Dr. Karlovitz János Ferenc, a TANOSZ alapítója,

23 évi folyamatos elnökség után most  búcsúzó elnöke

1939. 08.28.Székesfehérvár, a:n.  Major Erzsébet

Gyermekei: Karlovitz Jánor Tibor, Karlovitz Tamás, édesanyjuk: Knáver Éva

 

Apáczai-díjas pedagógus, ny. főiskolai docens,

az Országos Köznevelési Tanács,  az OKNT Tankönyv és Taneszköz Bizottságának és több más bizottságának  négy cikluson át választott tagja,

a Szakképzési Tankönyv és Taneszköz Tanács alapító tagja, volt alelnöke,

a Tankönyvesek Országos Szövetsége elnöke, tankönyvelméleti  kutató.

 

Képesítései, munkaterületei:

 

-       tanító-népművelő (Budai Tanítóképző, 1958),

-       magyar-történelem szakos általános iskolai tanár (SZTF, 1964)

-       magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár (ELTE,1966)

-       ének-zene szakos általános iskolai tanár (SZTF, 1967)

-       pszichopedagógia szakos gyógypedagógus (GYPF., 1978)

-       bölcsész doktori (újabb magyar irodalom-pedagógia (ELTE, 1969)

-       történelem szakos középiskolai tanár (ELTE, 1971)

-       kiadói szerkesztői (MKKE, 1970)

 

Munkahelyei, illetve mellékfoglalkozásinak színterei időrendben,

kiemelve a több éves  szolgálati lehetőséget jelentő intézményeket:

 

Petőfi utcai Általános Iskola (Budapest XIX. ker. = Kispest),

Hetes Nevelőotthon (Bp. XIX.Wekerle-telep),

3. sz. Általános iskola (Bp.XIX. Wekerle-telep)

Pannónia Úti Általános Iskola (Bp. XIX. Wekerle-telep),

Autóközlekedési Technikum és Szakközépiskola nappali, esti és levelező tagozata (Budapest VI. Rippl-Rónai u.),

Tankönyvkiadó Vállalat Pedagógiai Szerkesztősége,

Intézményközi Tankönyvkutató és Szerkesztőségi Csoport (az OPI, Tankönyvkiadó és OPKM közös kísérleti intézménye)

OM Vezetőképző és Továbbképző Intézete,

Nemzeti Szakképzési Intézet (NSZI),

Budapesti Műszaki Egyetem Pedagógusképző Intézete,

József Attila Tudományegyetem Pedagógiai-Pszichológiai Intézete,

Dolgozók Gimnáziuma (Ferencváros),

Budapesti Tanárképző Főiskola,

ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kara, ELTE BTK.,TTK

II. Rákóczi Ferenc Fővárosi Gyakorló Gimnázium,

Xantus János Középiskola (Bp. Belváros),

Forrai Akadémia p.XIII. kerület),

Pázmány Péter Katolikus Egyetem (PPKE),

Apor Vilmos Katolikus Főiskola (AVKF).

Civil-szakmai szervezetek, amelyeknek tagja, és/vagy vezetőségi tagja, kezdeményezője:

 

Magyar Pedagógiai Társaság (MPT Információs, Didaktitkai Szakosztálya)

Magyar Szakképzési Társaság (MSZT)

Tankönyvesek Országos Szövetsége (TANOSZ alapító-elnök)

Keresztény  Pedagógusok Társasága  (KPT)

Pedagógus Civil Fórum (PECIFO)

Szegedi Öregdiákok Szövetsége (SZÖSZ).

 

Országos hatókörű pedagógiai intézmények, amelyeknek tagja volt:

 

Tanterv, Tankönyv és  Taneszköz Tanács (szakértőként)

Országos Köznevelési Tanács (OKNT)

         OKNT Tankönyv és Taneszköz Bizottsága

         OKNT Kerettantervi Bizottsága,     OKNT Szakképzési Bizottsága,

Szakképzési Tankönyv és Taneszköz Tanács (alapító  tagja, társelnöke),

Egészségügyi Minisztérium Tankönyvbizottsága.

 

Publikációiból:

 

-        A Tankönyvkiadó szakirodalmi kiadványai 1949-1973 (Szerk. Halász Ferenccel) Tankönyvkiadó, Budapest, 1974.

-        Igazgatók és gyakorló pedagógusok az iskolai irányításról és vezetésről.

            (alkotó szerk.) OM Vezetőképző és Továbbképző Intézete, Bp., 1978

-       Tankönyekről mindenkinek (Alkotó szerk. K.J. A könyv bibliográfiáját  Szokolszky Ágnes készítette). Tankönyvkiadó, Budapest, 1980.

-       Tankönyvelméleti tanulmányok (szerk.) Tankönyvkiadó, Budapest, 1986. 

-        Kiadói ismeretek. Jegyzet a szerkesztőségi ügyintéző titkári tagozat IV. osztálya számára.) Katona József Szakközépiskola, Budapest, 2000.

-        Nevelni. (Dr. Czakó Kálmán, Haraszti Dániel, Horváth László társszerzőkkel.) Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gonviselés Háza kiadása, Budapest-Páty, 2000.

-       Tanulást, tanítást segítő kiadványok jegyzéke I-XI. (Karlovitz János Tiborral.)  TANOSZ, 1996-2006. 

-       Tankönyv: elmélet és gyakorlat. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2001.

-       Korszerű oktatástechnológia (Karlovitz János Tibor társszerzővel). Eötvös Kiadó, Budapest, 2004.

-        Taneszköz-csoportok(Karlovitz János Tibor társszerzővel). IKT alapú kom- petenciák fejlesztése. (Szerk. Szilágyiné Szemkeő Judit). AVKF, Vác, 2008. 

-       További munkáinak (tanulmányok, cikkek, közlemények)  lelőhelyei:

-       Budapesti Nevelő, Educatio, Élet és Irodalom, Élet és Tudomány, Fejlesztő Pedagógia, Felsőoktatási Szemle, Gyermekünk, Iskolakultúra, Katedra, Könyv és Nevelés, Könyvvilág, Köznevelés, Magyar Gyógypedagógiai Szemle, Magyar Pedagógia, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet, Magyarország, Mentor, Módszertani Közlemények, Népszabadság, Ötlet, Pedagógiai Szemle, Pedagógusok Lapja, Szakképzési Szemle, Szakoktatás, Új Könyvpiac, Új Pedagógiai lexikon,  Új Pedagógiai Szemle, Társadalmi Szemle,  Valóság.

Emlékezetében mélyen élő egykori  tanítói, tanárai:

+Valamennyien elhunytak, emlékük számos tanítványukban élő ma is +

 

Bálint Márton, Dombi Ferenc, Radnainé Wencz Erzsébet (Törökbálint), 

dr. Árpássy Gyula, dr.  Bihari János, dr. Jablonkay Pál, Kapi-Králik Jenő, Kántor Antal, Peskó Zoltán,  dr. Szathmáry Lajos  (Budai Tanítóképző)

Drien Károly, Frank Oszkár, dr. Geréb György, dr. Polányi Imre, Szögi Endre, dr. Tímár Andrásné,  Vajda László (Szegedi Tanárképző Főiskola), Bálint Sándor (JATE), 

dr.Benkő Loránd, dr.Bessenyei György, dr.Pölöskei Ferenc, dr. Unger Mátyás (ELTE) Montágh Imre (Gyógypedagógiai Főiskola)

 

Néhány, munkásságához szorosabban kapcsolódó   pálya- és/vagy eszmetársa

 

Dr. Ábrahám István, Abody Béla,  Adamikné dr. Jászó Anna, dr. Adamkovich István, Alföldy Jenő, +Alföldyné Tóth Emőke,  Ambrus István, dr. Bagdy Emőke, +dr. Ballér Endre, dr. Barkó Endre, Barlai Róbertné,  dr. Benedek András, Csernus László, dr. Csermely Péter,  dr. Csík Tibor, Csoma Gyula, Csurgó Katalin, Daru Katalin, +dr.Dobos Krisztina, +Durst Győző, Elek József, Esztergályos Jenő, Eszteregályosné Földesi Katalin, dr. Falus András, dr. Falus Iván, Farkasné Egyed Zsuzsanna, dr. Fehér Katalin, Fischerné dr. Dárdai Ágnes, dr. Foghtűy Krisztina,  dr. Forray R. Katalin, Fülöpné  dr. Erdő Mária, dr. Fűzfa Balázs,   +dr. Gáspár László, Géczi János, Görbe László,  dr. Grétsy László, Gyarmati Szabó Éva,  dr. Hadházy Tibor, dr. Hajdú Sándor, dr. Hangay Zoltán, Héjjas Zoltán, Hercegi Zsolt, dr. Hoffmann Rózsa.  dr. Honffy Pál,  Hováth Tibor,  Horváthné Moldvay Ilona, Dr. Hunyady Györgyné, dr. Iker János, +dr. Illyés Sándor, Incze Zsuzsa, dr. Jáky László, Jankovics Jánosné, dr.Jekkel Antal, dr. Jókai István, dr. Kálmán Attila, dr. Kaposi József, dr. Kárpáti Andrea, Kilincsányi Ágnes, Kiss János Tamás, dr. Kolosi Tamás, Kosinszky Zsuzsanna,  dr. Kozma Tamás, dr. Kelemen Elemér, +Kerékgyártó Imre, Kerékgyártó László,  dr. Kotsy Beáta,   Lafferton Kálmán,+dr. Lappints Árpád, dr. Magyar Erzsébet, Magyar Zita, dr. Mészáros István, Mikonya György, dr. M.Nádasi Mária, Molnár József, dr. Nádasi András,  dr. Németh András, dr. Ollé János, dr. Pálvölgyi Ferenc, Petró András, Pécsi Géza, dr. Pitrik József, Pokorni Zoltán, P. Simon Györgyi, +Povázsay Mihály, dr. Pukánszky Béla, Sümegh László, Romankovics András, Simon István, Sipos Lajos,  Süle Sándor, dr. Szabados Lajos, dr.Szabó Imre, Szabó Károly, +Szabóné dr. Fehér Erzsébet, Szalay Sándor, Szilágyiné dr. Szemkeő Judit, dr. Szokolszky Ágnes,  dr. Szóró Ilona, dr. Tél Tamás, +Tompa Klára, dr. Trencsényi László, dr. Ujvári István,  Uzsalyné Pécsi Rita, Vágó Irén, Vajda József, Várdai Márta, Varga István, dr. Vidakovits Tibor, Villányi Györgyné, Virágh László, Zankó Istvánné, dr. Závodszky Géza, Zentai Péter, Z.Orbán Erzsébet, Zöld Ferenc.

 

Néhány  különösen „érdemes” tanítványa: 

 

Anka Katalin, Bálint János, Básti Mária, Bertalan Borbála, Berek Patricia, Czuni Imre,  Dalmady Győző,  Debreczeni Edit,  Dékány András, Doszpotné Kercs Judit, Erdős Edina,  dr. Fáczán Mária, Farkas Gergely, Kercs Judit, Gánti Gergely Tiborné, Gáspár Zsuzsanna, Gergely Gábor, Győrffy Mária,  Haris Nadin, Helmle Szilvia, Hidi Miklósné, Hódosi József, Horváth Lia,   Józsa Péter, +Kirschner Bea, +Klinkó Márk,  Kónya Miklós, Kozma Kálmán, Laborcz Katalin,  Lampérth M. Tünde, dr. László Péter Sándor,  dr. Maczák Ibolya, Makovecz István,  dr. Mandúr László, Matsuzaki Diána, Mészöly Dávid, Michélisz Milán Péter, Mike Gabriella, Mohos János Németh Tibor, Nyíri Gabriella, Ölvedi-Szabó Péter, Pistyúr Anett Kitti, Pitrik Erzsébet Prekopa Adrien Erna, Rikassy Andrea, Simándi Péter, Szabó Emőke, Szabó Gabriella,  Szauer Péter, Szlovák Nikolett, dr. Szokolszky Ágnes, +Szőke István,  Szőnyi Dóra, Szubert Kinga, Tóth Adrienn,  Unti Erzsébet, Vincze Ágnes.

Fényképek dr. Karlovitz János Ferenc munkásságáról