2006.) 5990,- Ft

Mexikó rövid története (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 2002.) 1344,- Ft

Mezei Mária: Kedves Hatalim! (Holnap Kiadó, Budapest, 2001.) 1500,- Ft

Mészáros István: Devictus vincit - Tanulmányok a magyar katolikus egyház 1945-2000 közötti történetéről (Szent István Társulat, Budapest, 2002.) 1800,- Ft

Mészáros István (szerk.): Ki volt Mindszenty? - Cikkgyűjtemény, 1944-1998 (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 1999.) 933,- Ft

Mészáros István: Mindszenty a Sándor-palotában - Hat tanulmány (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 2005.) 1050,- Ft

Mészáros István: Mindszenty és Barankovics - Adalékok a "keresztény párt" problematikájához (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 2005.) 788,- Ft

Mészáros István: Prímások, pártok, politikusok (Szent István Társulat, Budapest, 2005.) 1460,- Ft

Mondin, Battista: Pápák enciklopédiája (Szent István Társulat, Budapest, 2001.) 5700,- Ft

A nagy földrajzi felfedezések és gyarmatosítás, XV-XVII. század (Cartographia Kft., Budapest, 2000.) 140x100 cm-es falitérkép 19.680,- Ft

Nagy Imre: Kormányprogram (Holnap Kiadó, Budapest, 2001.) 1500,- Ft

Nagy László, J.: Az arab országok története a XIX-XX. században (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 1997.) 1680,- Ft

A napóleoni háborúk, 1796-1815 (Cartographia Kft., Budapest, 2002.) 160x120 cm-es falitérkép 21.840,- Ft

A német és az olasz egység megvalósulása (Cartographia Kft., Budapest, 2005.) 160x120 cm-es falitérkép 21.840,- Ft

Németh György: A polisok világa (Korona Kiadó, Budapest, 1999.) 2650,- Ft

Németh György: Róma történeti kézikönyv (Korona Kiadó, Budapest, 2001.) 5490,- Ft

Németh György: Karthágó és a só (Korona Kiadó, Budapest, 2002.) 1500,- Ft

A népvándorlás - III-VI. század (Cartographia Kft., Budapest, 2005.) 140x100 cm-es falitérkép 19.680,- Ft

Nikolényiné Gáti Edit: Történelmi szemelvénygyűjtemény I. o. - A kezdetektől a X. századig (Mozaik Kiadó, Szeged, 1999.) [MS-3603] 1120,- Ft

Nikolényiné Gáti Edit: Történelmi szemelvénygyűjtemény II. o. - XI.-XVII. század (Mozaik Kiadó, Szeged, 1997.) [MS-3604] 1120,- Ft

Nikolényiné Gáti Edit: Történelmi szemelvénygyűjtemény III. o. - XVIII.-XIX. század (Mozaik Kiadó, Szeged, 1998.) [MS-3605] 1120,- Ft

Nikolényiné Gáti Edit: Történelmi szöveggyűjtemény - XX. század (Mozaik Kiadó, Szeged, 2000.) [MS-3606] 1120,- Ft

Nóvé Béla (szerk.): Pákozdtól Aradig 1848/1849 - Kortárs krónika c. sorozat (Krónika Nova Kiadó, Budapest, 2000.) 990,- Ft

Nóvé Béla (szerk.): 1956 - Kortárs krónika c. sorozat (Krónika Nova Kiadó, Budapest, 2001.) 1200,- Ft

Nóvé Béla (szerk.): 1989 - Kortárs krónika c. sorozat (Krónika Nova Kiadó, Budapest, 2002.) 1500,- Ft

Az ókori Görögország (Cartographia Kft., Budapest, 2000.) 140x100 cm-es falitérkép 19.680,- Ft

Az ókori Itália - Kr.e. III. - Kr.u. II. század (Cartographia Kft., Budapest, 2004.) 160x120 cm-es falitérkép 21.840,- Ft

Az ókori Kelet - Kr.e. III-I. évezred (Cartographia Kft., Budapest, 2000.) 140x100 cm-es falitérkép 19.680,- Ft

Orbán Éva: Amit '56-ról mindenkinek tudnia kell - A forradalom rövid története (Technika Alapítvány, Budapest, 2006.) 1956,- Ft

Az Oszmán-török Birodalom, 1481-1683 (Cartographia Kft., Budapest, 2005.) 160x120 cm-es falitérkép 21.840,- Ft

Az Osztrák-Magyar Monarchia, 1967-1918 (Cartographia Kft., Budapest, 2005.) 140x100 cm-es falitérkép 19.680,- Ft

Az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlása, 1918 (Cartographia Kft., Budapest, 2005.) 160x120 cm-es falitérkép 21.840,- Ft

Pallai László - Forisek Péter: Gyakorlókönyv jogra készülőknek - Történelemből (Pedellus Tankönyvkiadó Kft., Debrecen, 2001.) 1250,- Ft

Pallai László - Forisek Péter: Gyakorlókönyv emelt szintű érettségire - Történelemből (Pedellus Tankönyvkiadó Kft., Debrecen, 2006.) 1250,- Ft

Pallai László - Forisek Péter: Gyakorlókönyv közgazdasági pályára készülőknek - Történelemből (Pedellus Tankönyvkiadó Kft., Debrecen, 2001.) 1250,- Ft

Pándi Lajos: Kelet-európai diktatúrák bukása - Dokumentumgyűjtemény (Mozaik Kiadó, Szeged, 1996.) [MS-3602] 1220,- Ft

Papp-Váry Árpád: Magyarország története térképeken (Kossuth Kiadó-Cartographia Kft., Budapest, 2002.) 6900,- Ft

Pauler Gyula - Szilágyi Sándor (szerk.): A magyar honfoglalás kútfői - Reprint sorozat (Utánnyomás, Nap Kiadó, Budapest, 2000.) 6000,- Ft

Petiška, Eduard: Görög mondák és regék (Holnap Kiadó, Budapest, 2001.) 3100,- Ft

Pivárcsik István: Játékos történelmi feladatok (Fővárosi Pedagógiai Intézet, Budapest, 2006.) 1100,- Ft

Plihál Katalin: Kartográfia - História (Képzőművészeti Kiadó Kft., Budapest, 2005.) 5800,- Ft

Pusztaszeri László: Habsburg Ottó élete és kora (3. kiadás, Nap Kiadó, Budapest, 2001.) 1950,- Ft

Rákóczi-szabadságharc, 1703-1711 (Cartographia Kft., Budapest, 2002.) 160x120 cm-es falitérkép 21.840,- Ft

A reformáció Európában, XVI. század (Cartographia Kft., Budapest, 2005.) 160x120 cm-es falitérkép 21.840,- Ft

Ripp Zoltán: Az 1956-os forradalom és szabadságharc Magyarországon (Korona Kiadó, Budapest, 2002.) 2990,- Ft

Robert, Jean-Noël: Az ókori Róma - Korszakok kalauzai c. sorozat (Korona Kiadó, Budapest, 2006.) 2500,- Ft

A Római Birodalom kialakulása (Cartographia Kft., Budapest, 2005.) 160x120 cm-es falitérkép 21.840,- Ft

A Római Birodalom, Kr.e. I. - Kr.u. II. század (Cartographia Kft., Budapest, 2005.) 160x120 cm-es falitérkép 21.840,- Ft

Rónai András: Atlas of Central Europe 1945 - [A Közép-Európa Atlasz angol nyelvű változata] (Reprint kiadás, Szent István Társulat, Budapest, 1993.) 8900,- Ft

Rónai András: Közép-Európa Atlasz, 1945. (Reprint kiadás, Szent István Társulat, Budapest, 1993.) 8900,- Ft

Salamon Konrád: Nemzeti önpusztítás (Korona Kiadó, Budapest, 2003.) 1900,- Ft

Salamon Konrád: Történelem a középiskolák 12. évfolyama számára (Korona Kiadó, Budapest, 2003.) [KO-0147] 1167,- Ft

Salamon Konrád: Történelem a középiskolák IV. osztálya számára (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-13384/2] 1220,- Ft

Sándor Iván: A vizsgálat iratai - A tiszaeszlári per (Krónika Nova Kiadó, Budapest, 2004.) 1200,- Ft

Sebestyén László: Kézai Simon védelmében - Őstörténeti tanulmányok (4. kiadás, Nap Kiadó, Budapest, 2004.) 2310,- Ft

Simándi Irén: Történeti fogalmak kisszótára (Korona Kiadó, Budapest, 2002.) 2450,- Ft

Stefány Judit: A XIX. század első fele (Független Pedagógiai Intézet, Budapest) [AF-1209] 926,- Ft

Stevenson, John (főszerk.): Európa története (Kossuth Kiadó, Budapest, 2005.) 9990,- Ft

Szabó Péter: Erdély képes története - A kezdetektől 1990-ig (Utánnyomás, Helikon Kiadó, Budapest, 2005.) 3490,- Ft

Szakály Ferenc: Virágkor és hanyatlás, 1440-1711 (Holnap Kiadó, Budapest, 2006.) 3600,- Ft

Száray Miklós: Történelem a középiskolák I. osztálya számára (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-13163/1] 1100,- Ft

Száray Miklós: Történelem I. - Munkafüzet, szöveges és térképes feladatok, vázlatok, fogalomtár (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-13163/M/1] 778,- Ft

Szabó Péter: Történelem a középiskolák II. osztálya számára (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-13263/1] 1236,- Ft

Pálinkás Mihály - Száray Miklós: Történelem II. Munkafüzet, szöveges és térképes feladatok, vázlatok, fogalomtár (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-13263/M] 778,- Ft

Száray Miklós - Kaposi József: Történelem IV. középiskolák, 12. évfolyam (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2005.) [NT-14425] 1395,- Ft

Száray Miklós - Szász Erzsébet: Történelem a középiskolák 10. évfolyama számára (Műszaki Könyvkiadó, Budapest) [MK-1015102] 1220,- Ft

Száray Miklós: Történelem a középiskolák 11. évfolyama számára (Műszaki Könyvkiadó, Budapest) [MK-1115102] 1270,- Ft

Széchenyi István intelmei Béla fiához - Szent István Könyvek c. sorozat (Szent István Társulat, Budapest, 2005.) 1100,- Ft

Szent István király Intelmei és törvényei - Szent István Könyvek c. sorozat (4. kiadás, Szent István Társulat, Budapest, 2003.) 580,- Ft

Szentpéteri József (szerk.): Szürke eminenciások a magyar történelemben (Kossuth Kiadó, Budapest, 2003.) 6990,- Ft

Szigethy Gábor (összeáll.): Jelenidőben - Vezércikk, 1956. október 23. (Holnap Kiadó, Budapest, 2003.) 1500,- Ft

Szilágyi Ágnes Judit - Sáringer János: Ifj. Horthy Miklós, a kormányzó kisebbik fia - Tanulmányok, dokumentumok (Holnap Kiadó, Budapest, 2002.) 2500,- Ft

Tatárjárás és új honalapítás Magyarországon (Cartographia Kft., Budapest, 2002.) 160x120 cm-es falitérkép 21.840,- Ft

Tomka Ferenc: Halálra szántak, mégis élünk - Egyházüldözés, ügynökkérdés 1945-1990 (2. kiadás, Szent István Társulat, Budapest, 2006.) 2300,- Ft

Tóth Gergely - Török Enikő: Magyarország első történelmi atlasza - Tomka Szászky János nyomán (Képzőművészeti Kiadó Kft., Budapest, 2004.) 5900,- Ft

Tóth Sándor: Isten ritmusa - Szentek, századok, zarándokutak (Szent István Társulat, Budapest, 2001.) 1900,- Ft

Török hadjáratok Magyarországon, 1658-1683 (Cartographia Kft., Budapest, 2005.) 160x120 cm-es falitérkép 21.840,- Ft

A török kiűzése Magyarországról, 1683-1699 (Cartographia Kft., Budapest, 2005.) 160x120 cm-es falitérkép 21.840,- Ft

Történelmi időszalag - Egyetemes történelem az őskortól napjainkig (Cartographia Kft., Budapest, 2004.) 100x70 cm-es falitérkép 11.760,- Ft

Történelmi atlasz (Cartographia Kft., Budapest) [CR-0006] 899,- Ft

Történelmi atlasz (Stiefel Eurocart Kft., Budapest) [SL-002] 854,- Ft

A trianoni béke következményei (Cartographia Kft., Budapest, 1999.) 140x100 cm-es falitérkép 19.680,- Ft

Vadász Sándor (szerk.): Az 1849-es cári intervenció Magyarországon (Korona Kiadó, Budapest, 2002.) 1490,- Ft

Vadász Sándor (szerk.): 19. századi egyetemes történelem (Bőv. kiadás, Korona Kiadó, Budapest, 2005.) kb. 6950,- Ft

Varga Magdolna: Érettségi-felvételi feladatok - Történelem (4. kiadás, Mozaik Kiadó, Szeged, 2003.) [MS-3220] 1040,- Ft

Varga Ottó: Magyarország története (Reprint kiadás, Babits Kiadó, Szekszárd, 2000.) 3000,- Ft

Vargyai Gyula: A II. világháború (Korona Kiadó, Budapest, 2004.) 2500,- Ft

Vargyai Gyula: Magyarország a II. világháborúban (Korona Kiadó, Budapest, 2003.) 2550,- Ft

Vasné Tóth Kornélia: Történelem I. - Egyetemes történelem - Őskor, ókor, korai középkor - 2075 kérdés és felelet - Tudáspróba c. sorozat (Corvina Kiadó, Budapest, 2004.) 1690,- Ft

Vasné Tóth Kornélia: Történelem II. - Egyetemes történelem - A 10. századtól a 19. század elejéig - 1720 kérdés és felelet - Tudáspróba c. sorozat (Corvina Kiadó, Budapest, 2004.) 1690,- Ft

Vasné Tóth Kornélia: Történelem III. - Egyetemes történelem 19. és 20. század - 1630 kérdés és felelet - Tudáspróba c. sorozat (Corvina Kiadó, Budapest, 2004.) 1690,- Ft

Vasné Tóth Kornélia: Történelem IV. - Magyar történelem - A kezdetektől a 20. század végéig - 2000 kérdés és felelet - Tudáspróba c. sorozat (Corvina Kiadó, Budapest, 2004.) 1690,- Ft

Vékony Gábor: Magyar őstörténet, magyar honfoglalás (2. kiadás, Nap Kiadó, Budapest, 2005.) 2600,- Ft

Vékony Gábor: A székely írás története (Nap Kiadó, Budapest, 2004.) 2900,- Ft

A világgazdaság kialakulása, XV-XVIII. század (Cartographia Kft., Budapest, 2006.) 160x120 cm-es falitérkép 21.840,- Ft

Vilmosné Risai Mária - Ujvári Pál (szerk.): Történelem - Tanári kincsestár - Segédanyagok és ötletek a tanórához (Cserelapos alapmű kiegészítő kötetekkel, RAABE Kiadó, Budapest, 2000-től) csak az alapmű 7140,- Ft

Virágvölgyi András: Magyar történelem - Sequens (2. kiadás, Képzőművészeti Kiadó Kft., Budapest, 2002.) 2490,- Ft

Walter Mária: Történelem a középiskolák 10. osztálya számára (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-13204/3] 1177,- Ft

Wass Albert: Átoksori kísértetek (2. kiadás, Kráter Műhely Egyesület, Pomáz, 2004.) 1480,- Ft

Wass Albert: Eliza (2. kiadás, Kráter Műhely Egyesület, Pomáz, 2004.) 1800,- Ft

Wass Albert: Elvész a nyom (2. kiadás, Kráter Műhely Egyesület, Pomáz, 2004.) 1600,- Ft

Wass Albert: Jönnek! / Adjátok vissza a hegyeimet! - Két regény egy kötetben - Wass Albert életműsorozat (4. kiadás, Kráter Műhely Egyesület, Budapest, 2004.) 1380,- Ft

Wass Albert: Kard és kasza I-II. (2. kiadás, Kráter Műhely Egyesület, Pomáz, 2004.) 3400,- Ft

Wass Albert: Vérben és viharban / Egyedül a világ ellen (2. kiadás, Kráter Műhely Egyesület, Pomáz, 2004.) 1280,- Ft

Zathureczky Gyula: Erdély - Amióta másként hívják (Kráter Műhely Egyesület, Pomáz, 2005.) 1500,- Ft

Zathureczky Gyula: Az úton végig kell menni (Kráter Műhely Egyesület, Pomáz, 2005.) 1500,- Ft

Závodszky Géza: Hazáért-szabadságért (Korona Kiadó, Budapest, 2003.) 1490,- Ft

Závodszky Géza: Szabadság csillaga (Korona Kiadó, Budapest, 2005.) 2600,- Ft

Závodszky Géza: Történelem és társadalomismeret a szakiskolák 9. évfolyama számára (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-12554] 1134,- Ft

Száray Miklós - Kaposi József: Történelem és társadalomismeret a szakiskolák 10. évfolyama számára (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-12654] 1062,- Ft

Závodszky Géza: Történelem III. (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-13304/3] 1188,- Ft


E-mail: tanosz@index.hu

eXTReMe Tracker