Vallási ismeretek, hittan


Avilai Szent Teréz: Versek - A lélek kiáltásai Istenhez - Eötvös klasszikusok c. sorozat (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 2006.) kétnyelvű kiadás 1260,- Ft

Bábel Balázs: Isten országútján - Pásztorok c. sorozat (2. kiadás, Szent István Társulat, Budapest, 2006.) 1980,- Ft

Balogh Ferenc: Vallási ismeretek, szakrális terek (2. kiadás, KIT Kiadó, Budapest, 2004.) 2600,- Ft

Bárdos Lajos - Werner Lajos (szerk.): Hozsanna - Teljes kottás népénekeskönyv (18. kiadás, Szent István Társulat, Budapest, 2005.) 850,- Ft

Beccaria, Cesare: A bűnökről és a büntetésekről - Eötvös klasszikusok c. sorozat (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 1998.) 1157,- Ft

Beran Ferenc: A keresztény erkölcs alapjai (3. kiadás, Szent István Társulat, Budapest, 2004.) 880,- Ft

Bibliaismereti kézikönyv (Kálvin Kiadó, Budapest, 2004.) [CV-040] 3200,- Ft

Biblia magyarázó jegyzetekkel (Kálvin Kiadó, Budapest, 1996.) [CV-028] 4050,- Ft

Biblia magyarázó jegyzetekkel - Válogatás a protestáns új fordítású Bibliából a közép- és felsőoktatásban résztvevő tanulóknak (Kálvin Kiadó, Budapest, 2001.) [CV-039] 4050,- Ft

Bognár Lajos - Kerényi Lajos - Rédly Elemér: Hitünk és életünk (12. kiadás, Szent István Társulat, Budapest, 2004.) [IT-054] 880,- Ft

Brown - Fitzmyes - Murphy (szerk.): Jeromos Bibliakommentár I-III. (Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat, Budapest, 2002.) [JE-0012] 16.000,- Ft

Brunori, Pietro: A Katolikus Egyház - Alapok, személyek, intézmények - Pázmány Könyvek c. sorozat (Szent István Társulat, Budapest, 2002.) 1000,- Ft

Champagnat csoport: A Biblia üzenete - Katolikus hit és erkölcs c. sorozat (Mária Iskolatestvérek Szerzetes Rend, Győr, 1996.) [MZ-0009] 756,- Ft

Champagnat csoport: A keresztény tökéletesség útja - Katolikus hit és erkölcs c. sorozat (Mária Iskolatestvérek Szerzetes Rend, Győr, 1997.) [MZ-0010] 756,- Ft

Champagnat csoport: Krisztus egyháza a történelemben - Katolikus hit és erkölcs c. sorozat (Mária Iskolatestvérek Szerzetes Rend, Győr, 1993.) [MZ-0011] 756,- Ft

Champagnat csoport: Hiszem, értem, vallom - Katolikus hit és erkölcs c. sorozat (Mária Iskolatestvérek Szerzetes Rend, Győr, 1999.) [MZ-0012] 756,- Ft

Cseri Kálmán: Református hitünk - Hittankönyv a konfirmáció utáni korosztálynak (Kálvin Kiadó, Budapest, 1991.) [CV-017] 600,- Ft

Denzinger, Heinrich - Hünermann, Peter: Hitvallások és az Egyházi Tanítóhivatal megnyilatkozásai (Szent István Társulat, Budapest, 2004.) 8.000,- Ft

Eckhart mester: Tizenöt német beszéd (Kráter Műhely Egyesület, Pomáz, 2005.) 880,- Ft

Éneklő Egyház - Római katolikus népénektár (6. kiadás, Szent István Társulat, Budapest, 2004.) 1990,- Ft

Fodorné Ablonczy Margit: Hittan 9. (Református Pedagógiai Intézet, Budapest, 2000.) [RP-109] 960,- Ft

Dani László: Hittan 10. (Református Pedagógiai Intézet, Budapest, 2002.) [RP-110] 948,- Ft

Fogassy Judit: Családi katekézis - Katekéták kiskönyvtára c. sorozat (Szent István Társulat, Budapest, 2003.) 1480,- Ft

Fogassy Judit: Katekéták kézikönyve - Katekéták kiskönyvtára c. sorozat (Szent István Társulat, Budapest, 2002.) 1100,- Ft

Fogassy Judit: A katekumenátus kézikönyve - Katekéták kiskönyvtára c. sorozat (Szent István Társulat, Budapest, 2005.) 1300,- Ft

Fogassy Judit: A szentmise katekézise - Katekéták kiskönyvtára c. sorozat (Szent István Társulat, Budapest, 2004.) 1480,- Ft

Fogassy Judit: A szentmise katekézise - Munkafüzet - Katekéták kiskönyvtára c. sorozat (Szent István Társulat, Budapest, 2005.) 1480,- Ft

Fogassy Judit: "Vegyétek és egyétek" (Szent István Társulat, Budapest, 2005.) 680,- Ft

Gál Ferenc et al. (ford.): Biblia - Új fordítás (Szent István Társulat, Budapest, 2005.) [IT-070] 4000,- Ft

Gattyán Ilona- Kálmán Lajos - Zákányi Bálint: Minden forrásaim tebenned vannak (Református Pedagógiai Intézet, Budapest, 2001.) [RP-604] 1311,- Ft

A görög istenek családfája (Cartographia Kft., Budapest, 2006.) 160x120 cm-es falitérkép 21.840,- Ft

Győri L. János: A magyar reformáció irodalmi hagyományai (Református Pedagógiai Intézet, Budapest, 1998.) [RP-501] 897,- Ft

Gyulay Endre: Félelem nélkül - Pásztorok c. sorozat (Szent István Társulat, Budapest, 2005.) 1580,- Ft

Herczeg Pál: Érted is amit olvasol? - Bibliaismereti hittankönyv (Kálvin Kiadó, Budapest, 1991.) [CV-018] 450,- Ft

Höffner, Joseph: Keresztény társadalmi tanítás (Szent István Társulat, Budapest, 2002.) 2100,- Ft

II. János Pál pápa megnyilatkozásai I-II-III. kötet (Szent István Társulat, Budapest, 2005.) 9500,- Ft

Károli Gáspár (ford.): Károli Újszövetség és Zsoltárok könyve (Kálvin Kiadó, Budapest) [CV-026] 950,- Ft

Károli Gáspár (ford.): Kis családi Károli Biblia (Kálvin Kiadó, Budapest) [CV-022] 2500,- Ft

Károli Gáspár (ford.): Középméretű családi Károli Biblia (Kálvin Kiadó, Budapest) [CV-023] 2000,- Ft

Károli Gáspár (ford.): Nagy családi Károli Biblia (Kálvin Kiadó, Budapest) [CV-021] 3400,- Ft

A Katolikus Egyház Katekizmusa - Szent István Kézikönyvek c. sorozat (3. kiadás, Szent István Társulat, Budapest, 2002.) 3000,- Ft

A Katolikus Egyház Katekizmusának Kompendiuma - Kiskatekizmus (Szent István Társulat, Budapest, 2006.) 1300,- Ft

Kempis Tamás: Isten felé (Szent István Társulat, Budapest, 2005.) 490,- Ft

Kindelmann Győző (szerk.): Híd az égbe - A világ legszebb imái - Irodalmi antológia (4. kiadás, Szent István Társulat, Budapest, 2006.) 1000,- Ft

Kis misekönyv - "A" év (2. kiadás, Szent István Társulat, Budapest, 2004.) 2400,- Ft

Kis misekönyv - "B" év (2. kiadás, Szent István Társulat, Budapest, 2005.) 3000,- Ft

Kis misekönyv - "C" év (2. kiadás, Szent István Társulat, Budapest, 2003.) 2800,- Ft

Kis zsolozsmáskönyv (2. kiadás, Szent István Társulat, Budapest, 2003.) 1290,- Ft

Kuiper, Rienk Bouke: Az egyház: Krisztus dicsőséges teste - Az egyházról szóló tanítás a konfirmáció utáni korosztálynak (Kálvin Kiadó, Budapest, 1994.) [CV-020] 450,- Ft

Lukács evangéliuma hat magyar nyelvű fordításban (Szent István Társulat, Budapest, 2000.) 2900,- Ft

Magyar Kateketikai Direktórium (2. kiadás, Szent István Társulat, Budapest, 2006.) 1200,- Ft

Mayer Mihály: Szabadon elkötelezve - Pásztorok c. sorozat (Szent István Társulat, Budapest, 2005.) 1580,- Ft

Medgyes Lajos: Eredeti egyházi beszédek - Eötvös klasszikusok c. sorozat (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 1998.) 933,- Ft

Ó- és Újszövetségi Szentírás (Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat, Budapest, 1997.) [JE-0001] 1820,- Ft

Pápai Lajos: Te kövess engem! - Pásztorok c. sorozat (Szent István Társulat, Budapest, 2006.) 1990,- Ft

Poupard, Paul: A katolikus hit - Pázmány Könyvek c. sorozat (Szent István Társulat, Budapest, 2001.) 950,- Ft

Puskely Mária: Boldog Batthyány-Strattmann László (2. kiadás, Szent István Társulat, Budapest, 2003.) 1400,- Ft

Puskely Mária: Dr. Batthyány-Strattmann László élete képekben, dokumentumokban (2. kiadás, Szent István Társulat, Budapest, 2003.) 2990,- Ft

Puskely Mária: Nyisd fel szemeidet és láss! - Boldog Batthyány-Strattmann László élete (Szent István Társulat, Budapest, 2003.) 200,- Ft

Pusztai László: Ismerem enyéimet - Katolikus egyháztörténelem (Új Ember / Márton Áron Kiadó, Budapest, 2000.) [MT-0010] 830,- Ft

Pusztai László: Hitünk szent misztériumai - Liturgikus dogmatika (Új Ember / Márton Áron Kiadó, Budapest, 2004.) [MT-0011] 830,- Ft

Ratzinger, Joseph: Isten és a világ (3. kiadás, Szent István Társulat, Budapest, 2005.) 2100,- Ft

Schütz, Christian: A keresztény szellemiség lexikona (Szent István Társulat, Budapest, 1993.) 1500,- Ft

Seregély István: Nevelnek a szentek (Szent István Társulat, Budapest, 2005.) 1900,- Ft

Szentírás - Újszövetség és Zsoltárok (Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat, Budapest, 2000.) [JE-0002] 1100,- Ft

A szentmise állandó részei (5. kiadás, Szent István Társulat, Budapest, 2002.) 100,- Ft

A szentmise latin nyelven - Ordo Missae (Szent István Társulat, Budapest, 2003.) 500,- Ft

Szűcs Ferenc: Hittan 12. - Feladatgyűjtemény (Református Pedagógiai Intézet, Budapest, 2000.) [RP-212] 547,- Ft

Tomka Ferenc: Találkozás a kereszténységgel (4. kiadás, Szent István Társulat, Budapest, 2003.) [IT-053] 1100,- Ft

Tóth-Kása István - Tőkéczki László: Egyháztörténet 1. - A kezdetektől 1711-ig (Református Pedagógiai Intézet, Budapest, 1997.) [RP-301] 1756,- Ft

Tóth-Kása István - Tőkéczki László (szerk.): Egyháztörténet 1. - A kezdetektől 1711-ig (Református Pedagógiai Intézet, Budapest, 2005.) [RP-301p] 1706,- Ft

Ladányi Sándor - Papp Kornél - Tőkéczki László: Egyháztörténet 2. - 1711-től napjainkig (Református Pedagógiai Intézet, Budapest, 2005.) [RP-302] 1756,- Ft

Trapé, Agostino: Szent Ágoston (Szent István Társulat, Budapest, 2004.) 1950,- Ft

Új fordítású Biblia [közepes méretű] (Kálvin Kiadó, Budapest, 1990.) [CV-025/2] 2100,- Ft

Új fordítású Biblia [nagy méretű] (Kálvin Kiadó, Budapest, 1990.) [CV-025/1] 2200,- Ft

Újszövetség (Szent István Társulat, Budapest, 2003.) 990,- Ft

Vesho-Farkas Zoltán - Tarjányi Béla: Cigány-magyar Újszövetség (Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat, Budapest, 2002.) [JE-0011] 2200,- Ft


E-mail: tanosz@index.hu

eXTReMe Tracker